Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

ΣΑΤΙΡΙΚΕΣ ΒΟΛIΔΕΣ

Σατιρικές βολίδες του Θρασύβουλου – Με το Γιώργο Σοφοκλέους

Πενήντα μέρες στο τζελλίν, έσσω μου βαωμένος

απένταρος, αδέκαρος τζαι νάκκον… φατσσιμένος

Σατιρικές βολίδες του Θρασύβουλου – Με το Γιώργο Σοφοκλέους

Εκάτσασιν οι άριστοι, τάχα τζι αποφασίσαν τζι εφκάλαν μιαν απόφαση τζι έσσω μας εμαντρίσαν έσσιει που τότες ως τωρά, πάσιν σαράντα μέρες αφήκαν μας βαούμενους τζαι παίζουμεν…...

Σατιρικές βολίδες του Θρασύβουλου – Με το Γιώργο Σοφοκλέους

Την εποχήν του κορονιού, εφκήκαν οι κουφάες

λυσσιούν ν’ ακκάσουσιν κριάς όπως τους αφεντάες

Σαν τα αρνιά εμαντρίσαν μας, ούλλους μέσα στα σπιθκια

Σατιρικές βολίδες του Θρασύβουλου – Με το Γιώργο Σοφοκλέους

Σατιρικές βολίδες του Θρασύβουλου 

 

Αθκιάσιν ήβρετε πολλύν, τωρά που επεζέψετε

Δημοφιλείς