Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Όλες οι λεπτομέρειες για τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα....

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Όλες οι λεπτομέρειες για τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα. Τι ακριβώς προβλέπει το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας

-

Σύμφωνα με το Διάταγμα, επιτρέπεται η πρόσβαση σε πάρκα και γραμμικά πάρκα, παραλίες, πλατείες, φράγματα, εκδρομικούς χώρους, μαρίνες, ζωολογικούς κήπους και μονοπάτια της φύσης.
 
  (α) Απαγορεύονται οι μαζικές εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, παρελάσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, εξαιρουμένων  των διοργανώσεων, για τις οποίες εκδίδονται κατευθυντήριες οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας,
     (β) Αναστέλλεται η διεξαγωγή σχολικών εορταστικών εκδηλώσεων καθώς και εκδηλώσεων που διεξάγονται, είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους των εμπορικών κέντρων:
 
Νοείται ότι, για οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, περιλαμβανομένων των εκδηλώσεων που διεξάγονται σε Δήμους, Κοινότητες και χώρους θρησκευτικής λατρείας, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και οι διοργανωτές οφείλουν να τηρούν τις πρόνοιες του παρόντος Διατάγματος καθώς και τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.
 
  Επιτρέπεται η συνολική παρουσία 10 προσώπων σε οικία, μη συμπεριλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών..
 
Επιτρέπεται η παρουσία πιστών κατά τον εκκλησιασμό ή/και άλλων μορφών θρησκευτικής λατρείας με μέγιστο αριθμό τα 200 πρόσωπα συνολικά, είτε σε εσωτερικούς χώρους, είτε σε εξωτερικούς χώρους, τηρουμένων των μέτρων αποστασιοποίησης,  καθώς και τηρουμένου του Κανονισμού 82 και την ευθύνη για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού έχει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία με βάση το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο της θρησκείας και/ή δόγματος είναι υπεύθυνα του συγκεκριμένου χώρου λατρείας,
 

Επιτρέπεται η ατομική προσευχή σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, εκτός των ωρών που τελείται εκκλησιασμός ή/και άλλες θρησκευτικές τελετές και νοουμένου ότι εντός του χώρου θρησκευτικής λατρείας δεν παρευρίσκονται συνολικά πέραν των 20 προσώπων ταυτόχρονα.
 
Από τη 10η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 05.00 π.μ., η τέλεση γάμων, βαπτίσεων και κηδειών σε εκκλησίες και άλλους χώρους θρησκευτικής λατρείας διεξάγεται με μέγιστο αριθμό τα 200 πρόσωπα συνολικά, είτε σε εσωτερικούς χώρους είτε σε εξωτερικούς χώρους, τηρουμένων των μέτρων αποστασιοποίησης,  καθώς και τηρουμένου του Κανονισμού 82, την ευθύνη για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού έχει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία με βάση το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο της θρησκείας και/ή δόγματος είναι υπεύθυνα του συγκεκριμένου χώρου λατρείας, για την τέλεση πολιτικού γάμου οι Δημοτικές Αρχές τηρούν κατ΄ αναλογία τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού.

  Από τη 10η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 05.00 π.μ., η διεξαγωγή εκδηλώσεων, περιλαμβανομένων γάμων και βαπτίσεων σε χώρους εστίασης, χώρους εκδηλώσεων και δεξιώσεων, ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα, νυχτερινά κέντρα, κέντρα διασκέδασης και μουσικοχορευτικούς χώρους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, διέπεται υπό τους ακόλουθους όρους:
     
(α) με μέγιστο αριθμό τα 200 πρόσωπα συνολικά, είτε σε εσωτερικούς χώρους είτε σε εξωτερικούς χώρους, τηρουμένων των μέτρων αποστασιοποίησης που καθορίζονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα και τηρουμένων των ακόλουθων:
 
(i) με επίδειξη εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, ή εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, καθώς και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, εξαιρουμένων των προσώπων που έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου,  ή
 
(ii) με επίδειξη, για πρόσωπα ηλικίας 6 έως 11 ετών, αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή
(iii) με επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, του ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, ή
(iv) με επίδειξη, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού πρώτης δόσης εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων και ημερομηνία εμβολιασμού που δεν υπερβαίνει τις 35 ημέρες, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού για εμβόλιο μίας δόσης για τις πρώτες 14 ημέρες από την ημερομηνία εμβολιασμού,  καθώς και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών:
   Νοείται ότι, για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 6 ετών δεν απαιτείται η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, ή 
(β) η εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στην εκδήλωση γίνεται αποκλειστικά σε τραπεζοκαθίσματα, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,
(γ) ο μέγιστος αριθμός προσώπων ανά τραπέζι είναι τα οκτώ (8) πρόσωπα.
 

Δεν επιτρέπονται τα επισκεπτήρια σε κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες δίδεται έγκριση από τον Διευθυντή του εν λόγω υποστατικού, με την επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών:
 
 Noείται ότι, για κατεπείγουσες περιπτώσεις και  κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή του εν λόγω υποστατικού το επισκεπτήριο δύναται να πραγματοποιηθεί με επίδειξη αρνητικής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών.       
 
Για επισκέψεις ασθενών και των συνοδών τους σε εξωτερικά ιατρεία,  ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα, απαιτείται η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, εξαιρουμένων των προσώπων που έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου.
 

Για  οίκους ευγηρίας και άλλες κλειστές δομές φροντίδας και φιλοξενίας ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας:
 
(i) δεν επιτρέπονται τα επισκεπτήρια, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες δίδεται έγκριση από τον Διευθυντή του εν λόγω υποστατικού, με την επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19,  με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών:
 
       Νοείται ότι, για κατεπείγουσες περιπτώσεις και  κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή του εν λόγω υποστατικού το επισκεπτήριο μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίδειξη αρνητικής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών,
 
(ii) δεν επιτρέπεται η έξοδος ή/και διανυκτέρευση των ενοίκων εκτός του οίκου ευγηρίας ή/και της κλειστής δομής:
 
    Νοείται ότι, μόνο για την 6η Ιανουαρίου 2022 επιτρέπεται ολιγόωρη έξοδος, κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή του εν λόγω υποστατικού και υπό την προϋπόθεση ότι ο/η συνοδός του ενοίκου προσκομίζει αρνητική εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών,
  
(β) για επισκεπτήρια σε δομές ημερήσιας φροντίδας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κέντρα ημέρας και δομές παιδικής προστασίας, τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και απαιτείται όπως για πρόσωπα 6 έως 11 ετών η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών ή εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 ή πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού και για πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και άνω η επίδειξη είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ολοκληρωμένου  εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19,
 
 
(γ) για εργαζόμενους σε οίκους ευγηρίας και άλλες κλειστές δομές φροντίδας και φιλοξενίας ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων, σε δομές ημερήσιας φροντίδας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κέντρα ημέρας και δομές παιδικής προστασίας, τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και απαιτείται η επίδειξη είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ολοκληρωμένου  εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19.

 
Στα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια αναβάλλονται όλα τα προγραμματισμένα χειρουργεία για μη επείγοντα περιστατικά και οι εισαγωγές για ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει και δεν τίθεται κίνδυνος ή απειλή για την ανθρώπινη ζωή:
 
   Νοείται ότι, εξαιρούνται οι κλινικές ημερήσιας νοσηλείας, οι επισκέψεις των εξωτερικών ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία και τα περιστατικά ημερήσιας νοσηλείας που διενεργούνται στις κλινικές, στις πολυκλινικές και στα ιδιωτικά νοσοκομεία, νοουμένου ότι δεν θα υπερβαίνεται το ανώτατο όριο πληρότητας κλινών, όπως καθορίζεται στην παράγραφο (β),
(β)  Το ανώτατο όριο πληρότητας κλινών στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια καθορίζεται σε ποσοστό 70%, εξαιρουμένων των κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας για τις οποίες το ανώτατο όριο πληρότητας κλινών καθορίζεται σε ποσοστό 60%.
 

Στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές για τους εργαζόμενους και για επιβάτες τηρείται ο Κανονισμός 82 καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 
(β) για τη διακίνηση προσώπων με λεωφορεία τακτικών επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη, καθώς και με μέσα δημόσιων μεταφορών και/ή ιδιωτικών μεταφορών, εκδίδονται κατευθυντήριες οδηγίες, από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, και
(γ) η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική από τους εργαζόμενους και επιβάτες σε όλα τα μέσα μεταφοράς που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

 
Η λειτουργία των Δικαστηρίων και των Πρωτοκολλητείων διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Επιτρέπεται η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων κατόπιν αιτήματος του αρμοδίου φορέα καθώς  και η διεξαγωγή συνεδριάσεων Κρατικών Αρχών και/ή συνεδριάσεων Αρχών και/ή Yπηρεσιών  και/ή Οργάνων και/ή Σωμάτων, τα οποία προνοούνται από το Σύνταγμα, σε χώρους για τους  οποίους δίνεται έγκριση από  το Υπουργείο Υγείας και τηρουμένου του Κανονισμού 82.

Σχολεία

 (α) Η λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, περιλαμβανομένων των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και νηπιαγωγείων, βρεφονηπιοκομικών σταθμών και παιδικών λεσχών διέπεται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και απαιτείται:
 
(i) Για μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 6 ετών και άνω, η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου και η επίδειξη είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19,
(ii) για εργαζόμενους τηρείται ο Κανονισμός 81:
     Νοείται ότι, μαθητές της προδημοτικής εκπαίδευσης που έχουν συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας τους, δεν οφείλουν, για σκοπούς φοίτησής τους στο σχολείο και μόνο, να επιδεικνύουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, ούτε να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα προσώπου,   
 
(β) την 10η Ιανουαρίου 2022, καθορισμένη ημέρα επανέναρξης των μαθημάτων στα ιδιωτικά και δημόσια δημοτικά σχολεία και στις δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Μέσης Εκπαίδευσης, απαιτείται για μαθητές, μαθήτριες και εργαζόμενους στα εν λόγω σχολεία η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών,
 
(γ)  ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, εάν παραστεί ανάγκη, προβαίνει σε πρόσθετες έκτακτες ρυθμίσεις για την αντικατάσταση εκπαιδευτικών που μπορεί να απουσιάζουν από την εργασία τους για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης διδακτικής εργασίας σε εκπαιδευτικούς ιεραρχικά ανώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης ή/και της αξιοποίησης εκπαιδευτικών που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο διορισίμων ή/και της αξιοποίησης, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, εκπαιδευτών που απασχολούνται ήδη σε προγράμματα αγοράς υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,  
 
(δ) η λειτουργία με φυσική παρουσία των δημόσιων και ιδιωτικών Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων διέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 
για πληρότητα των αιθουσών διδασκαλίας των Ιδρυμάτων μέχρι και το μέγιστο τα δύο τρίτα (2/3) της χωρητικότητάς τους, τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και ο Κανονισμός 82,
 
για πληρότητα των αιθουσών διδασκαλίας των Ιδρυμάτων πέραν των δύο τρίτων (2/3) και μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) της χωρητικότητάς τους, τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και απαιτείται η επίδειξη είτε πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού  για την ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19:
 
          Νοείται ότι, τα δημόσια και ιδιωτικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων που τίθενται στον παρούσα παράγραφο, δύνανται να επιλέξουν να επιτρέπουν την πρόσβαση στις αίθουσες διδασκαλίας ή/και σε άλλους χώρους τους μόνο σε πρόσωπα που επιδεικνύουν είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19:
 
           Νοείται επίσης ότι, επιτρέπεται η διενέργεια των μαθημάτων με εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και η διενέργεια των εξετάσεων διαδικτυακά. 
 

Η λειτουργία όλων των ιδιωτικών φροντιστηρίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών κέντρων, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δραστηριοτήτων, επιτρέπεται τηρουμένου του Κανονισμού 82 καθώς και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και  Νεολαίας:
 
    Νοείται ότι, ο μέγιστος αριθμός προσώπων είναι αναλόγως της χωρητικότητας εκάστης αίθουσας του υποστατικού, όπως καθορίζεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και με ελάχιστο αριθμό φυσικής παρουσίας, εάν το επιθυμεί ο διαχειριστής του υποστατικού, τα επτά πρόσωπα, περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή.

Λιανεμπόριο
 Για τις  επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου εφαρμόζεται ο Κανονισμός 82 και επιπρόσθετα ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
(α) τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 10 τ.μ. κατ΄ ελάχιστον, ωφέλιμου χώρου,
(β) στα μεγάλα καταστήματα άνω των 500 τ.μ., τα οποία εμπορεύονται ευρύ φάσμα προϊόντων διενεργείται έλεγχος από  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του καταστήματος στις εισόδους για τη μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού φυσικής παρουσίας πελατών, και
(γ) λαμβάνονται μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης τουλάχιστον 2 μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πελάτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησής τους, τόσο εντός όσο και εκτός των υποστατικών και να αναρτούν στις εισόδους του υποστατικού τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσώπων που δύνανται να ευρίσκονται εντός του υποστατικού, στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
   Νοείται ότι, για τους χώρους εστίασης που εξυπηρετούν κοινό εντός επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τηρείται ο Κανονισμός 31.

 
Για τα εμπορικά κέντρα εφαρμόζεται ο Κανονισμός 82 και επιπρόσθετα ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
 
(α) τηρείται το μέτρο του ενός προσώπου ανά 10 τ.μ. κατ΄ ελάχιστον συνολικά στον χώρο του εμπορικού κέντρου και επιπρόσθετα  διενεργείται  έλεγχος στις εισόδους του, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του εμπορικού κέντρου για τη μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού φυσικής παρουσίας πελατών, και
 
(β) λαμβάνονται μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης τουλάχιστον 2 μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πελάτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησής τους τόσο εντός όσο και εκτός των εμπορικών κέντρων και να αναρτούν στις εισόδους τους το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσώπων που δύνανται να ευρίσκονται εντός του εμπορικού κέντρου, στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας:
 
 
 Επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, με πληρότητα που δεν υπερβαίνει το 50% της χωρητικότητας των υποστατικών και τηρουμένου του Κανονισμού 82.
 

Η λειτουργία επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων, διέπεται από τις  κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, καθώς και τηρουμένου του Κανονισμού 82. 
 

Τα καζίνο λειτουργούν με πληρότητα που δεν υπερβαίνει το 50% της χωρητικότητας του υποστατικού, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας καθώς και τηρουμένου του Κανονισμού 82.

 Η λειτουργία αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, ιστορικών χώρων, χώρων εικαστικών τεχνών και γκαλερί, διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες  του Υπουργείου Υγείας καθώς και τηρουμένου του Κανονισμού 82.    

 (i) Επιτρέπεται η πλανοδιοπώληση, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχεται σχετική άδεια πλανοδιοπώλησης από την αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και τηρουμένων των  κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,
(ii) επιτρέπονται τα παζαράκια καθώς και η  διεξαγωγή λαϊκών πανηγυριών στους παρακείμενους χώρους θρησκευτικής λατρείας, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται από τους διοργανωτές άδεια από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, καθώς και τηρουμένου του Κανονισμού 82. 
 

 Η λειτουργία κομμωτηρίων, κουρείων, κέντρων αισθητικής και κέντρων δερματοστιξίας, διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και τηρουμένου του Κανονισμού 82.

 Η λειτουργία θεάτρων, αμφιθεάτρων, κινηματογράφων και αιθουσών θεαμάτων διέπεται υπό τους ακόλουθους όρους:
 
(α) με μέγιστο αριθμό τα 300 πρόσωπα  συνολικά, είτε σε εσωτερικούς χώρους είτε σε εξωτερικούς χώρους, τηρουμένων των μέτρων αποστασιοποίησης που καθορίζονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα και τηρουμένων των ακόλουθων:
(i)   με  επίδειξη είτε εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, ή
(ii)   με  επίδειξη, για πρόσωπα ηλικίας 6 έως 11 ετών, αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή
(iii)   με  επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, του ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή
(iv) με επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 7 μηνών, χωρίς να έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, του πιστοποιητικού εμβολιασμού και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, ή
(v) με επίδειξη, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού πρώτης δόσης εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων και ημερομηνία εμβολιασμού που δεν υπερβαίνει τις 35 ημέρες, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού για εμβόλιο μίας δόσης για τις πρώτες 14 ημέρες από την ημερομηνία εμβολιασμού,  καθώς και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, εάν πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω, και εντός 72 ωρών, εάν πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών:
        Νοείται ότι, μέχρι την 6η Ιανουαρίου 2022, πρόσωπα ηλικίας 12 έως 17 ετών μπορούν να εισέρχονται στους χώρους που διέπονται από τον παρόντα Κανονισμό με επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών και υπό τον όρο ότι συνοδεύονται από γονέα/κηδεμόνα που κατέχει πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού τουλάχιστον με τις δύο δόσεις, εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων ή τη μία δόση, εάν πρόκειται για εμβόλιο μίας δόσης καθώς και αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 ή που πληροί τους όρους των ανωτέρω υποπαραγράφων:
Νοείται επίσης ότι, για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 6 ετών δεν απαιτείται η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, ή
(β) με πληρότητα 75% της χωρητικότητας του υποστατικού νοουμένου ότι όλα τα πρόσωπα επιδεικνύουν είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού  για την ασθένεια του COVID-19, ή εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19:
Noείται ότι, και εφόσον δεν υπερβαίνεται ο συνολικός μέγιστος αριθμός προσώπων, εξαιρούνται πρόσωπα ηλικίας κάτω των 6 ετών, πρόσωπα ηλικίας 6 έως 11 ετών, τα οποία επιδεικνύουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, πρόσωπα ηλικίας 12 έως 17 ετών τα οποία έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση εμβολίου και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, καθώς και πρόσωπα που δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος τα οποία επιδεικνύουν το ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας καθώς και αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών.

 
Η λειτουργία παιδότοπων, λούνα παρκ και θεματικών πάρκων διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, και τηρουμένου του Κανονισμού 82 και η χρήση των χώρων εστίασης εντός των υποστατικών διέπεται από τον Κανονισμό 31.
 

Αναστέλλονται οι οργανωμένες ομαδικές κατασκηνώσεις:
 
     Νοείται ότι, για τη λειτουργία των  κατασκηνωτικών  χώρων τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.  
 
Η λειτουργία εργοταξίων και ευρύτερα του κατασκευαστικού τομέα, καθώς και των επιχειρήσεων παρεμφερούς δραστηριότητας, διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τηρουμένου του Κανονισμού 82.
 
Ξενοδοχεία- Εστίαση

Από τη 10η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 05.00 π.μ., η λειτουργία ξενοδοχείων ή/και τουριστικών καταλυμάτων διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργείου Τουρισμού και για πρόσωπα που διανυκτερεύουν ή/και χρησιμοποιούν τις υποδομές των εν λόγω  υποστατικών απαιτείται:
(i) η επίδειξη εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, ή εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, ή
(ii) η επίδειξη, για πρόσωπα ηλικίας 6 έως 11 ετών, αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή
(iii) η επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, του ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή
(iv) η επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 7 μηνών, χωρίς να έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, του πιστοποιητικού εμβολιασμού και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, ή
(v) η επίδειξη, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού πρώτης δόσης εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων και ημερομηνία εμβολιασμού που δεν υπερβαίνει τις 35 ημέρες, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού για εμβόλιο μίας δόσης για τις πρώτες 14 ημέρες από την ημερομηνία εμβολιασμού,  καθώς και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, εάν πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω, και εντός 72 ωρών, εάν πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών:  
    Νοείται ότι, για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 6 ετών δεν απαιτείται η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19:
      Νοείται επίσης ότι,  για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων τηρούνται κατ΄ αναλογία οι πρόνοιες του Κανονισμού 9 .
 

Από τη 10η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 05.00 π.μ., η λειτουργία των χώρων εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ, καφενεία, χώροι εστίασης εντός εμπορικών κέντρων, εντός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, κυλικείων, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι χώροι εστίασης που εξυπηρετούν κοινό εντός άλλων υποστατικών, ή/και αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών ομίλων, σωματείων, συλλόγων κλπ.), διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και υπό τους ακόλουθους όρους:
 
(α) με μέγιστο αριθμό τα 200 πρόσωπα συνολικά, είτε  σε εσωτερικούς χώρους είτε σε εξωτερικούς χώρους, τηρουμένων των μέτρων αποστασιοποίησης που καθορίζονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα και τηρουμένων των ακόλουθων:
(i) με επίδειξη εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, ή εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, ή
(ii) με επίδειξη, για πρόσωπα ηλικίας 6 έως 11 ετών, αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή
(iii) με επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, του ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή
(iv) με επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 7 μηνών, χωρίς να έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, του πιστοποιητικού εμβολιασμού και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, ή
(v) με επίδειξη, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού πρώτης δόσης εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων και ημερομηνία εμβολιασμού που δεν υπερβαίνει τις 35 ημέρες, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού για εμβόλιο μίας δόσης για τις πρώτες 14 ημέρες από την ημερομηνία εμβολιασμού,  καθώς και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, εάν πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω, και εντός 72 ωρών, εάν πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών:  
    Νοείται ότι, για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 6 ετών δεν απαιτείται η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19,
 (β) η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται αποκλειστικά σε τραπεζοκαθίσματα, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,
(γ) ο μέγιστος αριθμός προσώπων ανά τραπέζι είναι οκτώ (8) πρόσωπα,
(δ)  η υπηρεσία ταχείας εξυπηρέτησης (take away) εξαιρείται των προνοιών της παραγράφου (α) , νοουμένου ότι ο πελάτης δεν παραμένει στο υποστατικό για κατανάλωση ή/και χρήση των τραπεζοκαθισμάτων, και νοουμένου ότι τηρείται ο Κανονισμός 82,
(ε)  για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων στους χώρους/υποστατικά που διέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, τηρούνται οι πρόνοιες του Κανονισμού 9.

Από τη 10η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 05.00 π.μ., η λειτουργία των νυχτερινών κέντρων, χώρων δεξιώσεων, περιλαμβανομένων των χώρων δεξιώσεων εντός ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, δισκοθηκών, κέντρων διασκέδασης και μουσικοχορευτικών χώρων, διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και υπό τους ακόλουθους όρους:
 
(α)  με μέγιστο αριθμό τα 200 πρόσωπα συνολικά, είτε σε εσωτερικούς χώρους είτε σε εξωτερικούς χώρους, τηρουμένων των μέτρων αποστασιοποίησης που καθορίζονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα και τηρουμένων των ακόλουθων:
(i) με επίδειξη εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, ή εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, καθώς και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, εξαιρουμένων των προσώπων που έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου,  ή
(ii) με επίδειξη, για πρόσωπα ηλικίας 6 έως 11 ετών, αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή
(iii) με επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, του ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR για την ασθένεια του COVID-19 ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, ή
 (iv) με επίδειξη, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού πρώτης δόσης εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων και ημερομηνία εμβολιασμού που δεν υπερβαίνει τις 35 ημέρες, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού για εμβόλιο μίας δόσης για τις πρώτες 14 ημέρες από την ημερομηνία εμβολιασμού,  καθώς και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR για την ασθένεια του COVID-19, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών:
    Νοείται ότι, για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 6 ετών δεν απαιτείται η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19,     
(β) η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται αποκλειστικά σε τραπεζοκαθίσματα, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,
(γ) ο μέγιστος αριθμός προσώπων ανά τραπέζι είναι οκτώ (8) πρόσωπα.

Αφίξεις

Για τους χώρους στους οποίους η πρόσβαση δυνάμει του παρόντος Διατάγματος προϋποθέτει την επίδειξη είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού ανάρρωσης για την ασθένεια του COVID-19, πρόσωπα τα οποία δεν είναι μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία και εισέρχονται νόμιμα στη Δημοκρατία, χωρίς να κατέχουν πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος  ή ανάρρωσης  από  την ασθένεια του COVID-19:
(α) εάν αφικνούνται μέσω των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, επιδεικνύουν ως αποδεικτικό την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης που εξασφαλίζουν μέσω της πλατφόρμας https://cyprusflightpass.gov.cy/  και επιπρόσθετα την κάρτα επιβίβασης ή αποδεικτικό της κράτησης στο κατάλυμα το οποίο διαμένουν,
(β) εάν αφικνούνται μέσω των νόμιμων σημείων εισόδου στη Δημοκρατία διά μέσου θαλάσσης, εάν πρόκειται για επιβάτες κρουαζιερόπλοιων επιδεικνύουν το αποδεικτικό που εξασφαλίζουν από το κρουαζιερόπλοιο ως  κάρτα αποβίβασης και εάν πρόκειται για επιβάτες σκαφών αναψυχής προσκομίζουν το αποδεικτικό που εξασφαλίζουν από τον Διαχειριστή της Μαρίνας στην οποία ελλιμενίζονται, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Υφυπουργείου Ναυτιλίας,
(γ)  η λήξη ισχύος των εγγράφων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β), για πρόσωπα που δεν κατέχουν πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος ή ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, είναι επτά ημέρες μετά την ημερομηνία άφιξης και ακολούθως τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να προσκομίζουν είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR), είτε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19.

 
Οι λιμένες της Δημοκρατίας λειτουργούν για εμπορικές συναλλαγές και δραστηριότητες καθώς και για εξυπηρέτηση επιβατών κρουαζιέρας και επιτρέπονται υποστηρικτικές προς τη λειτουργία των λιμένων υπηρεσίες για σκοπούς υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Αθλητισμός

 Η λειτουργία και η χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων των αθλητικών κολυμβητικών δεξαμενών διέπεται υπό τους ακόλουθους όρους:
(α) για προπονήσεις και αγώνες ομαδικών αθλημάτων, για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα των ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας και εθνικών ομάδων, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών και με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων:
     Νοείται ότι, την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα επιτρέπεται η λειτουργία των αποδυτηρίων,
(β) για προπόνηση αθλουμένων, αθλητών και αθλητριών και διεξαγωγή αγώνων ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, συμπεριλαμβανομένων αθλημάτων επαφής, σε εσωτερικές και εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις, τηρουμένων των κατευθυντηρίων οδηγιών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών:
  Νοείται ότι, ο μέγιστος αριθμός αθλούμενων, αθλητών και αθλητριών  καθορίζεται με κατευθυντήριες οδηγίες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας:
           Νοείται ότι, την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα επιτρέπεται η λειτουργία των αποδυτηρίων,
(γ) για διεξαγωγή αγώνων Κοινωνικού Χαρακτήρα, όπως μαραθώνιοι, τρίαθλο, κλπ, με την τήρηση υγειονομικού πρωτοκόλλου το οποίο ετοιμάζεται από τον διοργανωτή και εγκρίνεται από το Υπουργείο Υγείας,
(δ) λειτουργία των κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων περιλαμβανομένων των γυμναστηρίων, σχολών χορού, καθώς και σχολών άλλων αθλημάτων, με την τήρηση του μέτρου του ενός προσώπου ανά 8 τ.μ. και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου Υγείας, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών, εξαιρουμένων των αποδυτηρίων των γυμναστηρίων η λειτουργία των οποίων διέπεται από κατευθυντήριες οδηγίες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,  
(ε) λειτουργία  των  ιπποδρομιακών  συναντήσεων, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,
(στ) για τα πρόσωπα ηλικίας 6 ετών και άνω που εμπίπτουν στις πρόνοιες των παραγράφων (β) έως (ε) του παρόντος Κανονισμού και, είτε αθλούνται σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, είτε σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, είτε λαμβάνουν μέρος σε αθλητικές διοργανώσεις (αγώνες), τηρείται ο Κανονισμός 82,
(ζ)  ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του Κανονισμού 48, σε αθλητικές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, τις οποίες αυτός παραχωρεί για χρήση σε αθλητικούς οργανισμούς/φορείς/ομοσπονδίες, ο εν λόγω οργανισμός/φορέας/ομοσπονδία, για το χρονικό διάστημα χρήσης της εγκατάστασης, φέρει ευθύνη για την τήρηση των Κανονισμών που προνοούνται στο παρόν Διάταγμα, καθώς και τα ανάλογα κατά περίπτωση υγειονομικά πρωτόκολλα ή/και κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές:
   Νοείται ότι, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου και επιτήρησης της εφαρμογής  των μέτρων του παρόντος Διατάγματος, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, δυνάμει του Κανονισμού 48.

 Επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε αγώνες που διεξάγονται σε γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις, εξαιρουμένων των γηπέδων ποδοσφαίρου, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, υπό τους ακόλουθους όρους:  
(α) με πληρότητα που δεν υπερβαίνει το 50% της χωρητικότητας, τηρουμένων των μέτρων αποστασιοποίησης που καθορίζονται στα  υγειονομικά πρωτόκολλα και τηρουμένων των ακόλουθων:
(i)   με επίδειξη εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, ή εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, ή
(ii)   με επίδειξη, για πρόσωπα ηλικίας 6 έως 11 ετών, αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή 
(iii)   με επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, του ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή
(iv) με επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 7 μηνών, χωρίς να έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, του πιστοποιητικού εμβολιασμού και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, ή
(v) με επίδειξη, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού πρώτης δόσης εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων και ημερομηνία εμβολιασμού που δεν υπερβαίνει τις 35 ημέρες, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού για εμβόλιο μίας δόσης για τις πρώτες 14 ημέρες από την ημερομηνία εμβολιασμού,  καθώς και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, εάν πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω, και εντός 72 ωρών, εάν πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών:
   Νοείται ότι, μέχρι την 6η Ιανουαρίου 2022, πρόσωπα ηλικίας 12 έως 17 ετών μπορούν να εισέρχονται στους χώρους που διέπονται από τον παρόντα Κανονισμό με επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών και υπό τον όρο ότι συνοδεύονται από γονέα/κηδεμόνα που κατέχει πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού τουλάχιστον με τις δύο δόσεις, εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων ή τη μία δόση, εάν πρόκειται για εμβόλιο μίας δόσης καθώς και αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 ή που πληροί τους όρους των ανωτέρω υποπαραγράφων:
 Νοείται επίσης ότι, για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 6 ετών δεν απαιτείται η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, ή   
(β) σε φιλικές συναντήσεις ή προπονήσεις ακαδημιών και αναπτυξιακού αθλητισμού, τηρουμένων των μέτρων αποστασιοποίησης που καθορίζονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα και με μέγιστο αριθμό σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με ύπαρξη κερκίδων που δεν υπερβαίνει το 40% της χωρητικότητας της εγκατάστασης, σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς την ύπαρξη κερκίδων, που δεν υπερβαίνει τα 150 πρόσωπα και σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις με ύπαρξη κερκίδων που δεν υπερβαίνει το 30% της χωρητικότητας της εγκατάστασης και υπό τους ακόλουθους όρους:
(i)   με επίδειξη εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, ή εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, ή
(ii)   με επίδειξη, για πρόσωπα ηλικίας 6 έως 11 ετών, αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή 
(iii)   με επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, του ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR για την ασθένεια του COVID-19 ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή
(iv) με επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 7 μηνών, χωρίς να έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, του πιστοποιητικού εμβολιασμού και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, ή
(v) με επίδειξη, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού πρώτης δόσης εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων και ημερομηνία εμβολιασμού που δεν υπερβαίνει τις 35 ημέρες, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού για εμβόλιο μίας δόσης για τις πρώτες 14 ημέρες από την ημερομηνία εμβολιασμού,  καθώς και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, εάν πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω, και εντός 72 ωρών, εάν πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών:
   Νοείται ότι, μέχρι την 6η Ιανουαρίου 2022, πρόσωπα ηλικίας 12 έως 17 ετών μπορούν να εισέρχονται στους χώρους που διέπονται από τον παρόντα Κανονισμό με επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών και υπό τον όρο ότι συνοδεύονται από γονέα/κηδεμόνα που κατέχει πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού τουλάχιστον με τις δύο δόσεις, εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων ή τη μία δόση, εάν πρόκειται για εμβόλιο μίας δόσης καθώς και αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 ή που πληροί τους όρους των ανωτέρω υποπαραγράφων:
   Νοείται επίσης ότι, για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 6 ετών δεν απαιτείται η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για  την  ασθένεια του COVID-19.

Επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, με πληρότητα 50% της χωρητικότητας του γηπέδου και υπό τους ακόλουθους όρους:
(α) με επίδειξη εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, ή
(β)  με επίδειξη, για πρόσωπα ηλικίας 6 έως 11 ετών, αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή
(γ) με επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, του ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, ή
(δ) με επίδειξη, για πρόσωπα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 7 μηνών, χωρίς να έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, του πιστοποιητικού εμβολιασμού και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, ή
(ε) με επίδειξη, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού πρώτης δόσης εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων και ημερομηνία εμβολιασμού που δεν υπερβαίνει τις 35 ημέρες, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού για εμβόλιο μίας δόσης για τις πρώτες 14 ημέρες από την ημερομηνία εμβολιασμού,  καθώς και αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, εάν πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω, και εντός 72 ωρών, εάν πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών:
   Νοείται ότι, μέχρι την 6η Ιανουαρίου 2022, πρόσωπα ηλικίας 12 έως 17 ετών μπορούν να εισέρχονται στους χώρους που διέπονται από τον παρόντα Κανονισμό με επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών και υπό τον όρο ότι συνοδεύονται από γονέα/κηδεμόνα που κατέχει πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού τουλάχιστον με τις δύο δόσεις, εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων ή τη μία δόση, εάν πρόκειται για εμβόλιο μίας δόσης καθώς και αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 ή που πληροί τους όρους των ανωτέρω παραγράφων:
   Νοείται επίσης ότι, για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 6 ετών δεν απαιτείται η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19.

 
Για πρόσωπα που εισέρχονται στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών ασύλου τηρείται ο Κανονισμός 82.   

 
Η λειτουργία Σχολών Οδηγών διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες  των Υπουργείων Υγείας και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν στο 50% της χωρητικότητάς τους και τηρουμένης απόστασης του 1.5 μέτρου μεταξύ των προσώπων και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, καθώς και τηρουμένου του Κανονισμού 82.

 Η λειτουργία των κολυμβητηρίων για χρήση από το κοινό, διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες  του Υπουργείου Υγείας, καθώς και τηρουμένου του Κανονισμού 82.

(α) Απαγορεύεται η είσοδος στη Δημοκρατία από μη νόμιμα σημεία εισόδου και προς το σκοπό αυτό οι αρμόδιες αρχές επιτήρησης εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα,
    (β) πρόσωπο, το οποίο αφικνείται και/ή εισέρχεται παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας παραμένει για 14 ημέρες από την άφιξή του σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης που υποδεικνύει η Δημοκρατία:
Νοείται ότι, αιτητές ασύλου, οι οποίοι εισέρχονται, τοποθετούνται και/ή υποχρεούνται να διαμένουν στα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και/ή κράτησης αιτητών ασύλου τίθενται σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης για 14 ημέρες,             πριν την οποιαδήποτε επαφή τους με τους ήδη υφιστάμενους διαμένοντες και ακολουθείται, σε κάθε περίπτωση, το σχετικό ιατρικό πρωτόκολλο, και
    (γ)  πρόσωπο το οποίο αφικνείται και/ή εισέρχεται από μη νόμιμα σημεία εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατίας από τις χώρες που καταγράφονται στον Κανονισμό 87(α) του παρόντος Διατάγματος παραμένει σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης που υποδεικνύει η Δημοκρατία για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας μέχρι την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων.

 
Η λειτουργία της δραστηριότητας ακτοπλοϊκών επιβατικών σκαφών, σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας και μεταφοράς δυτών, σκαφών ιδιωτικής χρήσης και επιχειρήσεων θαλάσσιων αθλημάτων, διέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας που εκδίδονται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και για τη χρήση των ακτοπλοϊκών επιβατικών σκαφών από το κοινό, τηρείται ο Κανονισμός 82.

 (α) Οι επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν κοινό, καθώς και τα Τμήματα/Υπηρεσίες του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία εξυπηρετούν κοινό, λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης, τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησής τους, τόσο εντός όσο και εκτός των υποστατικών και δεν επιτρέπεται η παρουσία στον ίδιο χώρο,  δηλαδή  στο χώρο εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή αριθμού προσώπων, πέραν του ενός προσώπου ανά 7 τ.μ. και επιπρόσθετα, οφείλουν να αναρτούν στις εισόδους του υποστατικού το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσώπων που δύνανται να ευρίσκονται εντός του υποστατικού, στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και
(β) χωρίς επηρεασμό των Κανονισμών 9, 26, 31, 32, 36 και 37, σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν κοινό, καθώς και σε όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τηρείται ο Κανονισμός 82.

 Τηλεργασία

Ποσοστό 50% των εργαζομένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που εργοδοτούν μέχρι και 10 πρόσωπα και των ουσιωδών υπηρεσιών, εργάζεται με εξ΄ αποστάσεως εργασία:
   Νοείται ότι, στις ουσιώδεις υπηρεσίες τηρείται, στο βαθμό του δυνατού, το μέτρο για εξ΄ αποστάσεως εργασία,
   Νοείται περαιτέρω ότι, στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται εργαζόμενοι οι οποίοι απουσιάζουν από την εργασία τους, είτε με άδεια ανάπαυσης, είτε με άδεια ασθενείας, είτε λόγω υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού, δυνάμει των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας,
(β)(i)   Ποσοστό 50% στον κρατικό και ευρύτερο κρατικό τομέα,  εργάζεται με εξ΄ αποστάσεως εργασία και η αρμόδια αρχή, δυνάμει των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων 1990 έως 2020 ή/και των κατά περίπτωση οικείων νομοθεσιών που διέπουν τη λειτουργία Ανεξάρτητων Υπηρεσιών και/ή Υφυπουργείων καθορίζει τις ανάγκες προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας:
   Νοείται ότι, στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται εργαζόμενοι οι οποίοι απουσιάζουν από την εργασία τους, είτε με ειδική άδεια για λόγους δημόσιας υγείας, είτε με άδεια ασθενείας, είτε με άδεια ανάπαυσης, είτε λόγω υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού, δυνάμει των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, 
(ii) για τις Ουσιώδεις Υπηρεσίες όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 46 του παρόντος Διατάγματος, η αρμόδια αρχή κατά την κρίση της, προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και του Κράτους και στο βαθμό του δυνατού η τήρηση του μέτρου για εξ΄ αποστάσεως εργασία,
οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζουν κατ΄ αναλογία τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού,
τηρουμένων των προνοιών του παρόντος Κανονισμού, σε Υπηρεσίες/Τμήματα του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα, Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εξυπηρετούν κοινό και που δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 44 δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία του 50% των εργαζομένων, καθώς και ούτε η εξ΄ αποστάσεως εργασία, η αρμόδια αρχή δύναται να παραχωρεί ειδική άδεια για λόγους δημόσιας υγείας:
     Νοείται ότι, οι πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού δύναται να ισχύουν κατ΄ αναλογία για τις Υπηρεσίες/Τμήματα του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα, Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν εξυπηρετούν κοινό όπου, στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Υγείας για τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε συνθήκες Κορωνοϊού, δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία εργαζομένων:
    Νοείται περαιτέρω ότι, για τις περιπτώσεις που, δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 44, δεν είναι εφικτή η παρουσία του 50% των εργαζομένων, τότε οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τις οδηγίες τις αρμόδιας αρχής, έχουν υποχρέωση για εξ αποστάσεως εργασία:
Νοείται επίσης ότι για τις περιπτώσεις που, λόγω της φύσης των καθηκόντων, δεν επιτρέπεται η εξ΄ αποστάσεως εργασία, δύναται να υποβληθεί αίτημα για παραχώρηση ειδικής άδειας για λόγους δημόσιας υγείας:
       Νοείται τέλος ότι, αν οι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να εκτελούν καθήκοντα εξ αποστάσεως, οφείλουν να αιτηθούν τη λήψη ειδικής άδειας για λόγους δημόσιας υγείας, για την περίοδο της οποίας οι εν λόγω δικαιούχοι θα αποζημιώνονται με ποσοστό της τάξης του 60% των απολαβών τους από τον οικείο εργοδότη τους.

 
 Για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος, καθορίζονται ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες, οι ακόλουθες:
το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του,
 
το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων και Υπηρεσιών του, καθώς και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή Υπηρεσιών τους,
 
το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων/Διευθύνσεών του,  
 
το Υπουργείο Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Διευθύνσεων/ Τμημάτων/Υπηρεσιών του,
το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/ Τμημάτων/ Υπηρεσιών του,
το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του,
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, συμπεριλαμβανομένων των      Διευθύνσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του,
το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,  συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών του,
το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων και Υπηρεσιών του,
 το Υπουργείο Άμυνας,
το Υπουργείο Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων του,
το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του,
 
το Υφυπουργείο Ναυτιλίας,
 
το Υφυπουργείο Τουρισμού,
 
το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
 
η Βουλή των Αντιπροσώπων,
 
τα Δικαστήρια και τα Πρωτοκολλητεία (περιλαμβανομένων των εργαζομένων τους),
 
η Νομική Υπηρεσία,
 
οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 
η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών,
 
η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Τμήμα Φυλακών,
 
η Εθνική Φρουρά,
 
το Γενικό Λογιστήριο,
 
τα ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα,
 
οι ουσιώδεις υπηρεσίες αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών,
 
οι Εταιρείες τηλεπικοινωνιών και Ράδιο Κύπρος,
 
η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου,
 
τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Σταθμοί Αφαλάτωσης,
 
ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου,
 
το Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών, το Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος, το Τμήμα Πληροφορικής, το Τμήμα Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών και Ελέγχου και τη Διεύθυνση Εποπτείας – Ομάδα Κρίσης, της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου,
η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου,
ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού,
η Προεδρία της Δημοκρατίας,
η Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου,
η Αρχή Λιμένων, τα Λιμάνια και Υπηρεσίες εντός των Λιμανιών,
η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας,
τα Συμβούλια Αποχετεύσεως,
η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας,
η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,

   Επιπρόσθετα των ανωτέρω, για σκοπούς του παρόντος Διατάγματος καθορίζονται ως Ουσιώδεις Υπηρεσίες οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, ο ναυτιλιακός τομέας, οι Δικηγόροι, οι Δικηγορικές εταιρείες και τα Δικηγορικά γραφεία, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι υπηρεσίες  που είναι απαραίτητες για την εποπτεία και διαχείριση της πανδημίας του Κορωνοϊού, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την καταβολή επιδομάτων και άλλων παροχών προς τους πολίτες, για την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υδατοπρομήθειας, για σκοπούς ύδρευσης, για λειτουργία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών/ συστημάτων, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, για τη λειτουργία των αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, για τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, για τη λειτουργία της πολιτικής άμυνας, για τη λειτουργία των νοσοκομείων και παρεμφερών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, των φυλακών, ασύλου και μετανάστευσης, την επιδιόρθωση ή συντήρηση του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας περιλαμβανομένης και της Πυροσβεστικής, την ασφαλή διαχείριση αποβλήτων και στρατηγικών αποθεμάτων του Κράτους, τη λειτουργία των λιμανιών καθώς και παρεμφερών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αυτών, οι δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας και υπηρεσιών συστημάτων προστασίας, καθώς και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, καθώς και τμήματα και λειτουργοί του κρατικού τομέα που η φύση της εργασίας τους προνοεί φυσική παρουσία που αφορά στην υλοποίηση δράσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

 
 Εάν σε οποιαδήποτε ιδιωτικό γραφείο και/ή επιχείρηση και/ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία στο δημόσιο, και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες υπηρεσίες και/ή στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, εντοπιστεί θετικό περιστατικό  COVID-19, αναστέλλουν αμέσως τη λειτουργία τους και διενεργείται απολύμανση του χώρου τους, πριν την επαναλειτουργία τους:
Νοείται ότι, απομακρύνεται όλο το προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση της απολύμανσης και την επαναλειτουργία τους.  Για την απολύμανση χρησιμοποιείται εγκεκριμένο απολυμαντικό, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/3042020_2.pdf.,  είτε από αδειούχους χρήστες βιοκτόνων, είτε από τον Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας κάθε επιχείρησης/Υπηρεσίας που είναι ορισμένος δυνάμει των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2021 και νοουμένου ότι έχει λάβει κατάρτιση για τον σκοπό αυτό. Μετά την απολύμανση, ο χώρος παραμένει κλειστός για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες και ακολούθως ανοίγουν οι πόρτες για περίπου 30 λεπτά για εξαερισμό, πριν την είσοδο του προσωπικού. (α) Άνευ επηρεασμού της υποχρέωσης και της ατομικής ευθύνης κάθε προσώπου για συμμόρφωση με τους Κανονισμούς που προνοούνται στο παρόν Διάταγμα και τα κατά περίπτωση υγειονομικά πρωτόκολλα ή/και κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές,  ο ιδιοκτήτης ή/και διευθυντής ή/και διαχειριστής που έχει υπό τον έλεγχό του την επιχείρηση ή/και υποστατικό ή/και οποιοδήποτε άλλο χώρο όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες σύμφωνα με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο (Κεφ. 260), φέρει ευθύνη για την τήρηση των Κανονισμών που προνοούνται στο παρόν Διάταγμα καθώς και τα ανάλογα κατά περίπτωση υγειονομικά πρωτόκολλα ή/και κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, 
(β) ο ιδιοκτήτης ή/και διευθυντής ή/και διαχειριστής που έχει υπό τον έλεγχό του την επιχείρηση ή/και υποστατικό ή/και οποιοδήποτε άλλο χώρο όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες, ο οποίος δυνάμει της παραγράφου (α) φέρει την ευθύνη για την τήρηση των Κανονισμών που προνοούνται στο παρόν Διάταγμα προβαίνει στους απαιτούμενους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων του παρόντος Διατάγματος και των κατά περί περίπτωση υγειονομικών πρωτοκόλλων ή/και κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές και για τον σκοπό αυτό δύναται να αναθέσει εγγράφως τον έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο εργαζόμενο/λειτουργό  του ή σε Ιδιωτικό Γραφείο Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας ή και Ιδιώτη Φύλακα, όπως προνοείται στην παράγραφο (γ)(xvi):
  Νοείται ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο αρνηθεί να επιδείξει σχετικό αποδεικτικό στοιχείο όπου αυτό είναι υποχρεωτικό δυνάμει των προνοιών του παρόντος Διατάγματος, σε περίπτωση ελέγχου από την Αστυνομία ή/και οποιαδήποτε άλλη Αρμόδια Αρχή ή/και εξουσιοδοτημένο  λειτουργό δυνάμει της παραγράφου (γ), ευθύνη έχει μόνο το πρόσωπο το οποίο αρνήθηκε να συμμορφωθεί και όχι ο ιδιοκτήτης ή/και διευθυντής ή/και διαχειριστής, νοουμένου ότι δεν έχει εξυπηρετηθεί από την επιχείρηση/υποστατικό,
(γ) για σκοπούς ελέγχου και επιτήρησης της εφαρμογής των μέτρων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου (Κεφ. 260), καθώς και του παρόντος Διατάγματος, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, εξουσιοδοτούνται από την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή, λειτουργοί των ακόλουθων Υπουργείων ή/και Υπηρεσιών καθώς και τα αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα  που έχουν επιλεγεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατόπιν διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών:
(i)  Υπουργείο Οικονομικών,
(ii)  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,
(iii)  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
(iv)  Υπουργείο Εσωτερικών,
       (v)  Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, 
(vi)  Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας  και Ψηφιακής Πολιτικής,
(vii) Υφυπουργείο Ναυτιλίας,
(viii)   Υφυπουργείο Τουρισμού,
(ix)  Υγειονομικές Υπηρεσίες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
(x) Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Δασών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Υπηρεσία Μεταλλείων και  Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
(xi)   Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,
(xii)  οι τροχονόμοι έκαστου Δήμου,
(xiii) τα μέλη της Εθνικής Φρουράς,
(xiv) ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού,
(xv)  οι Λειτουργοί Ασφάλειας και Υγείας των Υπουργείων/Υφυπουργείων/Υπηρεσιών/Τμημάτων,               Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, Ανεξάρτητων Αρχών, Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και               Ιδιωτικών Επιχειρήσεων,
(xvi) Ιδιωτικά Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας και Ιδιώτες Φύλακες που κατέχουν άδεια               που εκδίδεται δυνάμει των περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμων               του 2007 έως 2014,
(xvii) Επιτηρητές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιτηρητών που καταρτίζεται από την Επιτροπή               Επιτηρητών, σύμφωνα με τους περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους               Αθλητικούς Χώρους (Επιτηρητές) Κανονισμούς του 2012, δυνάμει των περί της Πρόληψης               και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμων του 2008 έως 2014, και
 
(xviii)   οι διευθύνσεις των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων.
 
 

 Η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλα τα πρόσωπα έξι ετών και άνω, σε εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός προσώπων και σε εξωτερικούς χώρους όπου βρίσκονται ή/και διακινούνται δύο πρόσωπα και άνω και εξαιρουμένων των περιπτώσεων που καθορίζονται με κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας:
   Νοείται ότι, η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου εντός ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική ανεξαρτήτως του αριθμού των προσώπων.

 
 Επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που αφικνούνται μέσω των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου από χώρες της κατηγορίας Πράσινη, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει εκτίμησης κινδύνου όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών όπως ανακοινώνονται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/ και οι επιβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω:
(α) οφείλουν  να κατέχουν πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, πριν την αναχώρησή τους προς τη Δημοκρατία,
(β) υποβάλλονται κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση (PCR), το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι και παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης,   
(γ) με εξαίρεση όσων αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων, υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, και
(δ)  πρόσωπα που αρνούνται να υποβληθούν κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, πέραν της ποινικής ευθύνης τους που απορρέει από την άρνησή τους αυτή, μεταφέρονται και υποχρεούνται να παραμείνουν σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού τους οποίους καθορίζει η Δημοκρατία για περίοδο 14 ημερών, εκτός και εάν προβούν σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου:
     Νοείται ότι, το κόστος διαμονής στους χώρους υποχρεωτικού περιορισμού καθώς και της εργαστηριακής εξέτασης (PCR) καλύπτουν τα ίδια τα πρόσωπα,
 
(ε) για πρόσωπα τα οποία διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19, ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 79.     

 
Επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που αφικνούνται μέσω των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου από χώρες της κατηγορίας Πορτοκαλί, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει εκτίμησης κινδύνου όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών, όπως ανακοινώνονται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, υπό τους ακόλουθους όρους:
(α) οφείλουν  να κατέχουν πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, πριν την αναχώρησή τους προς τη Δημοκρατία,
(β) υποβάλλονται κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση (PCR), το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι και παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης,   
(γ) με εξαίρεση όσων αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων, υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, και
(δ)  πρόσωπα που αρνούνται να υποβληθούν κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, πέραν της ποινικής ευθύνης τους που απορρέει από την άρνησή τους αυτή, μεταφέρονται και υποχρεούνται να παραμείνουν σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού τους οποίους καθορίζει η Δημοκρατία για περίοδο 14 ημερών, εκτός και εάν προβούν σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου:
     Νοείται ότι, το κόστος διαμονής στους χώρους υποχρεωτικού περιορισμού καθώς και της εργαστηριακής εξέτασης (PCR) καλύπτουν τα ίδια τα πρόσωπα,
(ε) για πρόσωπα τα οποία διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19, ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 79.       

 
Επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που αφικνούνται μέσω των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου από χώρες της κατηγορίας Κόκκινη, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών, όπως ανακοινώνονται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, υπό τους ακόλουθους  όρους:
(α) οφείλουν  να κατέχουν πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, πριν την αναχώρησή τους προς τη Δημοκρατία,
(β) υποβάλλονται κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση (PCR), το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι και παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης,  
(γ) με εξαίρεση όσων αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων, υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, και
(δ)  πρόσωπα που αρνούνται να υποβληθούν κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, πέραν της ποινικής ευθύνης τους που απορρέει από την άρνησή τους αυτή, μεταφέρονται και υποχρεούνται να παραμείνουν σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού τους οποίους καθορίζει η Δημοκρατία για περίοδο 14 ημερών, εκτός και εάν προβούν σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου:
     Νοείται ότι, το κόστος διαμονής στους χώρους υποχρεωτικού περιορισμού καθώς και της εργαστηριακής εξέτασης (PCR) καλύπτουν τα ίδια τα πρόσωπα,
(ε) για πρόσωπα τα οποία διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19, ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 79.

 
Δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων που αφικνούνται μέσω των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου από χώρες της κατηγορίας «Γκρίζα», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, εξαιρουμένων:
(α) των ακόλουθων κατηγοριών προσώπων και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών, όπως ανακοινώνονται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/:
(i)    Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών),
(ii)  ευρωπαίοι πολίτες, πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και της Ελβετίας,
(iii)    νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία,
(iv)  πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης, και
(v)  πρόσωπα υπηκοότητας τρίτων χωρών, που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία, νοουμένου ότι κατέχουν έγκριση για ειδική άδεια εισόδου στη Δημοκρατία, η οποία παραχωρείται κατόπιν αίτησης στην Επιτροπή, η οποία διορίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020,
(β)   τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και εφόσον  κατέχουν:
(i)     πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου Υγείας ή/και αναρτώνται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ή με τα εμβόλια Sputnik V, Sinopharm, Sinovak, AstraZeneca – Covishield, AstraZeneca – SKBio, Covaxin, Sputnik light (μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα εμβολισμού) και Novavax Nuvaxovid COVID-19 Vaccine,  ή              
(ii)  πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 στη μορφή του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου Υγείας ή/και αναρτώνται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, με διάρκεια ισχύος 180 ημερών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της θετικής διάγνωσης,
         προσκομίζουν πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρησή τους προς τη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των προσώπων ηλικίας 11 ετών και κάτω και υποβάλλονται κατά την άφιξή τους σε εργαστηριακή εξέταση (PCR), εξαιρουμένων των προσώπων ηλικίας 11 ετών και κάτω, το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι και παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, και επιπρόσθετα, με εξαίρεση όσων αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων, υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας:
             Νοείται ότι, τα πιστοποιητικά ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου Υγείας ή/και αναρτώνται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, γίνονται αποδεκτά μόνο σε ψηφιακή μορφή (Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID),
(γ)   τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) που δεν πληρούν  τους όρους της παραγράφου (β):
(i) προσκομίζουν πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρησή τους προς τη Δημοκρατία,
(ii)  υποβάλλονται κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι, και
(iii) παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού και είτε υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 την έβδομη ημέρα του αυτοπεριορισμού με ίδια έξοδα και ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι αρνητικό, είτε αποδεσμεύονται τη δέκατη τέταρτη ημέρα του αυτοπεριορισμού, νοουμένου ότι δεν είναι θετικοί στην ασθένεια του COVID-19, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας,
(δ)  πρόσωπα τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες που ανήκουν στην κατηγορία «Γκρίζα», για σκοπούς υλοποίησης έργων του δημοσίου ή για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής, η οποία διορίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,  ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020, εξαιρουμένων των προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Κανονισμού 53(α)(i) έως (iv), και των οποίων η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία δεν υπερβαίνει τις 4 ημέρες:
(i) προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση, εκτός σε κατεπείγουσες και εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες δίδεται έγκριση από τον Υπουργό Υγείας, και πραγματοποιούν την εργαστηριακή  εξέταση (PCR) αμέσως μετά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν τα εν λόγω πρόσωπα και παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, και
(ii)  οφείλουν να υποβάλλονται ημερησίως σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 μέχρι και την ημέρα αναχώρησής τους, να κατέχουν το αποδεικτικό της εξέτασης για σκοπούς ελέγχου καθώς και να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας στον χώρο στον οποίο διαμένουν,
(ε)  πρόσωπα που αρνούνται να υποβληθούν κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, πέραν της ποινικής ευθύνης τους που απορρέει από την άρνησή τους αυτή, μεταφέρονται και υποχρεούνται να παραμείνουν σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού τους οποίους καθορίζει η Δημοκρατία για περίοδο 14 ημερών, εκτός και εάν προβούν σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου:
     Νοείται ότι, το κόστος διαμονής στους χώρους υποχρεωτικού περιορισμού καθώς και της εργαστηριακής εξέτασης (PCR) καλύπτουν τα ίδια τα πρόσωπα,
(στ)  τα πρόσωπα που εμπίπτουν στον παρόντα Κανονισμό, τα οποία διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19, ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, τηρουμένων των προνοιών του Κανονισμού 79.

 
Επιτρέπεται η είσοδος και/ή αναχώρηση από τη Δημοκρατία προσώπων, τα οποία είναι μέλη πληρωμάτων εμπορικών σκαφών ή μέλη πληρωμάτων σε πλατφόρμες που διενεργούν διερευνητικές γεωτρήσεις εντός Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Κρατών με τα οποία η Δημοκρατία εγκαθίδρυσε διπλωματικές σχέσεις, ή μέλη πληρωμάτων κρουαζιερόπλοιων ή μέλη πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, που είτε ελλιμενίζονται  στους λιμένες της Δημοκρατίας, είτε αφικνούνται με εμπορικές ή άλλες πτήσεις, από χώρες:
(α)  των κατηγοριών «Πράσινη», «Πορτοκαλί» και «Κόκκινη», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών βάση της εκτίμησης κινδύνου όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας,
(β) της κατηγορίας «Γκρίζα», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, βάση της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, υπό τους ακόλουθους όρους:
(i)   Τα  εν λόγω πρόσωπα τίθενται σε καθεστώς αυτοπεριορισμού 14 ημέρες πριν την  άφιξή τους,
(ii)    προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 με ισχύ 72 ωρών πριν την αναχώρηση τους προς τη Δημοκρατία,
(iii)    η εταιρεία στην οποία εργάζονται ή/και ο πράκτορας, o οποίος έχει αναλάβει την αλλαγή του πληρώματος, αναλαμβάνει τη μεταφορά του πληρώματος απευθείας από το πλοίο στο αεροδρόμιο και τη μεταφορά των πληρωμάτων που αφικνούνται αεροπορικώς από το αεροδρόμιο στο λιμάνι αναχώρησης, κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας. Εάν δεν υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ της άφιξης του πλοίου και της άφιξης της πτήσης, ή εάν εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων (PCR) η εταιρεία ή/και ο πράκτορας προβαίνουν σε ρυθμίσεις για τη διαμονή του πληρώματος σε καθορισμένα καταλύματα, υπό καθεστώς απομόνωσης, μέχρι την άφιξη της πτήσης ή του πλοίου. Όπου είναι δυνατόν, το πλήρωμα αποβίβασης παραμένει στο πλοίο μέχρι την ημερομηνία της πτήσης:
        Νοείται ότι, για τα πρόσωπα τα οποία ήδη εργάζονται ως μέλη πληρωμάτων σε σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται σε κυπριακά λιμάνια και τα οποία θα αναχωρήσουν από τη Δημοκρατία, εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους η παρούσα παράγραφος καθώς επίσης και οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, και
(iv)  εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτοπεριορισμού όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β)(i), εάν κατέχουν πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου Υγείας ή/και αναρτώνται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ή με τα εμβόλια Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca – Covishield,  AstraZeneca – SKBio, Covaxin, Sputnik light (μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα εμβολισμού) και Novavax Nuvaxovid COVID-19 Vaccine, νοουμένου ότι έχει παρέλθει κατόπιν της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δόσεων, ο καθορισμένος από το Υπουργείο Υγείας αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της τελευταίας δόσης και της ημερομηνίας ταξιδιού, ή πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 στη μορφή του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID  από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου Υγείας ή/και αναρτώνται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, με διάρκεια ισχύος 180 ημερών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της θετικής διάγνωσης. 

 
Επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στη Δημοκρατία ναυτικών και μελών πληρωμάτων σκαφών, οι οποίοι αφικνούνται με σκάφη που ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας, υπό τους ακόλουθους όρους και τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας:  
(α)     για σκάφη, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες των κατηγοριών «Πράσινη», «Πορτοκαλί» και «Κόκκινη», και νοουμένου ότι δεν έχουν προσεγγίσει κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες, λιμάνι από χώρα που ανήκει στην κατηγορία «Γκρίζα», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση, οι ναυτικοί και τα μέλη πληρωμάτων οφείλουν να προσκομίσουν αρνητικό πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση του σκάφους και στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται εργαστηριακή εξέταση (PCR) στον χώρο ελλιμενισμού και παραμένουν στο σκάφος μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος και επιπρόσθετα, με εξαίρεση όσων αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων, υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, 
(β)     για σκάφη, τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία από χώρες της κατηγορίας «Γκρίζα», οι ναυτικοί και τα μέλη πληρωμάτων:
(i)         οφείλουν να έχουν συμπληρώσει 14 ημέρες σε καθεστώς αυτοπεριορισμού πριν την άφιξή τους και έχουν συμπληρώσει συγκεκριμένο έντυπο που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ως μέρος του πρωτοκόλλου για την αλλαγή πληρωμάτων,
(ii)        οφείλουν να προσκομίσουν εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, πριν την αναχώρηση του σκάφους προς τη Δημοκρατία, 
(iii)       οφείλουν να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, κατά την αποβίβασή τους από το σκάφος, και μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν στο πλοίο ή σε  καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, και
(iv)    υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του               COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των               κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, και εξαιρουμένων όσων               αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη δόση               εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων,
(v)       που αρνούνται να υποβληθούν κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, πέραν της ποινικής ευθύνης τους που απορρέει από την άρνησή τους αυτή, μεταφέρονται και υποχρεούνται να παραμείνουν σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού τους οποίους καθορίζει η Δημοκρατία για περίοδο 14 ημερών, εκτός και εάν προβούν σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου:
                      Νοείται ότι, το κόστος διαμονής στους χώρους υποχρεωτικού περιορισμού καθώς και της εργαστηριακής εξέτασης (PCR) καλύπτουν τα ίδια τα πρόσωπα,
     (γ)   για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών εξετάσεων (PCR), τη διαδικασία μεταφοράς και τον               περιορισμό, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, των εν λόγω προσώπων,               ακολουθούνται, κατ’ αναλογία, οι διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό 54,
   (δ)       εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτοπεριορισμού, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β)(i), εάν κατέχουν:
 πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου Υγείας ή/και αναρτώνται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ή με τα εμβόλια Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca – Covishield, AstraZeneca – SKBio, Covaxin, Sputnik light (μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα εμβολισμού) και Novavax Nuvaxovid COVID-19 Vaccine, νοουμένου ότι έχει παρέλθει κατόπιν της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δόσεων, ο καθορισμένος από το Υπουργείο Υγείας αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της τελευταίας δόσης και της ημερομηνίας ταξιδιού, ή
(ii)    πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 στη μορφή του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου Υγείας ή/και αναρτώνται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, με διάρκεια ισχύος 180 ημερών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της θετικής διάγνωσης,
 (ε)  για πρόσωπα τα οποία διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19, ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου  Υγείας,  τηρουμένων  των  προνοιών του Κανονισμού του 79.

 
Για πρόσωπα που εισέρχονται νόμιμα στη Δημοκρατία μέσω νόμιμων σημείων εισόδου δια μέσου θαλάσσης, από χώρες που κατηγοριοποιούνται στις κατηγορίες «Πράσινη», «Πορτοκαλί», «Κόκκινη» και «Γκρίζα», σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, ισχύουν τα ακόλουθα για σκοπούς εισόδου στη Δημοκρατία:
(α)     Επιβαίνοντες σκαφών αναψυχής:                  
(i)           από χώρες των Κατηγοριών «Πράσινη», «Πορτοκαλί» και «Κόκκινη», οι επιβαίνοντες προσκομίζουν αρνητική  εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία  να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση του σκάφους και  στα εν λόγω πρόσωπα, διενεργείται εργαστηριακή εξέταση (PCR) για  την ασθένεια του COVID-19 στον χώρο ελλιμενισμού, το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι και παραμένουν σε  καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης στο σκάφος και επιπρόσθετα, με εξαίρεση όσων αποδεδειγμένα έχουν λάβει  ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη  δόση εμβολίου δύο δόσεων, υποβάλλονται  σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων  οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.  Σε περίπτωση που οι επιβαίνοντες δεν προσκομίσουν αρνητικό πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, υποβάλλονται στην εν λόγω εξέταση κατά την άφιξή τους και όλοι οι επιβαίνοντες παραμένουν στο σκάφος σε καθεστώς αυτοπεριορισμού και με τη συμπλήρωση 48 ωρών υποβάλλονται σε νέα εργαστηριακή εξέταση (PCR),
(ii)          από χώρες  της κατηγορίας «Γκρίζα» και που κατά τις προηγούμενες 14 ημέρες από την άφιξή τους, δεν έχουν ελλιμενιστεί σε κανένα λιμάνι ή έχουν ελλιμενιστεί μόνο σε λιμάνια χωρών που ανήκουν στις κατηγορίες «Πράσινη», «Πορτοκαλί» και «Κόκκινη», οι επιβαίνοντες οφείλουν πριν την άφιξή τους στη Δημοκρατία  να λάβουν έγκριση από την Επιτροπή η οποία  διορίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020, εξαιρουμένων των προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Κανονισμού 53(α)(i) έως (iv) και οφείλουν να προσκομίσουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση του σκάφους και στους επιβαίνοντες διενεργείται εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια COVID-19 κατά την άφιξή τους στον χώρο ελλιμενισμού, το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι και παραμένουν στο σκάφος σε καθεστώς αυτοπεριορισμού, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος και επιπρόσθετα, με εξαίρεση όσων αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων, υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας. Σε περίπτωση που οι επιβαίνοντες δεν προσκομίσουν αρνητικό πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, υποβάλλονται στην εν λόγω εξέταση κατά την άφιξή τους και όλοι οι επιβαίνοντες παραμένουν στο σκάφος σε καθεστώς αυτοπεριορισμού και με τη συμπλήρωση 48 ωρών υποβάλλονται σε νέα εργαστηριακή εξέταση (PCR):
                             Νοείται ότι, για σκάφη αναψυχής τα οποία αφικνούνται από χώρες της κατηγορίας «Γκρίζα» και για τα οποία το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αναχώρησή τους από χώρα κατηγορίας «Γκρίζα» μέχρι την άφιξή του στη Δημοκρατία είναι μικρότερο των 14 ημερών, οι επιβαίνοντες παραμένουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό στο σκάφος για όσες μέρες απαιτείται, ώστε να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των 14 ημερών, είτε υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 την έβδομη ημέρα του αυτοπεριορισμού με ίδια έξοδα και ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται, νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι αρνητικό,
               (iii) που αρνούνται να υποβληθούν κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, πέραν της ποινικής ευθύνης τους που απορρέει από την άρνησή τους αυτή, μεταφέρονται και υποχρεούνται να παραμείνουν σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού τους οποίους καθορίζει η Δημοκρατία για περίοδο 14 ημερών, εκτός και εάν προβούν σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου:
                              Νοείται ότι, το κόστος διαμονής στους χώρους υποχρεωτικού περιορισμού καθώς και της εργαστηριακής εξέτασης (PCR) καλύπτουν τα ίδια τα πρόσωπα,
              (iv)    για πρόσωπα τα οποία διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19,              ακολουθείται το    ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,
(β)     τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που εισέρχονται στη Δημοκρατία για ολιγόωρη επίσκεψη που δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες:
προσκομίζουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αποβίβασή τους από το          πλοίο, το κόστος της οποίας δεν επωμίζεται η Δημοκρατία,
υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου  για την ασθένεια του COVID-19 κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτει το Κράτος και για τα πρόσωπα τα οποία διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια του COVID-19, ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, και
των οποίων η κρουαζιέρα ολοκληρώνεται στη Δημοκρατία και αναχωρούν άμεσα από τη Δημοκρατία, δεν υποχρεούνται κατά την αποβίβασή τους από το πλοίο να προσκομίσουν αρνητική εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, 
(γ)    τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και         Έργων, επιβάτες κρουαζιερόπλοιων για κρουαζιέρες που ξεκινούν από ή καταλήγουν στους         λιμένες της Δημοκρατίας και οι οποίοι παραμένουν στη Δημοκρατία πέραν των 24 ωρών         κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, όπου οι προορισμοί της  κρουαζιέρας είναι μόνο χώρες         που ανήκουν στις κατηγορίες  «Πράσινη», «Πορτοκαλί»  και «Κόκκινη», οφείλουν:
να προσκομίσουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αποβίβασή τους από πλοίο, το κόστος της οποίας δεν επωμίζεται η Δημοκρατία,
να υποβληθούν κατά την αποβίβαση από το πλοίο σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 εντός του χώρου του λιμένα, το κόστος της οποίας δεν επωμίζεται η Δημοκρατία, και
να υποβληθούν σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας. Από την υποχρέωση υποβολής σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου εξαιρούνται όσοι αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων,
 (δ)  οι φορείς και τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στα λιμάνια της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων μεταφορέων, επιβατών και προσωπικού, οι οποίοι εισέρχονται και διακινούνται εντός των λιμανιών της Δημοκρατίας, τηρούν το Υγειονομικό Πρωτόκολλο των λιμανιών της Δημοκρατίας, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου  Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου Υγείας και του Κανονισμού 82,
 (ε)  οι ναυτιλιακές εταιρείες, ναυτιλιακοί πράκτορες και πληρώματα πλοίων τηρούν το Υγειονομικό Πρωτόκολλο των λιμανιών της Δημοκρατίας καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Υπουργείο Υγείας, όπως εκάστοτε αυτοί τροποποιούνται, αναφορικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στα λιμάνια της Δημοκρατίας, για σκοπούς περιορισμού της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 και του Κανονισμού 82,
       (στ) οι διαχειριστές των νόμιμων σημείων εισόδου δια μέσου θαλάσσης, μεριμνούν για την               τήρηση των προνοιών του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού 82.  

 
 Επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία προσώπων, από χώρες που εμπίπτουν στην κατηγορία «Γκρίζα», όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, τα οποία εξασφαλίζουν εκ των προτέρων άδεια για εργασία στη Δημοκρατία ή/και εκ των προτέρων άδεια για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εισόδου στη Δημοκρατία από τα αρμόδια Υπουργεία και Τμήματα και κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή, η οποία διορίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020, όπου η εν λόγω έγκριση απαιτείται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 53(α)(i) έως (iv), υπό τους ακόλουθους όρους:
      (α)    Η παραχώρηση της ειδικής άδειας εισόδου, γίνεται με βάση τη σειρά υποβολής της σχετικής               αίτησης, η οποία καταχωρείται σε ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο τηρείται από το Υπουργείο               Εσωτερικών,
      (β)    τα εν λόγω πρόσωπα προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (PCR)               για την ασθένεια του COVID-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη με τη               δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση προς τη               Δημοκρατία και υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) κατά την άφιξή τους στη               Δημοκρατία, 
      (γ)    οι εργοδότες προκαταβάλλουν το κόστος διαμονής των πιο πάνω προσώπων για τον               υποχρεωτικό περιορισμό τους σε ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει               συμβληθεί το Υφυπουργείου Τουρισμού και το κόστος πραγματοποίησης δύο               εργαστηριακών εξετάσεων (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 (ένα τεστ με την άφιξή               τους και επαναληπτικό τεστ την έβδομη ημέρα του υποχρεωτικού περιορισμού) και ο               υποχρεωτικός περιορισμός τερματίζεται νοουμένου ότι το αποτέλεσμα της εργαστηριακής               εξέτασης (PCR) είναι αρνητικό:
    Νοείται ότι, το συνολικό συνεπαγόμενο κόστος το οποίο προκαταβάλλουν οι εργοδότες καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο,
      (δ)    οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού καλύπτουν               προσωπικά το κόστος μεταφοράς τους στα εν λόγω τουριστικά καταλύματα,
      (ε)   τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού, εξαιρούνται από την               υποχρέωση υποχρεωτικού περιορισμού και υποβάλλονται επιπρόσθετα σε εξέταση ταχείας               ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την               άφιξή τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, εάν κατέχουν:
(i)   πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου Υγείας ή/και αναρτώνται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/ με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ή με τα εμβόλια Sputnik V, Sinopharm, και Sinovac, AstraZeneca – Covishield, AstraZeneca – SKBio,  Covaxin, Sputnik light (μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα εμβολισμού) και Novavax Nuvaxovid COVID-19 Vaccine,  νοουμένου ότι έχει παρέλθει κατόπιν της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δόσεων, ο καθορισμένος από το Υπουργείο Υγείας αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της τελευταίας δόσης και της ημερομηνίας ταξιδιού:
       Νοείται ότι, τα πιστοποιητικά ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου Υγείας ή/και αναρτώνται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, γίνονται αποδεκτά μόνο σε ψηφιακή μορφή (Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID), ή
(ii)     πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 στη μορφή του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID  από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και των χωρών που καθορίζονται με Δελτία Τύπου του Υπουργείου Υγείας ή/και αναρτώνται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/, με διάρκεια ισχύος 180 ημερών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της θετικής διάγνωσης.  

 
Για σκοπούς εισόδου στη Δημοκρατία πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης:
(α) υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, με ένδειξη αρνητική, με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους,
(β) υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι, κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, εκτός σε κατεπείγουσες και εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες δίδεται έγκριση από τον Υπουργό Υγείας και παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης,  και 
(γ)  υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξή τους, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας. Από την υποχρέωση υποβολής σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου εξαιρούνται όσοι αποδεδειγμένα έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, δηλαδή δεύτερη δόση εμβολίου μίας δόσης ή τρίτη δόση εμβολίου δύο δόσεων.

 
 (α)  Όλα τα πρόσωπα, ανεξαρτήτως της χώρας αναχώρησής τους,  οι οποίοι ταξιδεύουν  αεροπορικώς προς τη Δημοκρατία, του παρόντος Διατάγματος, συμπληρώνουν ηλεκτρονικά, εντός 48 ωρών, πριν την έναρξη του ταξιδιού τους προς τη Δημοκρατία, όλες τις πληροφορίες, στοιχεία και δηλώσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προνοούνται στην πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy/ και κατέχουν την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης  (CyprusFlightPass) πριν την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος και κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία,
(β) ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της παραγράφου (α), σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή συντήρησης της πλατφόρμας https://cyprusflightpass.gov.cy/, που επίσημα ανακοινώνεται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ο επιβάτης δύναται να συμπληρώνει χειρόγραφα το έντυπο,
(γ) επιβάτες, οι οποίοι  αφικνούνται στη Δημοκρατία, χωρίς να κατέχουν την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass), ηλεκτρονικά ή συμπληρωμένο το έγγραφο χειρόγραφα μόνο στην περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο (β), διαπράττουν αδίκημα, και εφαρμόζονται στην περίπτωσή τους οι περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµοι του 1997 έως (Αρ. 6) του 2020, οι οποίοι προβλέπουν εξώδικο πρόστιμο 300 ευρώ, εκτός εάν οι επιβάτες δεν εισέλθουν στη Δημοκρατία και επιστρέψουν στην αρχική χώρα αναχώρησής τους,
 (δ) επιβάτες, οι οποίοι αφικνούνται στη Δημοκρατία, χωρίς να έχουν στην κατοχή τους την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης  (CyprusFlightPass)   υπόκεινται σε εξώδικο πρόστιμο του ποσού των 300 ευρώ και πραγματοποιούν εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 στον αντίστοιχο αερολιμένα της Δημοκρατίας, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο για την εξέταση και αυτοπεριορίζονται μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων,
(ε) ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των παραγράφων (α) έως (δ) του παρόντος Κανονισμού, οι συντονιστές της αποστολής αθλητικών ομάδων που ταξιδεύουν με ναυλωμένη πτήση για τη διεξαγωγή αγώνων για ευρωπαϊκά και διεθνή πρωταθλήματα, υποχρεούνται να παρουσιάζουν κατάλογο με όλα τα ονόματα της αποστολής στον οποίο αναφέρεται η ημερομηνία και το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, και
(στ) διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές οι οποίοι διαιτητεύουν σε ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρωταθλήματα, καθώς και παρατηρητές σε ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρωταθλήματα, ταξιδεύοντας από και προς τη Δημοκρατία, με βάση κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

 
 (α) Αιτητές ασύλου, οι οποίοι για πρώτη φορά εισέρχονται και/ή τοποθετούνται και/ή υποχρεούνται να διαμένουν σε κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και/ή κράτησης αιτητών ασύλου, υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, πριν την είσοδό τους στα εν λόγω κέντρα, και
       (β) εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, διενεργείται και/ή επαναλαμβάνεται σε οποιονδήποτε αιτητή ασύλου που ευρίσκεται εντός του κέντρου φιλοξενίας και/ή κράτησης, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον υπεύθυνο του εν λόγω κέντρου.

 
      61. (α) Όλοι οι νεοεισερχόμενοι κρατούμενοι, πριν την εισαγωγή τους σε οποιαδήποτε κρατητήρια και/ή φυλακές, υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19, εξαιρουμένων των κρατουμένων οι οποίοι κατέχουν είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού  για την ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, και
       (β) εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, διενεργείται και/ή επαναλαμβάνεται σε οποιοδήποτε κρατούμενο, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από τη Διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών και/ή Υπεύθυνο Κρατητηρίων και/ή Αρχηγό Αστυνομίας και/ή άλλο υπεύθυνο των κρατητηρίων.

 (α) Οι φορείς και  τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους αερολιμένες της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων επιβατών και προσωπικού, οι οποίοι εισέρχονται και διακινούνται εντός των αερολιμένων της Δημοκρατίας, τηρούν το Υγειονομικό Πρωτόκολλο των αερολιμένων της Δημοκρατίας, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα  τα οποία εκδίδονται από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τον Υπουργό Υγείας, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, για σκοπούς περιορισμού της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στη Δημοκρατία. Ο Διαχειριστής των Αερολιμένων της Δημοκρατίας  έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή τους, από όλους όσους δραστηριοποιούνται και διακινούνται στους αερολιμένες της Δημοκρατίας,
(β) οι αεροπορικές εταιρείες τηρούν το Υγειονομικό Πρωτόκολλο των αερολιμένων της Δημοκρατίας καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα  που εκδίδονται από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τον Υπουργό Υγείας, όπως εκάστοτε αυτοί τροποποιούνται, αναφορικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στους αερολιμένες της Δημοκρατίας, για σκοπούς περιορισμού της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19, και
(γ) απαγορεύεται σε  εταιρείες  να επιβιβάζουν σε πτήσεις τους προς τη Δημοκρατία επιβάτες που δεν έχουν εξασφαλίσει ηλεκτρονικά την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass), εκτός αν συντρέχουν οι λόγοι που παρατίθενται στον Κανονισμό 59(β).

 
Πρόσωπα που έχουν δηλωθεί ως στενές επαφές θετικών περιστατικών COVID-19 ή/και πρόσωπα τα οποία ευρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού ή καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού, συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας.

(α) Απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε προσώπου σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού, χωρίς την άδεια του Υπουργού Υγείας, ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Υπουργείου Υγείας, και
(β) απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς την άδεια του Υπουργού Υγείας ή εξουσιοδοτημένου λειτουργού του Υπουργείου Υγείας να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων πρόσωπο το οποίο είτε είναι επιβεβαιωμένο θετικό περιστατικό  COVID-19, είτε ευρίσκεται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού, είτε ευρίσκεται σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού.

(1) Τηρουμένων των εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσιών της Δημοκρατίας που προβλέπουν διαφορετικά, πρόσωπα τα οποία ευρίσκονται σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού που έχουν καθοριστεί στη Δημοκρατία ή/και σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού, δύνανται μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης με οποιοδήποτε ιατρό να ζητούν την έκδοση επαναληπτικής συνταγής για φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων από τα οποία πάσχουν, νοουμένου ότι:
(α)    Λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση χρόνιου νοσήματος που δεν  σχετίζεται με την εκδήλωση συμπτωμάτων λοίμωξης της ασθένειας του COVID-19,
(β)    το απόθεμα των φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν στην κατοχή τους έχει εξαντληθεί ή     δεν επαρκεί για τη θεραπεία τους για τη χρονική διάρκεια που θα είναι σε χώρους  υποχρεωτικής απομόνωσης ή/και σε αυτοπεριορισμό, και
(γ)    δεν είναι σε θέση για οποιοδήποτε λόγο να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον προσωπικό   τους ιατρό ή ειδικό ιατρό για την έκδοση επαναληπτικής συνταγής ή/και δεν έχουν εγγραφεί  σε προσωπικό ιατρό που είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ή/και δεν είναι δικαιούχοι για να λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας               (ΓεΣΥ).

 
Οι ιατροί με τους οποίους επικοινωνούν τηλεφωνικά τα εν λόγω πρόσωπα, υποχρεούνται όπως:
 
(α)   Λαμβάνουν το πληρέστερο, υπό τις περιστάσεις, ιατρικό ιστορικό του προσώπου το οποίο        επικοινωνεί μαζί τους,
(β)  εκδίδουν τη συνταγή με τα απαιτούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, τις σχετικές οδηγίες λήψης και τις αναγκαίες ποσότητες φαρμάκου  καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια όπου το πρόσωπο  που έχει αποταθεί ευρίσκεται σε υποχρεωτικό χώρο απομόνωσης ή/και σε καθεστώς αυτοπεριορισμού, νοουμένου ότι κρίνουν ως επαρκές και ικανοποιητικό το ιστορικό που έχουν λάβει,
(γ)  σε περίπτωση που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ και τα πρόσωπα που βρίσκονται σε υποχρεωτικούς χώρους απομόνωσης ή/και σε καθεστώς αυτοπεριορισμού είναι δικαιούχοι για να λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ, οφείλουν να καταχωρούν τη συνταγή στο σχετικό λογισμικό σύστημα ώστε αυτή να ανακτηθεί από το φαρμακείο που την εκτελεί και προμηθεύσει τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα σε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του προσώπου που βρίσκεται σε υποχρεωτικούς χώρους απομόνωσης ή/και σε αυτοπεριορισμό,
(δ)  σε περίπτωση που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ ή τα πρόσωπα που βρίσκονται σε υποχρεωτικούς χώρους απομόνωσης ή/και σε καθεστώς αυτοπεριορισμού δεν είναι δικαιούχοι για να λάβουν υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ, οφείλουν να εκδώσουν χειρόγραφη συνταγή και να προβούν στις κατάλληλες διευθετήσεις  ώστε η συνταγή να παραληφθεί από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του προσώπου που βρίσκεται σε καραντίνα με σκοπό την εκτέλεση της από φαρμακείο, και
(ε)  σε εύλογο χρονικό διάστημα ενημερώνουν σχετικά το θεράποντα ιατρό, ο οποίος χορήγησε την αρχική συνταγή:
 
     Νοείται ότι, στα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία συνταγογραφούνται είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν ελεγχόμενα φάρμακα κατά την έννοια του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου ή που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα, Τρίτο Πίνακα ή Τέταρτο Πίνακα των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών νοουμένου ότι τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού 11 των υπό αναφορά Κανονισμών.

 
(α) Όλοι οι ιατροί, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ιατρικό Μητρώο κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Διατάγματος τίθενται υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται,
      (β)  όλοι οι νοσηλευτές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νοσηλευτών κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Διατάγματος τίθενται υπό τις οδηγίες του Υπουργού Υγείας και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται,
      (γ)  τα ονόματα των ιατρών και νοσηλευτών που θα λαμβάνουν οδηγίες  αναρτώνται σε πίνακα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ( www.moh.gov.cy) ή/και ενημερώνονται με άλλο τρόπο που αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας, και
      (δ) τα πρόσωπα που θα λαμβάνουν οδηγίες  παρουσιάζονται σε χρόνο που καθορίζεται στον πίνακα ή/και κατά την ενημέρωση τους, ο οποίος χρόνος δεν είναι μικρότερος των 24 ωρών από την ώρα δημοσίευσης του πίνακα ή/και ενημέρωσης και σε χώρο που καθορίζεται ανά περίπτωση για εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

 
Ο Υπουργός Υγείας δύναται να αξιοποιεί τελειόφοιτους Ιατρικών Σχολών τετραετούς ή εξαετούς κύκλου από τα Κυπριακά Πανεπιστήμια, ως επίσης και τελειόφοιτων Νοσηλευτικών Σχολών, εάν και εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

 
Το Υπουργείο Υγείας δύναται να υποδεικνύει δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, στους οποίους παρατηρείται αυξημένη συνάθροιση, για την πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων για την ασθένεια του COVID-19.

 
Ως ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή πώλησης καθορίζεται η τιμή, η οποία σημειώνεται στον πιο κάτω πίνακα για κάθε είδος προϊόντος:
 
Περιγραφή Προϊόντος
Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης *
(συμπ. ΦΠΑ)

Ανώτατη
Λιανική Τιμή Πώλησης
(συμπ. ΦΠΑ)

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ
 
 

Abyss Discinfectand Gel 100ml
2,62
3,55

Abyss Discinfectand Liquid 100ml
3,57
4,85

Activel Gel 80ml
2,21
2,95

Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 250ml
2,38
3,20

Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 300ml
2,82
3,50

Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 350ml
3,27
4,45

Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 1L
7,14
9,65

Aseptin 60ml Spray
5,88
8,05

Aseptin 300ml Spray
11,45
15,70

Aseptin 1L Spray (με αντλία)
21,42
28,90

Aseptin 1L Spray (χωρίς αντλία)
17,85
24,10

Bienclair – Αντισηπτικό Spray 100ml
3,07
3,70

Bienclair – Αντισηπτικό Spray 500ml
6,40
7,75

Biofresh Deep Cleansing Hand Gel 50ml
2,60
3,65

Champion Antiseptic Hand Gel 300ml
4,46
6,00

Champion Antiseptic Hand Gel 1L
8,33
11,25

Chem-Ist Antibacterial Hand Gel 135ml
2,38
3,50

Chem-Ist Antibacterial Hand Gel 500ml
5,95
8,00

Chem-Ist Antibacterial Hand Sterilizer 500ml
6,55
8,85

Chem-Ist Antibacterial Hand Sterilizer 1L
11,90
16,00

Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel 50ml
1,35
2,10

Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel 100ml
2,38
3,40

Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel 500ml
5,35
7,00

Conal Antibacterial Hand Sanitizer Spray 100ml
2,38
3,40

Conal Antibacterial Hand Sanitizer Spray 500ml
5,35
7,00

Cuticura Hand Gel – Floral 50ml
1,43
1,90

Cuticura Hand Gel – Mint 50ml
1,43
1,90

Cuticura Hand Gel – Mint 100ml
2,20
2,90

Cuticura Hand Gel – Mint 250ml
3,56
4,75

Dalon Alcohol Hand Gel 100ml
2,20
3,20

De Costa Antiseptic Gel 80ml
1,55
2,30

De Costa Antiseptic Gel 250ml (χωρίς αντλία)
3,00
4,50

De Costa Antiseptic Gel 250ml (με αντλία)
3,60
5,25

De Costa Antiseptic Gel 500ml (με αντλία)
5,40
7,95

De Costa Antiseptic Gel 1L
8,93
12,50

De Costa Ethyl Alcohol 70% Spray 75ml
2,40
3,55

De Costa Ethyl Alcohol 70% Spray 300ml
3,75
5,55

De Costa Ethyl Alcohol 96% Spray 75ml
3,05
4,50

De Costa Ethyl Alcohol 96% (με αντλία) 300ml
4,70
6,95

De Costa Ethyl Alcohol 96% (χωρίς αντλία) 300ml
2,70
4,00

De Costa Ethyl Alcohol 96% (με αντλία) 1L
11,31
15,85

De Costa Ethyl Alcohol 96% (χωρίς αντλία) 1L
9,52
13,35

Desderman Pure Gel 100ml
5,69
7,80

Desderman Pure Gel 500ml
8,15
11,15

Desderman Pure Gel 1L
13,92
19,05

Desderman Pure Liquid 100ml
5,69
7,80

Desderman Pure Liquid 500ml
7,97
10,95

Desderman Pure Liquid 1L
11,54
15,80

Dettol Hand Sanitizer Gel 50ml
2,78
3,75

Fami Sanitizing Hand Gel, 80ml
2,38
3,20

Fami Sanitizing Hand Gel, 1L
8,33
11,25

Greco Drug Ethyl Alcohol 70% 120ml
3,03
3,80

Greco Drug Ethyl Alcohol 70% 500ml
6,00
7,50

Just Rite Hand Gel (pump) 100ml
2,07
2,60

Just Rite Hand Gel (pump) 500ml
3,99
5,70

Just Rite Hand Sanit Gel 50ml
0,84
1,20

Just Rite Hand Sanit Gel 120ml
2,24
2,80

Just Rite Hand Sanit Gel 250ml
4,17
5,20

Kessler 85ml
2,38
3,30

Kessler 500ml
5,47
7,50

Kessler 1L
10,71
14,45

Medseptox Spray 100ml
6,66
9,00

Mister Brewer, denaturate alcohol (spray) 300ml
3,93
5,50

Mister Brewer, denaturate alcohol 350ml
3,99
5,50

Octiset 50ml
5,84
8,00

Octiset 250ml
11,45
15,45

Octiset 1L
19,43
26,25

Prime Solutions Hand Gel 100ml
3,33
4,50

Primo Antiseptic D40 60ml
2,38
3,30

Primo Antiseptic D40 250ml
4,76
6,55

Primo Antiseptic D40 500ml
7,14
8,95

Proseptic Spray 60ml
3,67
5,05

Proseptic Gel 200ml
5,00
6,96

Proseptic Gel 500ml
10,71
14,70

Reval plus 30ml
2,14
3,00

Reval plus with case 30ml
3,07
4,15

Reval plus natural 100ml
4,14
5,80

Reval plus natural 500ml
6,43
8,70

Reval plus Spray 1L
7,00
9,45

Rona Ross Antiseptic Gel 70ml
3,28
4,50

Rona Ross Antiseptic Gel 160ml
6,21
8,50

Sani Antiseptic Hand Sanitizer 300ml
3,57
5,00

Sani Antiseptic Hand Sanitizer 500ml
5,35
7,15

Sani Hand Gel 70% 500ml
5,35
7,15

Sani Hand Gel 72 300ml
4,46
5,95

Sani Hand Gel 72 500ml
8,33
10,95

Septtol Antibacterial Hand Gel 300ml
3,80
5,20

Sibon Hand Gel 70% 120ml
3,57
4,65

Sibon Hand Gel 70% 500ml
7,74
10,05

Silky Ethyl Alcohol 96% 75ml
3,57
4,65

Silky Hand Gel 70% 150ml
3,93
5,10

Silky Hand Gel 70% 300ml
5,95
7,80

Silky Hand Gel 70% 1L
9,52
12,40

SP Anticeptic Spray 70ml
5,87
7,90

Super Clean Spray 50ml
3,45
4,65

Super Clean Gel 100ml
2,86
3,85

Super Clean Gel 300ml
5,95
8,05

Super Clean Gel 500ml
7,38
9,95

Super Clean Gel 1L
13,09
17,65

Topline Hand Sanitizer Gel 300ml
4,58
6,00

Topline Hand Sanitizer Gel 500ml
5,36
7,20

Topline Hand Sanitizer Gel 1L
6,55
9,15

Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 60ml
1,79
2,50

Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 85ml
2,38
3,30

Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 100ml
2,80
3,80

Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 135ml
3,57
4,90

Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 150ml
4,34
5,60

Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 500ml
7,14
9,85

Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 600ml
8,33
11,50

Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 1L
13,09
18,00

Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Liquid 1L
14,28
18,50

 
 
 

ΜΑΣΚΕΣ
 
 

Απλές Μάσκες  Χειρουργικές
0,62 το τεμάχιο
 
(31,00 / 50 τεμάχια)
0,70 το τεμάχιο
 
(35,00 / 50 τεμάχια)

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
 
 

Θερμόμετρο μασχάλης
Από 7,00 έως 8,00
Από 11,00 έως 15,00

* Οι ανώτατες χονδρικές τιμές πώλησης αναφέρονται σε παραγωγούς, εισαγωγείς και αντιπροσώπους και δεν ισχύουν για ενδιάμεσους – μεταπωλητές.

 
Εξουσιοδοτούνται οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας όπως προβαίνουν σε έλεγχο των τιμών πώλησης για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων των εκδοθέντων από τον Υπουργό Υγείας Διαταγμάτων, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτων τιμών πώλησης συγκεκριμένων ειδών προϊόντων.

 
Για υπάλληλους του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα, οι οποίοι  πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για να παραμείνουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, χορηγείται Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας , νοουμένου ότι οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι προσκομίζουν Πιστοποιητικό Απουσίας από την Εργασία για λόγους Δημόσιας Υγείας που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, στις πιο κάτω περιπτώσεις και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
   (α)     Εφόσον ο υπάλληλος τίθεται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, λόγω στενής επαφής του με επιβεβαιωμένο θετικό περιστατικό COVID-19 στο πλαίσιο των καθηκόντων του νοουμένου ότι προσκομίζει Ιατρικό Πιστοποιητικό Απουσίας από την Εργασία για λόγους Δημόσιας Υγείας,
   (β)     εφόσον ο υπάλληλος τίθεται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό μετά από επιστροφή του από υπηρεσιακό ταξίδι, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 51 έως 53, νοουμένου ότι προσκομίζει Ιατρικό Πιστοποιητικό Απουσίας από την Εργασία για λόγους Δημόσιας Υγείας από το Υπουργείο Υγείαςׄ,
(γ)     μετά από απόφαση για αναγκαστική απουσία από την εργασία, λόγω εντοπισμού επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού COVID-19  στην Υπηρεσία του υπαλλήλου και η οποία  υποχρεωτικά παρέμεινε κλειστή για ορισμένο χρονικό διάστημαׄ,
   (δ)     για σκοπούς φροντίδας παιδιών μέχρι 15 ετών, για τις περιπτώσεις που:
 
το παιδί είναι θετικό στην ασθένεια του COVID-19 ή αποτελεί επαφή θετικού περιστατικού COVID-19 και τίθεται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό, και
  (ii) λόγω εντοπισμού επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού COVID-19  στο σχολείο,  το οποίο υποχρεωτικά παρέμεινε κλειστό για ορισμένο χρονικό διάστημα,
 
(ε)     η Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας παραχωρείται στις περιπτώσεις μόνο των παραγράφων (α) έως (δ) εάν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την εργασία εξ αποστάσεως και με την έγκριση του Προϊστάμενου του Υπουργείου/ Τμήματος/ Υπηρεσίας/Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου /Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
      Νοείται ότι, οι εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να εκτελούν καθήκοντα εξ αποστάσεως, οφείλουν να αιτηθούν τη λήψη ειδικής άδειας για λόγους δημόσιας υγείας, για την περίοδο της οποίας οι εν λόγω δικαιούχοι θα αποζημιώνονται με ποσοστό της τάξης του 60% των απολαβών τους από τον οικείο εργοδότη τους:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που υπάλληλος καλείται να απουσιάσει από την εργασία του για να παραμείνει σε αυτοπεριορισμό για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν αυτών που προνοούνται στις παραγράφους (α) έως (ε), τότε οι μέρες απουσίας από την εργασία του λογίζονται ως άδεια ασθενείας αν και εφόσον η φύση της εργασίας του δεν επιτρέπει την εργασία από το σπίτι.

 
  Στους ειδικευόμενους και ασκούμενους ιατρούς, οι οποίοι απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους:
(α)  λόγω του ότι νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, παραχωρείται Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας,
(β) λόγω του ότι νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 ή τίθενται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό εκτός του πλαισίου των καθηκόντων τους, γίνεται χρήση της συνήθους άδειας ασθενείας και δίδεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του συνόλου της άδειας ασθενείας που δικαιούνται για το έτος (και στην περίπτωση των ασκούμενων ιατρών για το εξάμηνο) και όχι μόνο του δεδουλευμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα καταστεί δεδουλευμένη άδεια μέχρι το τέλος του 2022:
    Νοείται ότι, στην περίπτωση όπου για οποιοδήποτε λόγο τερματιστεί η εκπαίδευσή τους στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν στο Κράτος το ποσό που αναλογεί στη βάση της δεδουλευμένης άδειας που δικαιούνταν τη δεδομένη στιγμή.
73. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίοι, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους είτε δεν κατέστη δυνατό να λάβουν την ετήσια άδεια ανάπαυσης που είχαν σε πίστη τους, είτε αυτή είχε ανακληθεί από την υπηρεσία τους λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας της ασθένειας του COVID-19 και κατά τα έτη 2020 και 2021, είχαν συσσωρεύσει και μεταφέρει στο επόμενο έτος μέχρι 20 ημέρες άδειας ανάπαυσης, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό ημερών άδειας ανάπαυσης που μπορεί να είχαν συσσωρεύσει, οι πρόσθετες αυτές ημέρες άδειας ανάπαυσης πρέπει να ληφθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

 
Ο ιδιοκτήτης ή/και διευθυντής ή/και διαχειριστής οίκων ευγηρίας, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, δομών και ξενώνων φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας άστεγων, κέντρων ημέρας και δομών παιδικής προστασίας, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τη διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή/και εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 για το προσωπικό και τους ενοίκους ή/και διαμένοντες στις δομές που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό.
 
 Η ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης (PCR) για την ασθένεια COVID-19, καθορίζεται στα 50 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ανά εξέταση, εξαιρουμένων των ήδη υφιστάμενων συμβολαίων που έχουν συναφθεί από το Κράτος.
 
Η ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, καθορίζεται στα 10 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ανά εξέταση.

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία του Κορωνοϊού COVID-19 και την αδήριτη ανάγκη λήψης μέτρων τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή εργασιών επιχειρήσεων και, με σκοπό τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων:
 (α)  Δεν καταβάλλεται προς το Κράτος, περιλαμβανομένης και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου το ποσό του ενοικίου, όπως αυτό προβλέπεται στα εν ισχύ ενοικιαστήρια συμβόλαια, που αντιστοιχεί στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, ή/και Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021 στις περιπτώσεις όπου έχει ήδη καταβληθεί το ενοίκιο Ιανουαρίου του 2021, από τις επιχειρήσεις ή/και αυτοτελώς εργαζόμενους που τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών, δυνάμει του παρόντος Διατάγματος ή τελούσαν υπό πλήρη αναστολή εργασιών δυνάμει των προνοιών του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 2) του 2021, περιλαμβανομένων και των  επιχειρήσεων ή/και αυτοτελώς εργαζομένων που τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών, δυνάμει του παρόντος Διατάγματος, ανεξαρτήτως εάν δύνανται να παρέχουν  υπηρεσίες με κατ΄ οίκον παράδοση ή/και take away ή των  επιχειρήσεων ή/και αυτοτελώς εργαζομένων που τελούσαν υπό πλήρη αναστολή εργασιών, δυνάμει των προνοιών του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 2) του 2021, ανεξαρτήτως εάν εδύναντο, να παρέχουν  υπηρεσίες με κατ΄ οίκον παράδοση ή/και take away, και
 (β)  αναστέλλεται προσωρινά η υποχρέωση καταβολής του 70% του ποσού του ενοικίου που αντιστοιχεί για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, ή/και Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021 στις περιπτώσεις όπου έχει ήδη καταβληθεί το ενοίκιο Ιανουαρίου του 2021, το οποίο καταβάλλεται προς ιδιοκτήτες ακινήτων για σκοπούς επαγγελματικής μίσθωσης, από τις επιχειρήσεις ή/και αυτοτελώς εργαζόμενους που τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών, δυνάμει του παρόντος Διατάγματος ή τελούσαν υπό πλήρη αναστολή εργασιών δυνάμει των προνοιών του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 2) του 2021, περιλαμβανομένων και των  επιχειρήσεων ή/και αυτοτελώς εργαζομένων που τελούν υπό πλήρη αναστολή εργασιών, δυνάμει του παρόντος Διατάγματος ανεξαρτήτως εάν δύνανται να παρέχουν  υπηρεσίες με κατ΄ οίκον παράδοση ή/και take away ή των  επιχειρήσεων ή/και αυτοτελώς εργαζομένων που τελούσαν υπό πλήρη αναστολή εργασιών, δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της  Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 2) του 2021, ανεξαρτήτως εάν εδύναντο, να παρέχουν  υπηρεσίες με κατ΄ οίκον παράδοση ή/και take away, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω  ποσό καταβάλλεται υποχρεωτικά ισόποσα μηνιαίως.

 
Όλες οι επιχειρήσεις λειτουργούν τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών ασφάλειας και υγείας του Υπουργείου Υγείας ή/και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργείων/Αρχών.

 
 (α) Πρόσωπο το οποίο διαμένει σε ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα και διαγιγνώσκεται θετικό στην ασθένεια του COVID-19, μεταφέρεται σε χώρο υποχρεωτικού περιορισμού ο οποίος υποδεικνύεται από το Υπουργείο Υγείας, ή εναλλακτικά εάν το επιθυμεί το εν λόγω πρόσωπο παραμένει σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού σε ιδιωτικό, μη κοινής χρήσης, υποστατικό με κόστος το οποίο καλύπτει το ίδιο το πρόσωπο και νοουμένου ότι, εάν στο εν λόγω υποστατικό διαμένουν και άλλα πρόσωπα, δεν χρησιμοποιεί κοινόχρηστους χώρους, και
 
(β) πρόσωπο τα οποίο διαμένει σε ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα και το οποίο σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, αποτελεί στενή επαφή προσώπου που έχει προσβληθεί με την ασθένεια του COVID-19, μεταφέρεται σε ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει συμβληθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού, ειδικά για σκοπούς διαμονής στενών επαφών ή εναλλακτικά εάν το επιθυμεί το εν λόγω πρόσωπο παραμένει σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού σε ιδιωτικό, μη κοινής χρήσης, υποστατικό με κόστος το οποίο καλύπτει το ίδιο το πρόσωπο και νοουμένου ότι, εάν στο εν λόγω υποστατικό διαμένουν και άλλα πρόσωπα, δεν χρησιμοποιεί κοινόχρηστους χώρους.
 

 (α) Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, δύνανται να απουσιάζουν από την εργασία τους καθόλη την ημέρα του εμβολιασμού τους με εμβόλιο για την ασθένεια του COVID-19, χωρίς η εν λόγω ημέρα να αφαιρείται από την άδεια αναπαύσεως και τις απολαβές του εργαζόμενου και νοουμένου ότι προσκομίζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού:
 
 Νοείται ότι, εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων, η παρούσα παράγραφος ισχύει και για τις δύο ημέρες του εμβολιασμού:
 
 Νοείται, περαιτέρω, ότι η παρούσα παράγραφος ισχύει και για την ημέρα του εμβολιασμού της τρίτης ενισχυτικής δόσης, για τις περιπτώσεις εμβολίων δύο δόσεων, και για την ημέρα του εμβολιασμού της δεύτερης ενισχυτικής δόσης, για τις περιπτώσεις εμβολίων μίας δόσης:
 
Νοείται επιπρόσθετα ότι, η παρούσα παράγραφος ισχύει και στις περιπτώσεις γονέα/νόμιμου κηδεμόνα τέκνου κάτω των 18 ετών, εφόσον ο γονέας/νόμιμος κηδεμόνας συνοδεύσει το τέκνο του για εμβολιασμό και νοουμένου ότι προσκομίζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού του τέκνου,
 
(β) όλοι οι μαθητές ηλικίας 6 έως 17 ετών δύνανται να απουσιάζουν από το σχολείο καθόλη την ημέρα του εμβολιασμού τους με εμβόλιο για την ασθένεια του COVID-19, με παραχώρηση δικαιολογημένης απουσίας, χωρίς οι ημέρες να αποκόπτονται από τον προκαθορισμένο αριθμό δικαιολογημένων απουσιών και νοουμένου ότι προσκομίζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού:
Νοείται ότι, εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων, η παρούσα παράγραφος ισχύει και για τις δύο ημέρες του εμβολιασμού.

 
 (α) Όλοι οι εργαζόμενοι, περιλαμβανομένων των αυτοεργοδοτούμενων, οφείλουν να κατέχουν είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού  για την ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης  από την ασθένεια του COVID-19, είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί  εντός 72 ωρών, είτε αρνητική εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών,
(β) όλοι οι εργαζόμενοι, περιλαμβανομένων των αυτοεργοδοτούμενων, που κατέχουν είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού, εξαιρουμένων όσων έχουν λάβει ενισχυτική δόση, είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, οφείλουν, για σκοπούς της εργασίας τους, να κατέχουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών,
(γ) σε χώρους εργασίας όπου το Υπουργείο Υγείας εντοπίζει αλυσίδα μετάδοσης θετικών περιστατικών COVID-19, όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαιρέτως υποβάλλονται σε εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας:
      Νοείται ότι, οι εργοδότες οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των εργοδοτουμένων τους με τις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού:
      Νοείται περαιτέρω ότι, για τους εργαζόμενους σε οίκους ευγηρίας και άλλες κλειστές δομές φροντίδας και φιλοξενίας ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων, σε δομές ημερήσιας φροντίδας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κέντρα ημέρας και δομές παιδικής προστασίας, τηρούνται οι πρόνοιες του Κανονισμού 11.    

 
 Χωρίς επηρεασμό των Κανονισμών 9, 26, 31, 32, 36 και 37, σε οποιουσδήποτε εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς χώρους ή/και οργανισμούς ή/και επιχειρήσεις ή/και υποστατικά  όπου, τηρουμένων των μέτρων αποστασιοποίησης, υπάρχει η δυνατότητα συνάθροισης πέραν των 10 προσώπων, περιλαμβανομένων των εργαζομένων, απαιτείται:
(α) για πρόσωπα ηλικίας 6 έως 11 ετών η επίδειξη είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, είτε εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, είτε πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού, για την ασθένεια του COVID-19,
(β) για πρόσωπα ηλικίας 12 έως 17 ετών η επίδειξη είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19,
(γ) για πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω η επίδειξη είτε εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού  για την ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR), με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε αρνητικής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου  για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, και
(δ)  για πρόσωπα τα οποία δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος, η επίδειξη του ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί  εντός 7 ημερών:
   Νοείται ότι, για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 6 ετών δεν απαιτείται η επίδειξη αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19:
    Νοείται επίσης ότι, οι χώροι ή/και οργανισμοί ή/και επιχειρήσεις ή/και υποστατικά  οφείλουν να προβαίνουν σε ανάρτηση σε περίοπτη θέση εξωτερικά του χώρου ή/και οργανισμού ή/και επιχείρησης ή/και υποστατικού, για την επίδειξη σχετικού αποδεικτικού στοιχείου:  
     Νοείται περαιτέρω ότι, εξαιρούνται του παρόντος Κανονισμού τα πάρκα και γραμμικά πάρκα, παραλίες, πλατείες, φράγματα, εκδρομικοί χώροι καθώς και μονοπάτια της φύσης.

 
Όλα τα πρόσωπα τα οποία εισέρχονται ή/και διακινούνται σε χώρους για τους οποίους απαιτείται η επίδειξη είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού  για την ασθένεια του COVID-19, είτε πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, είτε ιατρικού πιστοποιητικού που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας, οφείλουν να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή σε περίπτωση προσώπων ηλικίας κάτω των 12 ετών (που δεν κατέχουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο), πιστοποιητικό γεννήσεως, ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο και να το επιδεικνύουν στις αρμόδιες αρχές και/ή στους ιδιοκτήτες ή/και διευθυντές ή/και διαχειριστές που έχουν υπό τον έλεγχό τους τον χώρο ή/και οργανισμό ή/και επιχείρηση ή/και υποστατικό ή/και στα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα, δυνάμει του Κανονισμού 48.

 
Οι χώροι ή/και οργανισμοί ή/και επιχειρήσεις ή/και υποστατικά που επιλέγουν να επιτρέπουν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις/ υποστατικά τους μόνο σε πρόσωπα που επιδεικνύουν είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19, είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, οφείλουν:
(α) να ενημερώνουν γραπτώς το Υπουργείο Υγείας τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την εφαρμογή της απόφασής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected],
(β) να αναγράφουν σε περίοπτο χώρο στην επιχείρηση/υποστατικό τους, τις προϋποθέσεις με τις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση, καθώς και να προβαίνουν σε ενημέρωση για την απόφασή τους.

 (α) Στους χώρους/υποστατικά που η πρόσβαση δυνάμει του παρόντος Διατάγματος προϋποθέτει επίδειξη εν ισχύ πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιασμού, σημαίνει πιστοποιητικό εμβολιασμού με τα αποδεκτά από τη Δημοκρατία εμβόλια για την ασθένεια του COVID-19, δηλαδή εμβόλια εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, καθώς και τα εμβόλια Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca – Covishield,  AstraZeneca – SKBio, Covaxin, Sputnik light (μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα εμβολισμού) και Novavax Nuvaxovid COVID-19 Vaccine και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού για πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω είναι 7 μήνες από την ημερομηνία λήψης της δεύτερης δόσης του εμβολίου, εάν πρόκειται για εμβόλιο δύο δόσεων ή  της μίας δόσης εμβολίου, εάν πρόκειται για εμβόλιο μίας δόσης. Η ισχύς του πιστοποιητικού ανανεώνεται εάν ληφθεί ενισχυτική δόση του εμβολίου,
 
(β) Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 είναι 180 ημέρες από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσης. 
 

 Για σκοπούς ελέγχου στους χώρους στους οποίους η πρόσβαση δυνάμει του παρόντος Διατάγματος προϋποθέτει την επίδειξη, είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, τα εν λόγω έγγραφα ή/και πιστοποιητικά ελέγχονται με τη σάρωση του κωδικού QR του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID και ο έλεγχος  διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “CovScanCyprus”:
    Νοείται ότι, πρόσωπα 65 ετών και άνω, ανήλικα πρόσωπα έως 13 ετών, πρόσωπα που δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω ιατρικού προβλήματος τα οποία κατέχουν και επιδεικνύουν το ιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας, Τουρκοκύπριοι που έχουν εμβολιαστεί σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, καθώς και πρόσωπα τα οποία έχουν εμβολιαστεί σε Κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, δύνανται να επιδεικνύουν τα εν λόγω έγγραφα ή/και πιστοποιητικά στην έντυπη μορφή τους αντί στη μορφή του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID.

71 του 1965
22 του 1970
48 του 1991
97(I) του 1996.
  87.  Οι συνελεύσεις/εκλογές Συντεχνιών εγγεγραμμένων με βάση τους περί Συντεχνιών Νόμους            του 1965 έως1996, δύναται να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, μετά από έγκριση του               Εφόρου Συντεχνιών.   

Διαβάστε Επίσης