Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΑΘα πρέπει η Πολιτική Άμυνα να ενδυναμώσει δομές και προγράμματα συστήνει ο...

Θα πρέπει η Πολιτική Άμυνα να ενδυναμώσει δομές και προγράμματα συστήνει ο Γενικός Ελεγκτής

-

Δημιουργήθηκε : Δευτέρα, 01 Δεκέμβριος 2014

Θα πρέπει η Πολιτική Άμυνα να ενδυναμώσει τις δομές και τα προγράμματα της στους τομείς της πρόληψης, προετοιμασίας και ανταπόκρισης για την αντιμετώπιση συμφορών με απώτερο στόχο την προστασία του πολίτη και της περιουσίας του, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πολιτικές, όπως αυτές καθορίζονται μέσα από τη συμμετοχή της σε δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρει στην Έκθεση του για το 2013 ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

Θα πρέπει η Πολιτική Άμυνα να ενδυναμώσει τις δομές και τα προγράμματα της στους τομείς της πρόληψης, προετοιμασίας και ανταπόκρισης για την αντιμετώπιση συμφορών με απώτερο στόχο την προστασία του πολίτη και της περιουσίας του, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πολιτικές, όπως αυτές καθορίζονται μέσα από τη συμμετοχή της σε δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρει στην Έκθεση του για το 2013 ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι ο οικονομικός έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το έτος 2013 δεν είχε διεξαχθεί μέχρι την ημερομηνία ετοιμασίας της παρούσας έκθεσης και έτσι τα θέματα προέκυψαν από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην Πολιτική Άμυνα για το έτος 2012 και εξακολουθούν να εκκρεμούν.

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει στην Έκθεση του ότι ο πληθυσμός θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να ενημερώνεται και να τυγχάνει εκπαίδευσης για τα ειδικά σχέδια δράσης που καταρτίζονται από την Πολιτική Άμυνα, για την προστασία του από συμφορές όπως πόλεμο, σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρες, δυστυχήματα και λοιπά καταστρεπτικά γεγονότα, όπως προβλέπεται στον περί Πολιτικής Άμυνας Νόμο.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, κατά την υπογραφή των συμβολαίων για ενοικίαση νέου κτιρίου για τις ανάγκες της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας (ΓΕΔΠΑ) και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) Λευκωσίας, εκκρεμούσε η έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής, για την αλλαγή χρήσης των τριών ορόφων του κτιρίου, από διαμερίσματα σε γραφεία. Σημειώνεται ότι ο τέταρτος όροφος, ο οποίος λειτουργεί επίσης ως γραφεία της ΔΠΑ, δεν αναφέρεται στην αίτηση για την έκδοση των πιο πάνω αδειών. Επίσης, η εν λόγω οικοδομή χρησιμοποιείται από τον Αύγουστο 2012, για τις ανάγκες της ΓΕΔΠΑ και της ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας, παρόλο ότι δεν έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό έγκρισης, σε αντίθεση με το άρθρο 10 εδάφια (1) και (2) του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96) που αναφέρει ότι κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικοδομή, μέχρις ότου εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή, ανεξάρτητα αν χορηγήθηκε άδεια για την οικοδομή ή τμήμα της.

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει στην Έκθεση του ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλιστούν από όλους τους ιδιοκτήτες τα αναγκαία πιστοποιητικά έγκρισης για τις οικοδομές που ενοικιάζονται.

Αναφορικά με τη δημιουργία καταφυγίων Πολιτικής Άμυνας και ενημέρωσης των πολιτών, στην Έκθεση αναφέρεται ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 26 Απριλίου 2000, η Πολιτική Άμυνα, ανέλαβε την εφαρμογή του προγράμματος δημιουργίας καταφυγίων Πολιτικής Άμυνας.

Όπως προστίθεται, για το σκοπό αυτό είχε προσληφθεί αριθμός Πολιτικών Μηχανικών και Τεχνικών ώστε να δημιουργηθούν/βελτιωθούν 3.000 καταφύγια, με αναμενόμενο κόστος €5,1 εκατομμύρια. Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012 ολοκληρώθηκαν 2.380 καταφύγια και έγιναν συντηρήσεις σε άλλα καταφύγια, με συνολικό κόστος περίπου €4,3 εκατομμύρια.

Σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα χαρτογράφησης των καταφυγίων και η κατανομή του πληθυσμού, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι ελλείψεις και οι περιοχές στις οποίες χρειάζεται να δημιουργηθούν νέα καταφύγια.

Στην Έκθεση αναφέρεται, επίσης, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος της κάλυψης του 70% του πληθυσμού (έχει επιτευχθεί κάλυψη μόνο του 46,9%) θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα και η υλοποίηση του προγράμματος θα έχει βάθος δεκαετιών, καθώς και τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, και αφού αξιολόγησε τη σκοπιμότητα συνέχισης του Προγράμματος Δημιουργίας Καταφυγίων, με την απόφαση ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2013 ενέκρινε την αναστολή του εν λόγω προγράμματος και τη μετακίνηση για περίοδο 18 μηνών τόσο των Πολιτικών Μηχανικών όσο και των Τεχνικών στις Επαρχιακές Διοικήσεις για κάλυψη των αναγκών επίσπευσης της αδειοδότησης των αναπτύξεων μέχρι το τέλος του 2014.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συντήρησης των καταφυγίων, καθώς και την ενημέρωση του πληθυσμού ώστε να γνωρίζει σε ποιο καταφύγιο μπορεί να φιλοξενηθεί, θα αναλάβουν για την περίοδο αυτή μέλη της Πολιτικής Άμυνας.

Τέλος, στην Έκθεση αναφέρεται ότι όπως διαφάνηκε, χρειάζεται απαραιτήτως να γίνει ενημέρωση του άμαχου πληθυσμού για τον τρόπο δράσης του με σκοπό την προστασία του σε περίπτωση εχθροπραξιών ή άλλων κινδύνων.

Διαβάστε Επίσης