Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΚΟΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΘυσία όλα για τα κέρδη των επιχειρηματιών!

Θυσία όλα για τα κέρδη των επιχειρηματιών!

Ουσιαστικά κίνητρα εδώ και τώρα για δημιουργία ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών στη γεωργία και κτηνοτροφία!

-

Η ακρίβεια, η έλλειψη στήριξης και οι εισαγωγές γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων έχουν κτυπήσει και τους αγρότες. Μια χώρα και ειδικά μια νησιώτικη χώρα πρέπει να στηρίζεται στην αυτονομία του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή της γεωργίας της κτηνοτροφίας και μετά της βιομηχανίας.  Κάτι που όχι μόνο δεν έχουμε, αλλά με τις πολιτικές που ακολουθούνται ο πρωτογενής τομέας φθίνει.

Ο κύριος λόγος αυτής της φθίνουσας πορείας της γεωργίας και κτηνοτροφίας, είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής (λιπάσματα, ζωοτροφές, καύσιμα, ενέργεια, έλλειψη νερού) που αναγκάζει τους γεωργοκτηνοτρόφους  να εγκαταλείψουν το επάγγελμα και την ενασχόληση με τη γη.

  • Δείτε πόσο «καλά» τα …καταφέρνουμε με το χαλούμι που από πλεονέκτημα το κάναμε πρόβλημα για αλληλοτσακωμούς. Και πως τεράστιες γεωργοκτηνοτροφικές εκτάσεις, ακόμα και σε περιοχές Natura 2000, μετατρέπονται σε φωτοβολταϊκά πάρκα για τα κέρδη κάποιων επιχειρηματιών.

Η ενίσχυση νέων να ασχοληθούν με τη γεωργία είναι μια καλή πολιτική, όμως δεν αποδίδει όσο θα έπρεπε. Πέραν της στήριξης των γεωργών από την ακρίβεια και τις φυσικές καταστροφές μπορούν να ληφθούν και άλλα μέτρα, όπως η συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας και χρήσης ΑΠΕ, επενδύσεις για ορθή διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων, μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (λαχανικά, κρέας, γάλα, αυγά, μέλι κλπ), επενδύσεις για προστασία από φυσικά φαινόμενα, ενίσχυση για μετάβαση ή συνέχιση βιολογικών μεθόδων παραγωγής σε γεωργία και κτηνοτροφία, ενίσχυση για τις ορεινές περιοχές που έχουν όλο και λιγότερους μόνιμους κατοίκους, για τη χρήση νέων τεχνολογιών, βελτίωση του τρόπου γεωργικής ασφάλισης κλπ.

Η γεωργία και κτηνοτροφία της Κύπρου αποτελείται από οικογενειακές κυρίως εκμεταλλεύσεις που έχουν όμως μεγάλη προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και άρα είναι πιο ακριβά από άλλα εισαγόμενα.

Η παροχή κινήτρων για δημιουργία ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής και επενδύσεων καθιστώντας το εγχείρημα βιώσιμο και ανταγωνιστικό στις επιχειρήσεις του εξωτερικού που παράγουν μαζικά φτηνότερα προϊόντα.

ΧριΣ

Διαβάστε Επίσης