Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΠΑΙΔΕΙΑΣτην πράξη αντεργατικοί! «Ευρωπαίοι» οι κυβερνώντες της Κυπριακής Δεξιάς μόνο για όσα...

Στην πράξη αντεργατικοί! «Ευρωπαίοι» οι κυβερνώντες της Κυπριακής Δεξιάς μόνο για όσα εξυπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο!

-

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν ανακοίνωσε την απόφασή της να συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάσει που έχει κινηθεί εναντίον της Κύπρου, «επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων που θεσπίζουν δικαιώματα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές», όπως επισημαίνεται.

Όπως αναφέρεται, η οδηγία της Κομισιόν για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η οποία εκδόθηκε από τον Ιούνιο του 2019, «αλλάζει τα δεδομένα για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές». Πιο συγκεκριμένα, «διευκολύνει την εξισορρόπηση μεταξύ οικογενειακής ζωής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα άδειας, όπως η άδεια πατρότητας, η γονική άδεια και η άδεια φροντίδας. Προβλέπει επίσης το δικαίωμα γονιών και φροντιστών να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας».

Σύμφωνα με την Κομισιόν, «οι νέοι κανόνες βοηθούν τους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη σταδιοδρομία τους και την οικογενειακή τους ζωή, βελτιώνοντας τη συνολική ευεξία τους». Αναφέρεται επίσης ότι «στόχος της οδηγίας είναι να βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής για όλους και να διευκολύνει τους γονείς και τους φροντιστές στη διαχείριση των ευθυνών τους».

Η οδηγία της ΕΕ προβλέπει τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Άδεια πατρότητας: Οι πατέρες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν άδεια πατρότητας τουλάχιστον δέκα εργάσιμων ημερών κατά χρονικό διάστημα κοντά στη γέννηση του παιδιού. Όπως διευκρινίζεται, η άδεια πατρότητας πρέπει να αντισταθμίζεται τουλάχιστον στο ίδιο ύψος με την άδεια ασθενείας.
  • Γονική άδεια: Κάθε γονιός δικαιούται γονική άδεια τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, εκ των οποίων οι δύο μήνες είναι μετ’ αποδοχών και μη μεταβιβάσιμοι. Όπως διευκρινίζεται, οι γονείς μπορούν να ζητήσουν να λάβουν την άδειά τους με ευέλικτο τρόπο, είτε σε ημέρες πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης, είτε τμηματικά.
  • Άδεια φροντίδας: Όλοι οι εργαζόμενοι που παρέχουν προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή ή άτομο που ζει στο ίδιο νοικοκυριό δικαιούνται άδεια φροντίδας τουλάχιστον πέντε εργάσιμων ημερών ανά έτος.
  • Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας: Όλοι οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά ηλικίας έως οκτώ ετών και όλοι οι φροντιστές έχουν το δικαίωμα να ζητούν μειωμένο ωράριο εργασίας, ευέλικτο ωράριο εργασίας και ευελιξία στον τόπο εργασίας.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος είχε υποχρέωση να μεταφέρει την οδηγία της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, μέχρι τις 2 Αυγούστου 2022. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 παρέλαβε προειδοποιητική επιστολή από την Κομισιόν, αλλά και πάλι δεν προχώρησε στη μεταφορά της οδηγίας.

 Έτσι η Κομισιόν κίνησε διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της χώρας, ενώ πρόσφατα αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Πλέον, η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Σε διαφορετική περίπτωση η ΕΕ «μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει (τη χώρα) στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

Διαβάστε Επίσης