Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΚΟΣΜΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤα μάτια σας 14 στις συναλλαγές σας με τις τράπεζες!

Τα μάτια σας 14 στις συναλλαγές σας με τις τράπεζες!

-

Ο συγκεκριμένος πολίτης είχε υποβάλει παράπονο για αθέτηση συμβατικού όρου εγγυητικής συμφωνίας εκ μέρους του τραπεζικού ιδρύματος και ζητούσε απαλλαγή από την εν λόγω εγγυητική υποχρέωση εξαιτίας της εν λόγω αθέτησης, συμπεριλαμβανομένης και της δέσμευσης κατάθεσης του  ύψους €225.000. Το παράπονο του εγγυητή ήταν ότι  το πιστωτικό ίδρυμα τον είχε ειδοποιήσει γραπτώς στις 31/5/2021 ότι το δάνειο που εγγυήθηκε δεν παρουσίαζε καθυστερήσεις ενώ στις 2/6/2021 έλαβε αντίγραφο επιστολής που στάληκε στην πρωτοφειλέτιδα εταιρεία για την πλήρη και τελεία εξόφληση του δανείου από το ποσό της δεσμευμένης κατάθεσης του. 

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος έκρινε πέρα για πέρα δίκαιο και λογικό το αίτημα του εγγυητή και ζήτησε από το τραπεζικό ίδρυμα να απαλλάξει τον παραπονούμενο εξαιτίας σειράς αντισυμβατικών και παράνομων ενεργειών του πιστωτή (τράπεζας) και να επιστρέψει πίσω ποσό ύψους €238,875.95 πλέον τόκους από 1/1/2021 μέχρι 8/7/2021.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ… 

Mε βάσει αυτό το συμβάν επανερχόμαστε σε παλαιότερες αναλύσεις μας στη «Γνώμη» με τις οποίες προειδοποιούσαμε για αυτή την τακτική που ακολουθεί το τραπεζικό σύστημα. Βάσει της νομοθεσίας με την σύναψη της συμφωνίας εγγυήσεως η Τράπεζα έχει την υποχρέωση να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση ΓΡΑΠΤΩΣ τον εγγυητή στην διεύθυνση που καταγράφηκε στην συμφωνία δανείου ή στην τελευταία γνωστή στον πιστωτή (τράπεζα) για κάθε καθυστέρηση καταβολής τριών δόσεων δυνάμει της συμφωνίας του δανείου από μέρους του πρωτο-οφειλέτη (δανειζόμενου). 

Παράλειψη της τράπεζας να ενεργήσει με τον πιο πάνω τρόπο μπορεί να απαλλάξει τον εγγυητή σε περίπτωση όπου συνεπεία αυτής της παράληψης η τράπεζα παραβιάζει την σύμβαση εγγύησης. 

  • Μην αποδέχεστε τα γνωστά που λεν οι τράπεζες ότι τάχατες σας έχουν αποστείλει ειδοποίηση και σαν αποδεικτικό σας παρουσιάζουν  αντίγραφο της επιστολής που σας «στάλθηκε».

Αρκετές φορές έχουν πιαστεί στην φάκα ότι δεν έχουν ποτέ ταχυδρομήσει την πρωτότυπη επιστολή και αυτό μπορεί να αποδειχτεί περίτρανα με ένα και μοναδικό τρόπο.  Τις εν λόγω επιστολές τις αποστέλλουν με συστημένη αλληλογραφία, άρα θα πρέπει να παραλάβετε ειδοποίηση από ταχυδρομικό γραφείο της περιοχής σας για παραλαβή και αν όντως έχουν αποστείλει τέτοιες επιστολές τότε θα υπάρχει και στα κατά τόπους ταχυδρομικά γραφεία η υπογραφή παραλαβής τους από εσάς. 

Αν περιέλθει στην αντίληψη σας ότι δάνειο που έχετε εγγυηθεί και το τραπεζικό ίδρυμα δεν σας έχει ενημερώσει εντός 90 ημερών τότε προχωρήστε τάχιστα σε καταγγελία, είναι καλύτερα να προλαβαίνουμε παρά να περιμένουμε μέχρι η υπόθεση να καταλήξει στα δικαστήρια ή ακόμα το δάνειο που εγγυηθήκατε να καταλήξει στα χέρια των επενδυτικών εταιρειών – κορακιών που τα εξαγοράσουν σε τιμή ξεπουλήματος, καθώς θα είναι αργά.

 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ… 

Κάτι άλλο πολύ σημαντικό για όσους έχουν  εγγυηθεί  δάνεια στον πρώην Συνεργατισμό που τώρα έχουν καταστεί μη εξυπηρετούμενα και βρίσκονται είτε στην ΚΕΔΙΠΕΣ είτε στην Ελληνική ή έχουν πωληθεί ή τα διαχειρίζονται επενδυτικά ταμεία. 

Αν  έχετε παραλάβει επιστολή ειδοποιώντας σας ως εγγυητή για τυχόν καθυστερημένες δόσεις θα πρέπει να προσέξετε την ημερομηνία σύνταξης της επιστολής και κατά πόσον απέχει σημαντικά από την ημερομηνία παραλαβής. 

Αν απέχει σημαντικά τότε αυτό είναι αντίθετο με τον σχετικό νόμο που καθορίζει ότι οι 45 ημέρες υπολογίζονται από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής από το ταχυδρομείο. 

Αν έχετε παραλάβει επιστολή σαν εγγυητής  (από τις χιλιάδες που αποστέλλουν) να έχετε υπόψη σας ότι αν ο πρωτο-οφειλέτης (δανειζόμενος) είχε δανειστεί παλαιότερα από συγκεκριμένα Συνεργατικά Ταμιευτήρια όπως αυτά της ΠΑΣΎΔΥ, Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Εκπαιδευτικών, Αστυνομικών, Στρατού και Τραπεζικών Υπαλλήλων, να ζητάτε όπως  σας δοθεί γραπτώς κατά πόσον ο δανειζόμενος διατηρούσε μόνιμες καταθέσεις κατά την παραχώρηση του δανείου, γιατί ήταν όρος ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ότι για την παραχώρηση δανεισμού ο δανειζόμενος έπρεπε να διατηρεί ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ.

Αν όχι, πράγμα που συνέβηκε πολλές φορές, τότε έχετε όλα τα δίκαια με το μέρος σας για καταγγελία παράβασης των όρων παραχώρησης δανεισμού.

 

Συμβουλές σε δανειολήπτες

μη εξυπηρετούμενων δανείων 

΄Οσον αφορά δε δανειολήπτες που παραλαμβάνουν επιστολές για πώληση δανείων τους σε επενδυτικά ταμεία  προτρέπουμε:

  • Μην αποδέχεστε αδιαμαρτύρητα τα ποσά που επικαλούνται τα τραπεζικά ιδρύματα ότι τους οφείλετε.  Στα υπόλοιπα υπάρχουν υπερχρεώσεις που μπορεί και να ξεπερνούν το 30% του υπολοίπου
  • Να ζητάτε όπως σας δίνετε κατάσταση λογαριασμού από την ημερομηνία σύναψης του δανείου μέχρι σήμερα για να ελέγξετε το σύνολο των τόκων που έχετε χρεωθεί
  • Να ελέγχετε κατά πόσον το επιτόκιο που χρεώνεστε, και αυτό αφορά τόσον εξυπηρετούμενα όσον και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συνάδει με το επιτόκιο που αναγράφετε στην συμφωνία δανείου.  Αν διαφέρει τότε να απαιτείται όπως το τραπεζικό ίδρυμα σας αποδείξει είτε ότι σας έχει ενημερώσει γραπτώς για την αύξηση του επιτοκίου που χρεώνεστε (γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έχει μειωθεί) ή αν η αλλαγή στα επιτόκια που χρεώνουν έχουν δημοσιευτεί στον ημερήσια τύπο. 

     ΄Ολα αυτά απαιτούμε να μας δίνονται γραπτώς.  Τα γραπτά μένουν ενώ οι      προφορικές «διαβεβαιώσεις» είναι κατά τον λαό λόγια του αέρα.

Γνωρίζουμε τα δικαιώματα μας γιατί εμείς έχουμε σώσει και συνεχίζουμε να σώζουμε τις ιδιωτικές τράπεζες και αν ρωτάτε στην τελική είναι αυτές που μας χρωστούν την μέχρι τώρα διάσωση τους για να παραχωρούν στους υψηλά ιστάμενα αξιωματούχους τους βασιλικούς μισθούς που φτάνουν μέχρι και τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και αυτό είναι επιβεβαιωμένο από ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών…

Διαβάστε Επίσης