Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΠΑΙΔΕΙΑΤΕΠΑΚ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ (ΜΑ/ΜSc)

ΤΕΠΑΚ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ (ΜΑ/ΜSc)

-

Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

 

·         Μάστερ (MSc) στη Γεωπονική Βιοτεχνολογία, με τρεις κατευθύνσεις:

 

          Βιοτεχνολογία Φυτών

          Βιοτεχνολογία Ζώων

          Βιοτεχνολογία Τροφίμων

 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

 

·         Μάστερ (MSc) στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

 

·         Μάστερ (MSc) στις Περιβαλλοντικές Βιοεπιστήμες και Τεχνολογία

 

Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

 

 • Μάστερ (MSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

 

 • Μάστερ (MSc) στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας  

·         Μάστερ (MSc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

 

·         Μάστερ (MSc) στα Ναυτιλιακά και Διοίκηση

 

·         Μάστερ (MSc) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

 Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

 

 • Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

 

 • Μάστερ (MA) στα Ψηφιακά Μέσα και Δημοσιογραφία

 

 

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

 

 • Μάστερ (MSc) στο Σχεδιασμό Διάδρασης (εξ αποστάσεως πρόγραμμα, προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Tallinn)

 

 • Μάστερ (ΜΑ) στη Γραφιστική Επικοινωνία

 

 • Μάστερ (MSc) στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

 

 • Μάστερ (MA) στα Διαδραστικά Πολυμέσα

 

Τμήμα Καλών Τεχνών

 

 • Μάστερ (ΜΑ) στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

 

 • Μάστερ (MSc) στην Ηλεκτρολογική Μηχανική
 • Μάστερ (MSc) στην Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
 • Μάστερ (MSc) στη Βιοϊατρική Μηχανική

 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

 

 • Μάστερ (MSc) στη Μηχανολογική Μηχανική

 

 • Μάστερ (MSc) στα Ενεργειακά Συστήματα

   

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

 

 • Μάστερ (MSc) στην Πολιτική Μηχανική και Αειφόρο Σχεδιασμό

 

 • Μάστερ (MSc) στη Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες

 * Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

 

 

·         Μάστερ (MSc) στην Επιδημιολογία και Βιοστατιστική (προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα)

 

 • Μάστερ (MSc) στην Περιβαλλοντική Υγεία (προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα)

 

 

Τμήμα Νοσηλευτικής

 

 • Μάστερ (MSc) στην Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας, με τέσσερις κατευθύνσεις:

          Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική Νοσηλεία

          Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική Καρδιολογική Νοσηλεία

          Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας στη Κοινότητα

          Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογίας

 

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδικότητας στην Ψυχική Υγεία

 Κέντρο Γλωσσών σε συνεργασία με Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

 

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση – CALL (εξ αποστάσεως πρόγραμμα, προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα)

 Σύστημα Σπουδών και Φοίτησης

Σε όλα τα προγράμματα Μάστερ η φοίτηση είναι υποχρεωτική και μπορεί να είναι πλήρης ή μερική.  Τα μαθήματα είναι απογευματινά και βραδινά και το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο κατά τρόπο που να επιτρέπει τη φοίτηση και σε εργαζόμενους φοιτητές.

 

Για την απόκτηση του διπλώματος Μάστερ απαιτείται:

 

·         Φοίτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.

 

·         Επιτυχής συμπλήρωση 80-120 ECTS, που περιλαμβάνουν μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου και διατριβή Μάστερ, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. 

 

·         Ικανοποίηση άλλων κριτηρίων, όπως έχουν ορισθεί και τα οποία αναφέρονται στο κάθε πρόγραμμα σπουδών.

 Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας των περισσότερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων Μάστερ είναι η ελληνική.  Ωστόσο, οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν και την αγγλική γλώσσα για σκοπούς πρόσβασης και αξιοποίησης της σχετικής βιβλιογραφίας. 

 Αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα προσφέρονται τα πιο κάτω προγράμματα:

 

 • Μάστερ στην Περιβαλλοντική Υγεία / MSc in Environmental Health

 

 • Μάστερ στην Επιδημιολογία και Βιοστατιστική / MSc in Epidemiology and Biostatistics

 

 • Μάστερ στο Σχεδιασμό Διάδρασης (εξ αποστάσεως) / MSc in Interaction Design (distance learning)

 

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη Γλωσσική Εκμάθηση (εξ αποστάσεως)/ MA in Computer Assisted Language Learning – CALL (distance learning)

 

Δίδακτρα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των οποίων ανά πρόγραμμα (για υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), είναι συνολικά €4,100.  Κατ΄ εξαίρεση τα δίδακτρα στα προγράμματα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου είναι συνολικά €4,800.

 

Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά στον Κανόνα Καταβολής Διδάκτρων για Μεταπτυχιακές Σπουδές, ο οποίος  είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου http://www.cut.ac.cy/studies/postgraduate/fees/

 Υποτροφίες

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να παραχωρήσει εσωτερικές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη βάση κοινωνικό – οικονομικών κριτηρίων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές, το οποίο ισχύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από τη Δευτέρα, 15 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017. Αίτηση θα μπορούν να υποβάλουν όσοι γίνουν αποδεκτοί. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.cut.ac.cy/studies/welfare/scholarships/ ή στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης (τηλ. 25002532). Περί τα τέλη Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα των δικαιούχων των υποτροφιών.

 Υποβολή Αίτησης / Δικαιολογητικά Αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων πρώτου κύκλου είναι η Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017.

 Παρέχεται η δυνατότητα καθυστερημένης υποβολής αίτησης με προθεσμία την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017, ωστόσο οι καθυστερημένες αιτήσεις θα αξιολογηθούν αναλόγως διαθεσιμότητας θέσεων σε κάθε πρόγραμμα.

 Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ (link apply now)

 Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

 

 • Βιογραφικό σημείωμα.

 

 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος). 

 

 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων

 

 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.

 

Όσο αφορά τις Συστατικές Επιστολές, το Πιστοποιητικό Επάρκειας της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας και διάφορα άλλα πιστοποιητικά απαιτούνται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 

 • Συστατικές Επιστολές χρειάζεται απαραίτητα να αποστέλλουν οι υποψήφιοι που αιτούνται εισαγωγή στα προγράμματα που προσφέρει το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου και το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία. Για τα υπόλοιπα προγράμματα δεν είναι απαραίτητη η προσκόμισή τους. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.

 Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τα ελληνόφωνα προγράμματα

 Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

  Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας για τα αγγλόφωνα προγράμματα καθώς και για τα μεταπτυχιακά που προσφέρει το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.

 Απoδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή.

 

 • Τυχόν άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα, όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή

επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο, πορτφόλιο κ.ά) σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

 

 Το κάθε Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα. 

 Αξιολόγηση Αιτήσεων και Εγγραφές

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Τμήματος και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Απριλίου.  Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους περί τα μέσα Μαΐου 2017. Σε όσους προσφερθεί θέση θα ζητηθεί να δηλώσουν ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου αν την αποδέχονται σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους αποσταλούν.

 Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορούν να αναζητηθούν στον ετήσιο Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση www.cut.ac.cy/masters

 Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αποτείνονται για πληροφορίες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711.

 Διεύθυνση: Γωνια Αθηνων και Νικολαου Ξιουτα, 3040, Λεμεσός

Τηλ. + 357 25 002710/11, 

Fax + 357 25 002682

Ηλ. Διεύθυνση: administration@cut.ac.cy studies@cut.ac.cy

Facebook https://www.facebook.com/CyprusUniversityTechnology

Instagram https://www.instagram.com/cyprusuniversitytechnology

Twitter https://twitter.com/CyUniTech

You tube channel https://www.youtube.com/c/CyprusUniversityTechnology

 

 

Διαβάστε Επίσης