Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠΟΛΙΤΙΚΗΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΠαρέμβαση Κύπρου στη ΓΣ ΟΗΕ για τους Ωκεανούς και το Δίκαιο της...

Παρέμβαση Κύπρου στη ΓΣ ΟΗΕ για τους Ωκεανούς και το Δίκαιο της Θάλασσας

-

: Τετάρτη, 10 Δεκέμβριος 2014

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, πρέσβης Νίκος Αιμιλίου, παρενέβη χθες και μίλησε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με θέμα τους Ωκεανούς και το Δίκαιο της Θάλασσας, υπογραμμίζοντας τη σθεναρή πεποίθηση της Δημοκρατίας και συνάμα βασική αρχή της διεθνούς νομιμότητας «ότι όλα τα κράτη πρέπει να σέβονται αμοιβαία τη νόμιμη άσκηση των δικαιωμάτων των γειτόνων τους στις θαλάσσιες περιοχές, όπου κάθε κράτος έχει κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα ή και ασκεί τη δικαιοδοσία του, σύμφωνα με τη Σύμβαση».

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, πρέσβης Νίκος Αιμιλίου, παρενέβη χθες και μίλησε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με θέμα τους Ωκεανούς και το Δίκαιο της Θάλασσας, υπογραμμίζοντας τη σθεναρή πεποίθηση της Δημοκρατίας και συνάμα βασική αρχή της διεθνούς νομιμότητας «ότι όλα τα κράτη πρέπει να σέβονται αμοιβαία τη νόμιμη άσκηση των δικαιωμάτων των γειτόνων τους στις θαλάσσιες περιοχές, όπου κάθε κράτος έχει κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα ή και ασκεί τη δικαιοδοσία του, σύμφωνα με τη Σύμβαση».

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε διά βοής το ψήφισμα για τους Ωκεανούς, ενώ ανέβαλε για αργότερα – πιθανόν στις 23 Δεκεμβρίου – το ψήφισμα για το Δίκαιο της Θάλασσας, για τεχνικούς λόγους, οι οποίοι σχετίζονται με θέματα προϋπολογισμού. Η Τουρκία δεν έσπασε την ομοφωνία, ωστόσο διευκρινίζοντας την ψήφο του, ο Τούρκος αντιπρόσωπος είπε πως ενώ η χώρα του δεσμεύεται πλήρως στην «αειφόρο αλιεία», διαχωρίζει τη θέση της από ορισμένες αναφορές στο ψήφισμα, που σχετίζονται με τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Στην παρέμβασή του ο Κύπριος Μόνιμος Αντιπρόσωπος ανέφερε ότι το σχέδιο ψηφίσματος για τους Ωκεανούς και το Δίκαιο της Θάλασσας σημειώνει με ικανοποίηση ότι η 16 Νοέμβρη του 2014 σηματοδοτεί την εικοστή επέτειο από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Παράλληλα αναγνωρίζει την εξέχουσα συνεισφορά που προβλέπεται από τη Σύμβαση για την ενίσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας, της συνεργασίας και των φιλικών σχέσεων μεταξύ όλων των εθνών, σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης και των ίσων δικαιωμάτων και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όλων των λαών του κόσμου, και σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, όπως καταγράφονται στο Χάρτη του οργανισμού.

Το ψήφισμα τονίζει επίσης το καθολικό και ενιαίο χαρακτήρα της Σύμβασης και επιβεβαιώνει ότι η Σύμβαση καθορίζει το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου όλες οι δραστηριότητες στους ωκεανούς και τις θάλασσες θα πρέπει να διεξάγονται. Ενώ επαναλαμβάνει την έκκληση προς όλα τα κράτη που δεν το έχουν πράξει, να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης.

Ο κ. Αιμιλίου υπογράμμισε πως σε συμφωνία με τη Σύμβαση, η Κύπρος ανακήρυξε ΑΟΖ το 2004 και σύμφωνα με το άρθρο 74, υπέγραψε συμφωνίες οριοθέτησης της ΑΟΖ της με τρεις από τις γειτονικές της χώρες, με βάση την αρχή της μέσης γραμμής.

«Με βάση την ανακήρυξη της ΑΟΖ και τις σχετικές συμφωνίες οριοθετήσεως, η Κύπρος έχει αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία επί της ΑΟΖ της, για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 56 της Σύμβασης. Επιπλέον, η Κύπρος έχει – ως ζήτημα διεθνούς δικαίου – συμφυή αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας που καλύπτει την ίδια περιοχή, τα οποία ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 77 της Σύμβασης. Ειδικότερα, σε σχέση με τους πόρους υδρογονανθράκων, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα, μεταξύ άλλων, για το σκοπό της εξερεύνησης και εκμετάλλευσης στην ΑΟΖ της και επί της υφαλοκρηπίδας της. Τέτοια κυριαρχικά δικαιώματα στην ΑΟΖ ανήκουν σε διεθνώς αναγνωρισμένα κράτη, όχι στις κοινότητες ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο εσωτερικό ενός κράτους».

Ο κ. Αιμιλίου τόνισε ότι αποτελεί σταθερή πεποίθηση της Κύπρου, όπως η συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών στην ανατολική Μεσόγειο, για τους σκοπούς της επίτευξης της αειφόρου ανάπτυξης και ευημερίας για ολόκληρη την περιοχή, μπορεί να αποτελέσει όχημα για την περιφερειακή συνεργασία και την ειρήνη.

«Αυτό ακριβώς το ιδανικό υπήρξε η κινητήρια δύναμη της ενεργού άσκησης από τη χώρα μου της ολοκλήρωσης των σχετικών διμερών συμφωνιών και συνεργασιών με τα γειτονικά κράτη. Η Κύπρος είναι επίσης ενεργή στο να προτείνει και να συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες που προωθούν την περιφερειακή συνεργασία, ιδίως στον τομέα των υδρογονανθράκων, πάντα σύμφωνα με τη Σύμβαση και με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας του κάθε συμμετέχοντος παράκτιου κράτους, ή των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της δικαιοδοσία τους στις αντίστοιχες θαλάσσιες ζώνες τους».

Επαναλαμβάνοντας τη σημασία της Σύμβασης μέσω του ψηφίσματος αυτής της χρονιάς για τους Ωκεανούς και το Δίκαιο της Θάλασσας, ο Κύπριος αντιπρόσωπος συνέστησε σε όλα τα κράτη «να ενεργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από παράνομες πράξεις στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες αποτελούν παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της και του διεθνούς δικαίου και να καλέσουν έντονα όλα τα κράτη να απέχουν από ενέργειες ή απειλές κατά παράβαση του άρθρου 2 (4) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Διαβάστε Επίσης