Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠΟΛΙΤΙΚΗΒΟΥΛΗΨήφιση των νομοσχεδίων για το Συνεργατισμό μέχρι την Πέμπτη

Ψήφιση των νομοσχεδίων για το Συνεργατισμό μέχρι την Πέμπτη

-

Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη θα πρέπει να ψηφισθούν από τη Βουλή τα μνημονιακά νομοσχέδια που αφορούν το Συνεργατισμό, κυρίως λόγω των χρονοδιαγραμμάτων των κρατών-μελών που πρέπει να τα επικυρώσουν πριν από το επόμενο Γιούρογκρουπ, όπως εξήγησε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι με τα νομοσχέδια αυτά υλοποιούνται οι αποφάσεις που στηρίζουν το Συνεργατισμό, τόσο όσον αφορά την ανακεφαλαιοποίηση που θα γίνει με κρατική στήριξη, αλλά και τις αλλαγές σε σχέση με την δομή, τη λειτουργία και την εποπτεία του Συνεργατισμού.

Σημειώνοντας ότι οι υπολογισμοί της PIMCO για το 1,5 δισ. ευρώ που χρειάζεται ο Συνεργατισμός, έλαβε υπόψη την υφιστάμενη δομή του Συνεργατισμού και όχι τις αλλαγές που θα διασφαλίσουν μια καλύτερη λειτουργία του σε όλα τα επίπεδα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι κάτι τέτοιο απαντά και στο ερώτημα για το κατά πόσο το 1,5 δισ. ευρώ είναι επαρκές και κατά πόσο θα χρειαστούν επιπρόσθετα κεφάλαια.

Είπε επίσης ότι η Κυβέρνηση θα θέλει οι αλλαγές να αντιμετωπίζουν και να διορθώνουν τα υπαρκτά προβλήματα και όχι να αναιρούν το ρόλο του Συνεργατισμού.

Στην Επιτροπή εξετάστηκε ο νόμος με τον οποίο προτείνεται η δημιουργία Μονάδας Διαχείρισης της συμμετοχής της Κυβέρνησης στην ιδιοκτησιακή δομή των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η βασική επιδίωξη της Μονάδας είναι η διασφάλιση των συμφερόντων του κράτους, μέσω μιας στενής, συνεχούς και επαγγελματικής παρακολούθησης της λειτουργίας του Συνεργατισμού χωρίς να αποτελεί επέμβαση στη συνήθη τραπεζική λειτουργία, αλλά στόχο έχει την εκπροσώπηση του κράτους ως μετόχου με όσα αυτή συνεπάγεται, κάτι που δεν έγινε στην περίπτωση της Λαϊκής.

Εξήγησε ότι θα είναι μια μικρή ευέλικτη ομάδα στην οποία θα μπορούν να αποσπαστούν στελέχη του ΥΠΟΙΚ, της ευρύτερης δημόσιας υπηρεσίας, της ΚΤΚ που θα έχουν αποκλειστική ευθύνη την παρακολούθηση του Συνεργατισμού. Θα εισηγούνται επίσης άτομα για στελέχωση του ΔΣ των Συνεργατικών. Εξήγησε, επίσης, ότι παρόλο που το κράτος θα ψηφίζει τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να υπάρξει και εποπτεία, αφού εντελώς διαφορετικός είναι ο ρόλος μιας ανάλογης μονάδα, από το ρόλο του ΔΣ και το ρόλο τον εποπτικό της ΚΤΚ.

Ο Πρόεδρος της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Γιώργος Ιωσήφ, διερωτήθηκε ποιος θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Συνεργατισμού, αν ο νόμος περί αναδιάρθρωσης προβλέπει ότι ο Υπουργός Οικονομικών θα διορίζει την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, και θα έχει και την εποπτεία.

Ο ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι μέσω του διορισμού μελών του ΔΣ της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, το κράτος με πολύ καλές αξιοκρατικές επιλογές θα διασφαλίσει τα συμφέροντά του. Πρόσθεσε ότι στη βάση των προνοιών του νόμου που θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση, αυτά τα άτομα θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης και της Επιτροπής Οικονομικών, αφού κριθούν και αξιολογηθούν από την ΚΤΚ, όπως όλα τα μέλη ΔΣ.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν διάφορα στάδια που μεγιστοποιούν τον έλεγχο της στελέχωσης του ΔΣ κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είπε, επίσης, ότι έχει το δικαίωμα ο κατά 99% μέτοχος να αφήσει μια θέσει στο ΔΣ που δεν θα την πληρώσει, ωστόσο, δεν είναι πρόθεση της Κυβέρνησης να αφήσει αυτή την τεράστια επένδυση σε ένα ΔΣ που δεν θα έχει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του.

Εξηγώντας άλλα νομοσχέδια, ο Οικονομικός Διευθυντής στο Υπουργείο Οικονομικών Ανδρέας Τρόκκος, ανέφερε ότι σκοπός των νομοσχεδίων που άπτονται του Συνεργατισμού είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της εποπτείας στην ΚΤΚ και η εισαγωγή των απαραίτητων ρυθμίσεων ώστε να καταστεί δυνατή η ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού τομέα. Στον περί Κεντρικής Τράπεζας Νόμο, αλλάζει ο όρος τράπεζα σε Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα και προστίθεται άρθρο για σύνδεση των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με την ΚΤΚ. Ενδυναμώνεται, επίσης, η εταιρική διακυβέρνηση των εγκεκριμένων ΣΠΙ και απαγορεύεται η χορήγηση δανείων στα ανεξάρτητα μέλη των ΔΣ.

Προβλέπεται επίσης η συνολική αξία όλων των δανείων των μελών του ΔΣ να μην μπορεί να υπερβεί το 10% των ιδίων κεφαλαίων του Πιστωτικού Ιδρύματος.

Επίσης, προτείνεται αύξηση του ύψους του διοικητικού προστίμου που επιβάλλει η ΚΤΚ, όταν υπάρχει παράβαση.

Το ποσοστό συμμετοχής του κράτους

Διαφωνίες και ερωτήματα διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή σε σχέση με το 1,5 δισ. ευρώ που θα συνεισφέρει το κράτος για την ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατισμού, όπως για το ποσοστό συμμετοχής του κράτους στο συνεργατισμό που καθορίστηκε στο 99%.

Εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας διατυπώθηκε η άποψη ότι η Κυβέρνηση κανονικά θα έπρεπε να έχει το 100% των μετοχών, αφού η μισή συνεισφορά πάει για κάλυψη αρνητικών αποθεματικών, ωστόσο μπήκε το 99% για δυνατότητα επαναγοράς των μετοχών.

Βουλευτές και εκπρόσωποι του Συνεργατισμού αμφισβήτησαν τις εκτιμήσεις της PIMCO περί 1,5 δισ. ευρώ για το Συνεργατισμό και υποστήριξαν πως οι ανάγκες είναι πολύ μικρότερες, ενώ διερωτήθηκαν ταυτόχρονα τι θα γίνει σε σχέση με τη συμμετοχή του κράτους, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι ανάγκες θα είναι μικρότερες.

Εκφράστηκε, επίσης, η θέση ότι δεν έγιναν οι υπολογισμοί με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και το κράτος στηρίχθηκε μόνο στις εκτιμήσεις της PIMCO.

Ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, Ερωτόκριτος Χλωρακιώτης διερωτήθηκε γιατί το κράτος δεν πήρε μετοχές β’ με τις οποίες δεν θα αποκτούσε ιδιοκτησιακό καθεστώς και γιατί πήρε μετοχές α’ με μη δυνατότητα επανάκτησης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νικόλας Παπαδόπουλος έκανε λόγο για ενδεχόμενα νομικά προβλήματα από τον υπολογισμό του μετοχικού κεφαλαίου με δύο διαφορετικούς τρόπους στην περίπτωση του συνεργατισμού και στην περίπτωση της Λαϊκής Τράπεζας.

Ο Υπουργός Οικονομικών, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση δεν είναι σε θέση ούτε επιθυμεί να σχολιάσει την εργασία που έκανε η PIMCO, αποτελεί ωστόσο το σημείο εκκίνησης. Πρόσθεσε ότι το κράτος δεν επιθυμούσε και δεν επιθυμεί αυτή τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του Συνεργατισμού, αλλά είναι μια καταναγκαστική συμμετοχή με όρους και προϋποθέσεις που δεν έχουν καθοριστεί από την Κυβέρνηση, αλλά από τους εποπτικούς κανόνες και τους όρους της Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είπε, επίσης, ότι υπό διαφορετικούς όρους έγινε η ανακεφαλιοποίηση της Λαϊκής τότε, και με διαφορετικούς γίνεται της Τράπεζας Κύπρου ή του συνεργατισμού. Υπάρχει διαφορετική μεθοδολογία, είπε. Πρόσθεσε ότι το κράτος μπορεί να προτιμούσε μετοχές β’ με εγγυημένη απόδοση, ωστόσο έπρεπε να πάρει μετοχές α’ για να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος.

Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Ιδρυμάτων

Στην Επιτροπή τέθηκε επίσης το πρόβλημα βιωσιμότητας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Ιδρυμάτων για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη διασφάλισης των εργασιών της.

Ζητήθηκε από την υπηρεσία και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις η μεταφορά των εργαζομένων σε άλλες υπηρεσίες και η κατοχύρωση του προσωπικού.

Ο Περί Μεταφοράς υπαλλήλων Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών στην Υπηρεσία στην ΚΤΚ, προβλέπει τη διατήρηση της υφιστάμενης μισθοδοσίας και των όρων εργοδότησης των υπαλλήλων της ΚΤΚ.

Προστασία καταθέσεων

Ο κ. Τρόκκος εξήγησε ότι ο στόχος μέσω προτεινόμενων διαφοροποιήσεων είναι να

γίνει δυνατή η μεταφορά των ταμείων καταθέσεων των Συνεργατικών κάτω από την ευθύνη της διαχειριστικής επιτροπής που ισχύει και για τις εμπορικές τράπεζες.

Οι καταθέσεις των ταμείων προνοίας, είπε, καλύπτονται πλέον για 100 χιλιάδες ευρώ ανά δικαιούχο, για όλα τα ταμεία που είναι γραμμένα κάτω από τον έφορο εταιρειών.

Αναδιάρθρωση χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Με άλλο νομοσχέδιο δύναται το Υπουργικό Συμβούλιο να διαφοροποιήσει τους όρους που διέπουν τα μέσα κεφαλαίου κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΚΤΚ. Επίσης, σε περίπτωση που χρειαστεί κρατική ενίσχυση το ίδρυμα θα πρέπει πρωτίστως να χρησιμοποιήσει τους πόρους των μετόχων, ιδίων κεφαλαίων και αξιόγραφων. Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα εξαίρεσης σε εξειδικευμένες περιπτώσεις, όταν η κρατική ενίσχυση είναι μικρή σε σχέση με το ποσό, τις συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες και σε περίπτωση που διακυβεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότατα όταν ένας οργανισμός παρουσιάζει έλλειμμα, αφού λάβει τη γνώμη της Εποπτικής Αρχής και του Υπουργού, μπορεί να ξεκινήσει την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, με τη διαφοροποίηση των όρων εθελοντικά.

Υπάρχουν επίσης ειδικές ρυθμίσεις για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και των ΣΠΙ μέσω της διοχέτευσης κεφαλαίων στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

Διαβάστε Επίσης