Πέμπτη, 30 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΠΟΛΙΤΙΚΗΚΥΠΡΙΑΚΟAρχιεπισκοπικές ανησυχίες για αποδοχή ετεροβαρούς λύσης κάτω από το βάρος των οικονομικών...

Aρχιεπισκοπικές ανησυχίες για αποδοχή ετεροβαρούς λύσης κάτω από το βάρος των οικονομικών προβλημάτων…

-

λαός και η κατήφεια που προκαλούν θα παρέλθουν, αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος στην πασχαλινή του εγκύκλιο, υπενθυμίζοντας ότι η Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί διαβεβαίωση ότι οι δοκιμασίες δεν είναι η τελευταία λέξη του Θεού για τον άνθρωπο.

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρει ακόμα ότι η Εκκλησία θέτει ολόκληρη την περιουσία της στη διάθεση του λαού ώστε να μην δυστυχήσει και να σωθεί η οικονομία του τόπου.

Για το εθνικό θέμα, ο Κύπρου Χρυσόστομος επισημαίνει ότι δεν πρέπει με κανένα τρόπο να παραμεληθεί και προειδοποιεί ότι, υπό το βάρος των οικονομικών δυσκολιών, η Κύπρος δεν πρέπει να οδηγηθεί σε «απαράδεκτους συμβιβασμούς» σε ό,τι αφορά τη λύση του Κυπριακού γιατί σε τέτοια περίπτωση «θα κλάψομε επί των ερειπίων» και δεν θα υπάρχει δυνατότητα επανόρθωσης.

“Ἡ χαρά ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι τόσο μεγάλη πού δέν μπορεῖ νά ἐπισκιασθεῖ ἀπό τήν κατήφεια καί τή θλίψη τῶν ἡμερῶν, λόγω τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας πού ἐνέσκηψε στήν πατρίδα μας. Οὔτε οἱ ἐπαχθεῖς ὅροι τῶν μνημονίων, πού σύγχρονοι Πιλᾶτοι καί Ἡρῶδες, ἐπέβαλαν στόν λαό μας μποροῦν νά τήν ἐξαλείψουν,” αναφέρει.

Ἡ Ανάσταση του Χριστου, σημειώνει ο Κύπρου Χρυσόστομος, «μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ἔστω κι ἄν οἱ θλίψεις καί οἱ δοκιμασίες εἶναι συχνές στή ζωή μας, δέν ἀποτελοῦν τήν τελευταία λέξη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο• ὅπως ἀκριβῶς καί ὁ Σταυρός δέν ἦταν ἡ τελευταία πράξη γιά τόν Χριστό.»

«Οἱ οἰκονομικές δυσκολίες καί ἡ κατήφεια πού προκαλοῦν, εἴμαστε σίγουροι ὅτι γρήγορα θά παρέλθουν. Δίδουν, μάλιστα, τήν εὐκαιρία, σ’ ὅσους μποροῦν, νά ἐπιδείξουν τά φιλεύσπλαχνα αἰσθήματά τους πρός τούς ἔχοντες ἀνάγκη,» προσθέτει.

Η Εκκλησία, αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος στην πασχαλινή του εγκύκλιο, «θέτει, λοιπόν, στή διάθεση τοῦ λαοῦ ὅλη τήν περιουσία της προκειμένου αὐτός νά μή δυστυχήσει καί νά σωθεῖ ἡ Οἰκονομία τοῦ τόπου• εἶναι δέ διατεθειμένη, ὅπως καί πολλές ἄλλες φορές ἔπραξε, κατά τή διάρκεια τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, καί τά τιμαλφῆ τῶν ναῶν καί αὐτά ἀκόμα τά ἱερά σκεύη νά διαθέσει γιά τή διάσωση τῆς πατρίδας».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, επισημαίνει ότι με κανένα τρόπο και ούτε για μια στιγμή δεν πρέπει να παραμεληθεί και υπογραμμίζει ότι «πρώτιστο μέλημά μας καί πρώτη προτεραιότητά μας πρέπει νά εἶναι πάντα ἡ δίκαιη ἐπίλυση τοῦ ἐθνικοῦ μας προβλήματος. Ἡ Τουρκία καί οἱ σύμμαχοί της καραδοκοῦν προκειμένου νά ἐκμεταλλευτοῦν τή χαλάρωση τῆς προσοχῆς μας καί νά ἐπιβάλουν τή λύση πού ἐπιδιώκουν. Γι’ αὐτό, ἐξάλλου, καί τά ξένα κέντρα ἐπέβαλαν τόν οἰκονομικό στραγγαλισμό στόν τόπο μας καί ἐπιχειροῦν τήν οἰκονομική κατοχή τῆς πατρίδας μας.»

«Ἡ ἐθνική ἐπιβίωση δέν μπορεῖ μέ κανένα τρόπο νά συγκριθεῖ οὔτε μέ τήν οἰκονομική κρίση οὔτε καί μέ αὐτή τή φυσική ἐπιβίωση. Εἶναι πράγματα ἀνόμοια. Ὀφείλουμε, πάσῃ θυσία, νά κρατήσουμε ὑψηλό το φρόνημα. Νά μήν ὁδηγηθοῦμε κάτω ἀπό τήν πίεση τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων καί σέ συνθῆκες πανικοῦ, σέ ἀπαράδεκτους συμβιβασμούς. Οἱ δυσχέρειες κάποτε θά ἐκλείψουν. Ἄν ὅμως συγκατατεθοῦμε σέ ἑτεροβαρῆ λύση, πού θά ’ναι καί θνησιγενής, δέν θά ἔχουμε δυνατότητα ἐπανόρθωσης. Θά κλάψουμε ἐπί τῶν ἐρειπίων καί θά ἀναζητήσουμε ἀλλοῦ, ἄλλες, πατρίδες» υποδεικνύει ο Αρχιεπίσκοπος.

«Δέν θά πρέπει, λοιπόν, νά καμφθοῦμε ἀπό τίς ἀντιξοότητες. Μέ πίστη στόν Θεό καί στό δίκαιο τοῦ ἀγῶνα μας, ἄς ἀντιμετωπίσουμε μέ θάρρος καί ἐγκαρτέρηση τίς παροῦσες ἀντιξοότητες μένοντας ἀμετακίνητοι στή διεκδίκηση τῶν ἀναφαίρετων δικαιωμάτων μας. Καί νά ’μαστε σίγουροι ὅτι σύντομα καί τόν δικό μας Γολγοθά θά ἀκολουθήσει ἡ Ἀνάσταση,» καταλήγει στην εγκύκλιό του ο Αρχιεπίσκοπος.

Διαβάστε Επίσης