Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΠΟΛΙΤΙΚΗΒΟΥΛΗΤι προβλέπει το Μνημονιακό Νομοσχέδιο – «ληστής» για κούρεμα των καταθέσεων

Τι προβλέπει το Μνημονιακό Νομοσχέδιο – «ληστής» για κούρεμα των καταθέσεων

-

Μάρτιος 2013

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Το νομοσχέδιο για το κούρεμα των καταθέσεων, που καλείται να ψηφίσει σε νόμο εκτάκτως αύριο η Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει διαβιβαστεί στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Ο περί τέλους των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα νόμος του 2013».

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τέλος επί των καταθέσεων που κατέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία, που ανέρχεται για κάθε ευρώ καταθέσεως μέχρι 100.000 ευρώ σε πιστωτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία την 17ην Μαρτίου 2013, στο 6,75%, και για κάθε ευρώ πάνω από εκατόν χιλιάδες στο 9.99%.

Το τέλος θα μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό στο κάθε πιστωτικό ίδρυμα, επ’ ονόματι της Δημοκρατίας και θα διατίθεται μετά από Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών για σκοπούς διάσωσης και ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι έναντι του τέλους, διατίθενται στους καταθέτες, μετοχές πιστωτικών ιδρυμάτων στη Δημοκρατία, οι όροι της διάθεσης των οποίων, καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών.

Στο προοίμιο του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι υπάρχει ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής κλυδωνισμών με απρόβλεπτες κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις και διασφάλισης της βιωσιμότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και αναγνωρίζοντας την ανικανότητα εξεύρεσης χρηματοδοτικών πόρων για κεφαλαιοποίηση αυτών των ιδρυμάτων, που δυνατόν να προκαλέσει καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία της χώρας με σοβαρές επιπτώσεις στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων.

Προστίθεται ακόμα ότι η επιβολή τέλους επί των καταθέσεων αποτελεί αναγκαία και έγκαιρα διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης.

Στο νομοσχέδιο διευκρινίζεται ότι καταθετικός λογαριασμός σημαίνει πιστωτικός λογαριασμός, περιλαμβανομένου λογαριασμού όψεως και προθεσμίας, καθώς και γραμματίου.

Προστίθεται ότι αφορά πιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή τράπεζες που λειτουργούν με βάση τον περί τραπεζικών εργασιών νόμο, ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί με βάση τον περί συνεργατικών εταιρειών νόμο και ότι πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει αδειοδοτηθεί στη Δημοκρατία εξαιρουμένων των θυγατρικών και των υποκαταστημάτων που λειτουργούν εκτός της Δημοκρατίας.

Επίσης, καλύπτει πιστωτικό ίδρυμα που έχει αδειοδοτηθεί σε χώρα εκτός της Δημοκρατίας και λειτουργεί στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος.

Επίσης, επεξηγείται ότι τέλος σημαίνει τέλος επί των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και ότι αυτό υπολογίζεται επί των καταθέσεων την 17η Μαρτίου 2013.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ακόμα ότι το ποσό του τέλους που θα μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό εντός του πιστωτικού ιδρύματος επ’ ονόματι της Δημοκρατίας θα διατίθεται για σκοπούς διάσωσης και ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα υπό όρους που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Πρόσθετα, στο νόμο αναφέρεται ότι έναντι του τέλους διατίθενται σε κάθε καταθέτη μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος στη Δημοκρατία, υπό όρους που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.

Περαιτέρω το νομοσχέδιο αναφέρει ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να προβεί σε βεβαίωση του υπολογισμού του τέλους σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα και να απαιτήσει την ενδεχόμενη διαφορά που προκύπτει.

Επίσης, διευκρινίζει ότι πρόσωπο που συμβάλλει, συγκατατίθεται, ανέχεται, συναινεί ή και συμπράττει σε παράλειψη συμμόρφωσης πιστωτικού ιδρύματος με το νόμο διαπράττει ποινικό αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 3 έτη, πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ ή και τις δύο ποινές μαζί. Ακόμα, σε περίπτωση που το διαπραχθέν ποινικό αδίκημα αφορά παράλειψη μεταφοράς ποσού σε λογαριασμό επ’ ονόματι της Δημοκρατίας, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει το υπόδικο πρόσωπο σε χρηματικό πρόστιμο μέχρι το διπλάσιο του ποσού που παραλήφθηκε να μεταφερθεί.

Διαβάστε Επίσης