Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟ Πετρίδης «καρφώνει» τον Αναστασιάδη για τα αντισταθμιστικά του Ακάμα

Ο Πετρίδης «καρφώνει» τον Αναστασιάδη για τα αντισταθμιστικά του Ακάμα

-

«Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα στον έντυπο Τύπο αλλά και σε δηλώσεις σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμόρφωση πλαισίου αντισταθμιστικών μέτρων για τον Ακάμα, όπως προτείνονται από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εν αναμονή της δημοσίευσης του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα,  οφείλω να ξεκαθαρίσω τα ακόλουθα:

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απώλεια αξίας γης που έχουν υποστεί ιδιοκτήτες γης στον Ακάμα και στήριξης των τοπικών κοινοτήτων, είναι θεωρητικά και απροσδιόριστα. Πιο σημαντικό είναι η παντελής ανυπαρξία κοστολόγησής τους, γεγονός που ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους αφού πιθανή υιοθέτησή τους θα επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά σε υπερβολικό βαθμό που δύσκολα θα μπορούσαν να καλυφθούν.

Συγκεκριμένα:

  1. Η καταβολή αποζημιώσεων της δυνητικής απώλειας ανάπτυξης των ιδιωτικών ακινήτων, περιλαμβανομένων και της ανταλλαγής ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας με ακίνητη περιουσία του δημοσίου, πάσχει από σοβαρά νομικά θέματα και εξ υπακούει την ισόποση επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου σε υπερβολικά επίπεδα, με όλες τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις επηρεασμού των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας και πιστοληπτικής αξιολόγησής της.
  2. Δημιουργείται προηγούμενο για υποβολή παρομοίου τύπου αιτημάτων και από άλλους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες.
  3. Τίθεται θέμα ίσης μεταχείρισης από άλλους επηρεαζόμενους σε άλλες περιοχές Natura, λευκών ζωνών αλλά εγείρονται και σοβαρά πολιτικά θέματα όπως η αποζημίωση του προσφυγικού κόσμου.
  4. Η δημιουργία Πράσινου Ταμείου ως προτείνεται, πέραν των σοβαρών νομικών προβλημάτων, στερείται επαρκών πόρων για αποζημίωση. Εκεί που εφαρμόζεται σε ανεπτυγμένες χώρες προβλέπονται συγκεκριμένοι πόροι όπως το τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης από αυτών που επηρεάζονται ευμενώς από τις αναπτύξεις ως απότοκο σχεδίων Τοπικών Σχεδίων, ή φορολογίας επί της αδρανούς περιουσίας σε ζώνες Ανάπτυξης. Αυτό είναι μάλιστα ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να υιοθετηθεί σε όλη την Κύπρο, αφού διαπνέεται από την έννοια της «ανακατανομής» πλούτου από αυτούς που επωφελούνται σε αυτούς που επηρεάζονται δυσμενώς. Ως Υπουργός Οικονομικών έθεσα αυτά τα θέματα αλλά υπήρξε άρνηση υιοθέτησης των εν λόγω προτάσεων, ενδεχομένως λόγω πολιτικού κόστους.

Με βάση τα πιο πάνω θεωρώ ότι τέτοιες προτάσεις θα έπρεπε να τύχουν σοβαρής επεξεργασίας και μελέτης για ένα θέμα το οποίο χρονολογείται. Ενδεχόμενη υιοθέτηση του λεγόμενου «πλαισίου αποζημιώσεων», και η μη δυνατότητα εφαρμογής του στο μέλλον λόγω των σοβαρών προβλημάτων του, όπως έγινε επί άλλων κυβερνήσεων, ενδεχομένως να συνιστούσε και πολιτικό εμπαιγμό στους κατοίκους της περιοχής.

Καταληκτικά, ως Υπουργός Οικονομικών που με βάση συνταγματικές και άλλες νομοθετικές πρόνοιες, έχω ως πρωταρχική υποχρέωσή μου τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών δεν ήμουν σε θέση να συναινέσω σε ένα πλαίσιο ακοστολόγητων αντισταθμιστικών μέτρων, που κατατίθεται λίγες μέρες πριν την αποχώρηση της Κυβέρνησης ως προσπάθεια αντιμετώπισης αντιδράσεων, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και μακροοικονομική σταθερότητα της οικονομίας».  

Διαβάστε Επίσης