Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΓΝΩΜΕΣΟικοδομώντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, ένα από τα σημαντικότερα υπό κατασκευή έργα...

Οικοδομώντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, ένα από τα σημαντικότερα υπό κατασκευή έργα της εποχής μας

-

Μια εκπαίδευση που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν μόνοι τους την κλίση τους, να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες δεξιότητες και να συμβάλουν στην οικονομία και την κοινωνία. Μια εκπαίδευση που εμπνέει τους πολίτες να συνεχίσουν να μαθαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Ωστόσο, η άριστη εκπαίδευση και κατάρτιση δεν είναι απλώς προσωπική μου φιλοδοξία. Αποτελεί σε μεγάλο βαθμό κοινωνική, εθνική και ευρωπαϊκή φιλοδοξία. Εάν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι λαοί της να ευημερούν και να πρωτοστατούν σε οικονομίες ανθεκτικές, καινοτόμες και βιώσιμες, τότε πρέπει να εξαλείψουμε τα εμπόδια στη μάθηση και να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση. Πρέπει επίσης να δώσουμε τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μετακινούνται ευκολότερα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων των διάφορων χωρών, ώστε να μπορούν να μαθαίνουν, να καταρτίζονται και να βρίσκουν θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτό το κοινό όραμα αποτέλεσε το πρότυπο για τη συνεργασία μας με τα κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια. Οικοδομούμε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, σε στενή συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία πολιτών και άλλους εταίρους. Πρόκειται για ένα υπό κατασκευή έργο , με ημερομηνία παράδοσης το 2025. Το 2023, όταν θα έχουμε φτάσει στα μισά της διαδρομής θα είναι μια καλή στιγμή για να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό, να ελέγξουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί και να συζητήσουμε πώς μπορούμε ενωμένοι να προχωρήσουμε παρακάτω.

Στα θεμέλια του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης είναι οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών της ΕΕ. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εξετάζουν θέματα όπως το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι μαθησιακές προοπτικές σε σχολικό επίπεδο, να δημιουργηθούν συμπεριληπτικά περιβάλλοντα μάθησης και ανθεκτικά σχολικά συστήματα, αντλώντας διδάγματα από την πανδημία του κορονοϊού, να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, καθώς επίσης και το πώς η μάθηση και η διδασκαλία μπορούν να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πάνω σ’ αυτά τα θεμέλια οικοδομούμε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, με μια σειρά πρωτοβουλιών που αλλάζουν ήδη τα δεδομένα για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς. Μεταξύ αυτών υπάρχουν ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που ανεβάζουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση της ΕΕ σε νέα επίπεδα, ακαδημίες εκπαιδευτικών που δοκιμάζουν νέα μοντέλα διασυνοριακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, κέντρα επαγγελματικής αριστείας που προωθούν μεταρρυθμίσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και η συμμαχία «Εκπαίδευση για το κλίμα», μια εκπαιδευτική κοινότητα βάσης που επικεντρώνεται στις πράσινες δεξιότητες.

Ίσως αναρωτιέστε ποιος επενδυτής κρύβεται πίσω απ’ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Πέρα από τη χρηματοδότηση που προέρχεται από τα κράτη μέλη για τη μεταρρύθμιση της εκπαιδευτικής πολιτικής, σημαντικά είναι και τα κονδύλια που παρέχει η ΕΕ:

  • μέσω του προγράμματος Erasmus+,
  • μέσω του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ως βασικού μέσου του προγράμματος NextGenerationEU και
  • μέσω των ταμείων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Εκτιμάται ότι μεταξύ του 2021 και του 2027 οι συνολικές δαπάνες της ΕΕ για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες θα τριπλασιαστούν σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2020. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό επίτευγμα! Επιπλέον, με το νέο εργαστήριο μάθησης σχετικά με τις ποιοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, παρέχουμε πρόσθετη στήριξη στα κράτη μέλη για να κάνουν αποτελεσματικές, αποδοτικές και τεκμηριωμένες επιλογές όσον αφορά τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, έτσι ώστε κάθε ευρώ που επενδύεται να αποφέρει τη μέγιστη αξία.

Όπως συμβαίνει με κάθε σημαντικό  έργο υπό κατασκευή, οφείλουμε να λογοδοτούμε και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Στην ΕΕ, έχουμε θέσει σαφείς στόχους, την τήρηση των οποίων παρακολουθούμε σε ετήσια βάση μέσω της έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Έχουμε σίγουρα πολλή δουλειά μπροστά μας μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό: πρέπει να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων πολιτικής, ποιοτικές επενδύσεις και σταθερή παρακολούθηση της προόδου. Πρέπει επίσης να καταβάλουμε συστηματικές προσπάθειες για την ενίσχυση της ισότητας και της ποιότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ελλείψεων εκπαιδευτικών. Πρέπει να καταστήσουμε την ψηφιακή εκπαίδευση αποτελεσματική και συμπεριληπτική, παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους ψηφιακές γνώσεις που θα χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους και στη ζωή τους. Και πρέπει να προσελκύσουμε περισσότερα κορίτσια και γυναίκες στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, και ιδίως στην πληροφορική. Διότι, εάν η ΕΕ θέλει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της τεχνολογίας, χρειαζόμαστε τους πάντες.

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι οποίες έχουν δοκιμάσει τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ τα τελευταία χρόνια και έχουν κινητοποιήσει τα κράτη μέλη προκειμένου να βρουν γρήγορα λύσεις από κοινού.

Εν κατακλείδι, ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης μοιάζει πολύ με ένα με εργοτάξιο. Το θετικό είναι ότι δεν χρειάζεται να κατεδαφίσουμε τίποτα. Αντιθέτως, ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης βοηθά όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών να αναπτυχθούν, να μεταρρυθμιστούν και να εξελιχθούν με τον τρόπο που εκείνα θεωρούν καταλληλότερο. Τα κράτη μέλη έχουν τον πλήρη έλεγχο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα βοηθά να συνεργαστούν, να μάθουν το ένα από το άλλο, να δρομολογήσουν πρωτοβουλίες κοινού ενδιαφέροντος και επιπλέον τους παρέχει χρηματοδότηση. Όλα αυτά μαζί συνιστούν το υλικό για τη δημιουργία ενός στέρεου οικοδομήματος. Προς όφελος των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών, προς όφελος των οικονομιών και των κοινωνιών μας, για το μέλλον της Ένωσής μας.

Διαβάστε Επίσης