Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΠΟΛΙΤΙΚΗΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗΥπόσκαψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αντί στήριξη της για πάταξη της διαφθοράς, καταγγέλλει...

Υπόσκαψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αντί στήριξη της για πάταξη της διαφθοράς, καταγγέλλει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης

-

 
Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, ο κ. Μιχαηλίδης είπε αρχικά πως ανά το παγκόσμιο οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες θεωρούνται οι επικεφαλής στην προσπάθεια κάθε κράτους να προάγει και να διασφαλίσει τη διαφάνεια της λογοδοσίας στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας, και ανέφερε πως από τον Μάιο του 2020 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021, η κοινωνία βίωσε μια πρωτόγνωρη πολεμική εις βάρος της Υπηρεσίας.

Εξέφρασε την άποψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει πειστική θέση περί βούλησης πάταξης της διαφθοράς και διαπλοκής, χωρίς την εκπεφρασμένη με λόγια και αποδεδειγμένη με πράξεις, στήριξη αντί υπόσκαψης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.  Πρόσθεσε πως το ζητούμενο ήταν να αλλάξουμε την εικόνα της χώρας μας, και δεν αρκεί, όπως είπε, η γενική αναφορά ότι υπάρχει βούληση να αλλάξουμε αλλά χρειάζεται ουσιαστική στήριξη στην Υπηρεσία.
 
Σε άλλο σημείο της παρουσίασης του, αναφερόμενος στο θέμα του προσωπικού της Υπηρεσίας, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε σε απίστευτες συσσωρευμένες στρεβλώσεις, και σημείωσε πως με τη βοήθεια του Υπουργείου Οικονομικών λύθηκε το πρόβλημα των ελεγκτών της βάσης και σύντομα θα προσληφθούν 20 ελεγκτές και 3 ελεγκτές τεχνικού ελέγχου στη βάση των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας. Επίσης, είπε πως στον προϋπολογισμό του 2022 γίνεται προσπάθεια επίλυσης και του προβλήματος των πολλαπλών επιπέδων ιεραρχίας. Προς αυτό, καταργούνται 5 κενές θέσεις Ανώτερου Πρώτου Ελεγκτή (Κλίμακα Α14) και δημιουργούνται 2 νέες θέσεις Διευθυντών Ελέγχου (Κλίμακα Α15), ώστε να γίνουν συνολικά 5. Επίσης, δημιουργούνται 2 νέες θέσεις Ανώτερου Ελεγκτή (Α13) στο πλαίσιο της νέας δομής.

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως ο Προϋπολογισμός για το 2022 αφορά σε σύνολο δαπανών ύψους 7,3 εκ. ευρώ σε σύγκριση με περίπου 7,5 εκ. ευρώ για το 2021, δηλαδή μειωμένος κατά 2,7%. Το 92% περίπου των δαπανών αφορά στις δαπάνες προσωπικού.

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε στη συνέχεια σε εισηγήσεις προς την Επιτροπή Οικονομικών για παρέμβαση σε σοβαρά θέματα. Συγκεκριμένα, εισηγήθηκε την οριζόντια σταύρωση των κονδυλίων που αφορούν την αγορά κτηρίων από το κράτος και την παραχώρηση χορηγιών ή την πραγματοποίηση δαπανών υπό τη μορφή διαφήμισης προς οποιοδήποτε ΜΜΕ. Όπως εξήγησε, για τα κονδύλια αυτά που ίσως αφορούν καμπάνιες, θα πρέπει εκ των προτέρων να καθοριστεί το ποσοστό που θα δοθεί σε κάθε ΜΜΕ έτσι ώστε να μην νιώθουν τα ΜΜΕ αυτά ότι θα πρέπει να είναι αρεστά στην Κυβέρνηση ώστε να λάβουν το κονδύλι καθώς και το ποσοστό που θα λάβουν. Είπε πως ο τρόπος κατανομής του όποιου κονδυλίου δεν μπορεί να αποφασίζεται ad hoc από Υπουργεία ή υπηρεσίες και δεν θα πρέπει να αλλάζουν τα ποσοστά.
 
Ακόμα ένα θέμα που έθιξε ο κ. Μιχαηλίδης ήταν η μετατροπή τεσσάρων υπαλλήλων της Προεδρίας σε Εκτάκτους Υπαλλήλους. Για αυτό το θέμα, οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ ζήτησαν από τον Ελεγκτή να αναφέρει τα ονόματα των υπαλλήλων αυτών. Ωστόσο, η αποκάλυψη των ονομάτων δεν έγινε στην ανοικτή συνεδρία της Επιτροπής, καθώς αποφασίστηκε πως τα ονόματα θα αποκαλυφθούν στο τέλος, με την αποχώρηση των δημοσιογράφων από την αίθουσα.

 

Με τη διολίσθηση της Κύπρου στον Δείκτη Διαφθοράς της Παγκόσμιας Τράπεζας για την αντίληψη των πολιτών ως προς το κατά πόσο η δημόσια εξουσία χρησιμοποιείται υπέρ του δημόσιου ή του ιδιωτικού συμφέροντος, ξεκίνησε την παρουσίαση του Προϋπολογισμού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2022, ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης.
 
Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, ο κ. Μιχαηλίδης είπε αρχικά πως ανά το παγκόσμιο οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες θεωρούνται οι επικεφαλής στην προσπάθεια κάθε κράτους να προάγει και να διασφαλίσει τη διαφάνεια της λογοδοσίας στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας, και ανέφερε πως από τον Μάιο του 2020 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021, η κοινωνία βίωσε μια πρωτόγνωρη πολεμική εις βάρος της Υπηρεσίας.

Εξέφρασε την άποψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει πειστική θέση περί βούλησης πάταξης της διαφθοράς και διαπλοκής, χωρίς την εκπεφρασμένη με λόγια και αποδεδειγμένη με πράξεις, στήριξη αντί υπόσκαψης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.  Πρόσθεσε πως το ζητούμενο ήταν να αλλάξουμε την εικόνα της χώρας μας, και δεν αρκεί, όπως είπε, η γενική αναφορά ότι υπάρχει βούληση να αλλάξουμε αλλά χρειάζεται ουσιαστική στήριξη στην Υπηρεσία.
 
Σε άλλο σημείο της παρουσίασης του, αναφερόμενος στο θέμα του προσωπικού της Υπηρεσίας, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε σε απίστευτες συσσωρευμένες στρεβλώσεις, και σημείωσε πως με τη βοήθεια του Υπουργείου Οικονομικών λύθηκε το πρόβλημα των ελεγκτών της βάσης και σύντομα θα προσληφθούν 20 ελεγκτές και 3 ελεγκτές τεχνικού ελέγχου στη βάση των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας. Επίσης, είπε πως στον προϋπολογισμό του 2022 γίνεται προσπάθεια επίλυσης και του προβλήματος των πολλαπλών επιπέδων ιεραρχίας. Προς αυτό, καταργούνται 5 κενές θέσεις Ανώτερου Πρώτου Ελεγκτή (Κλίμακα Α14) και δημιουργούνται 2 νέες θέσεις Διευθυντών Ελέγχου (Κλίμακα Α15), ώστε να γίνουν συνολικά 5. Επίσης, δημιουργούνται 2 νέες θέσεις Ανώτερου Ελεγκτή (Α13) στο πλαίσιο της νέας δομής.

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως ο Προϋπολογισμός για το 2022 αφορά σε σύνολο δαπανών ύψους 7,3 εκ. ευρώ σε σύγκριση με περίπου 7,5 εκ. ευρώ για το 2021, δηλαδή μειωμένος κατά 2,7%. Το 92% περίπου των δαπανών αφορά στις δαπάνες προσωπικού.

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε στη συνέχεια σε εισηγήσεις προς την Επιτροπή Οικονομικών για παρέμβαση σε σοβαρά θέματα. Συγκεκριμένα, εισηγήθηκε την οριζόντια σταύρωση των κονδυλίων που αφορούν την αγορά κτηρίων από το κράτος και την παραχώρηση χορηγιών ή την πραγματοποίηση δαπανών υπό τη μορφή διαφήμισης προς οποιοδήποτε ΜΜΕ. Όπως εξήγησε, για τα κονδύλια αυτά που ίσως αφορούν καμπάνιες, θα πρέπει εκ των προτέρων να καθοριστεί το ποσοστό που θα δοθεί σε κάθε ΜΜΕ έτσι ώστε να μην νιώθουν τα ΜΜΕ αυτά ότι θα πρέπει να είναι αρεστά στην Κυβέρνηση ώστε να λάβουν το κονδύλι καθώς και το ποσοστό που θα λάβουν. Είπε πως ο τρόπος κατανομής του όποιου κονδυλίου δεν μπορεί να αποφασίζεται ad hoc από Υπουργεία ή υπηρεσίες και δεν θα πρέπει να αλλάζουν τα ποσοστά.
 
Ακόμα ένα θέμα που έθιξε ο κ. Μιχαηλίδης ήταν η μετατροπή τεσσάρων υπαλλήλων της Προεδρίας σε Εκτάκτους Υπαλλήλους. Για αυτό το θέμα, οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ ζήτησαν από τον Ελεγκτή να αναφέρει τα ονόματα των υπαλλήλων αυτών. Ωστόσο, η αποκάλυψη των ονομάτων δεν έγινε στην ανοικτή συνεδρία της Επιτροπής, καθώς αποφασίστηκε πως τα ονόματα θα αποκαλυφθούν στο τέλος, με την αποχώρηση των δημοσιογράφων από την αίθουσα.
 
Καταλήγοντας στην τοποθέτησή του, ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε πως είναι αδήριτη ανάγκη η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η μεταρρύθμιση του δημόσιου Τομέα. Τόνισε πως οι προσλήψεις θα πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά με εξετάσεις για να κλείσει η στρόφιγγα εισαγωγής εκτάκτων χωρίς εξετάσεις και οι οποίοι στο τέλος μονιμοποιούνται. Ακόμη, θα πρέπει να καταργηθεί η ισοπέδωση στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και αυτή θα πρέπει να συνδέεται με αντικειμενικά μετρήσιμη απόδοση και επίδοση τους, ενώ θα πρέπει να εισαχθούν σύγχρονα εργαλεία μέτρησης και αύξησης της παραγωγικότητας κάθε Υπουργείου και κάθε Τμήματος.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
————
Τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για το 2022, ο οποίος ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ανέλυσε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, η οποία ξεκίνησε τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου Άννα Ζαβού Χριστοφόρου.

Αναλύοντας τον προϋπολογισμό, η κ. Ζαβού είπε πως αυτός ανέρχεται για το 2022 στα €2.500.055, ποσό που δεν ξεπερνά την οροφή που καθορίστηκε για την Υπηρεσία και ισούται με €2.583.000. Το 2021, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανήλθε στα €2.639.477. Οι πραγματικές δαπάνες μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2021 ανήλθαν στα €1.449.127.

Οι μισθοί ανέρχονται στο €1.826.865 σε σύγκριση με €1.760.082 το 2021, τα ενοίκια για το 2022 παραμένουν στις €209.200, η αγορά υπηρεσιών ανέρχεται στις €330.000 σε σχέση με €315.00. Το κονδύλι για εκπαιδεύσεις/συνέδρια ανέρχεται για το 2022 στις €31.510, αισθητά μειωμένο σε σχέση με το 2021 που ήταν €270.000. Τα έξοδα εξετάσεων ανέρχονται στις €20.000 σε σύγκριση με €9.000 το 2021, το κονδύλι για την τεχνική βοήθεια φτάνει στις €30.000 σε σχέση με €25.000 το 2021 και τα λειτουργικά έξοδα προϋπολογίζονται στις €52.480 σε σχέση με €51.195 το 2021.
 
Εξηγώντας το ρόλο της Υπηρεσίας, αναφέρθηκε πως η Υπηρεσία λειτουργεί ως η Κεντρική Αρχή για τη διενέργεια Εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια Υπηρεσία καθώς και ως η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου για αριθμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από πόρους της ΕΕ και άλλους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς στην χώρα.
 
Η αποστολή της Υπηρεσίας είναι η παροχή ανεξάρτητης, αντικειμενικής και συμβουλευτικής δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία στον ελεγχόμενο οργανισμό μέσω της βελτίωσης της λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης καθώς και η συμμόρφωση με το Κανονιστικό Πλαίσιο όσον αφορά τον έλεγχο των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ και άλλους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς στην Κύπρο.

Καταλήγοντας στην τοποθέτησή του, ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε πως είναι αδήριτη ανάγκη η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η μεταρρύθμιση του δημόσιου Τομέα. Τόνισε πως οι προσλήψεις θα πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά με εξετάσεις για να κλείσει η στρόφιγγα εισαγωγής εκτάκτων χωρίς εξετάσεις και οι οποίοι στο τέλος μονιμοποιούνται. Ακόμη, θα πρέπει να καταργηθεί η ισοπέδωση στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και αυτή θα πρέπει να συνδέεται με αντικειμενικά μετρήσιμη απόδοση και επίδοση τους, ενώ θα πρέπει να εισαχθούν σύγχρονα εργαλεία μέτρησης και αύξησης της παραγωγικότητας κάθε Υπουργείου και κάθε Τμήματος.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
————
Τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για το 2022, ο οποίος ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ανέλυσε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, η οποία ξεκίνησε τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, η Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου Άννα Ζαβού Χριστοφόρου.

Αναλύοντας τον προϋπολογισμό, η κ. Ζαβού είπε πως αυτός ανέρχεται για το 2022 στα €2.500.055, ποσό που δεν ξεπερνά την οροφή που καθορίστηκε για την Υπηρεσία και ισούται με €2.583.000. Το 2021, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανήλθε στα €2.639.477. Οι πραγματικές δαπάνες μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2021 ανήλθαν στα €1.449.127.

Οι μισθοί ανέρχονται στο €1.826.865 σε σύγκριση με €1.760.082 το 2021, τα ενοίκια για το 2022 παραμένουν στις €209.200, η αγορά υπηρεσιών ανέρχεται στις €330.000 σε σχέση με €315.00. Το κονδύλι για εκπαιδεύσεις/συνέδρια ανέρχεται για το 2022 στις €31.510, αισθητά μειωμένο σε σχέση με το 2021 που ήταν €270.000. Τα έξοδα εξετάσεων ανέρχονται στις €20.000 σε σύγκριση με €9.000 το 2021, το κονδύλι για την τεχνική βοήθεια φτάνει στις €30.000 σε σχέση με €25.000 το 2021 και τα λειτουργικά έξοδα προϋπολογίζονται στις €52.480 σε σχέση με €51.195 το 2021.
 
Εξηγώντας το ρόλο της Υπηρεσίας, αναφέρθηκε πως η Υπηρεσία λειτουργεί ως η Κεντρική Αρχή για τη διενέργεια Εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια Υπηρεσία καθώς και ως η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου για αριθμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από πόρους της ΕΕ και άλλους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς στην χώρα.
 
Η αποστολή της Υπηρεσίας είναι η παροχή ανεξάρτητης, αντικειμενικής και συμβουλευτικής δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία στον ελεγχόμενο οργανισμό μέσω της βελτίωσης της λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης καθώς και η συμμόρφωση με το Κανονιστικό Πλαίσιο όσον αφορά τον έλεγχο των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ και άλλους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς στην Κύπρο.

Διαβάστε Επίσης