Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑΓραπτές εξετάσεις για ορκωτούς μεταφραστές - Ανακοίνωση Συμβουλίου Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών

Γραπτές εξετάσεις για ορκωτούς μεταφραστές – Ανακοίνωση Συμβουλίου Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών

-

Αλβανικά, Αραβικά, Βουλγαρικά, Κινεζικά, Ολλανδικά, Σερβικά και Τσεχικά

από τα Ελληνικά και αντίστροφα.

 • Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στις 30/10/2021 πριν από τις οποίες θα εκδοθεί σχετικό ανακοινωθέν για το χώρο και την ώρα των εξετάσεων.
 • Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της ΕΕ ή συζύγους πολιτών της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της ΕΕ με συνήθη διαμονή στη Δημοκρατία.
 • Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι τυχόν έχουν απολυθεί, ή όσων έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες από τη δημόσια υπηρεσία ή την εκπαιδευτική υπηρεσία, ή οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για πειθαρχικό παράπτωμα.

Απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα:

 1. Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου με βάση τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, το οποίο έχει ως αντικείμενο: (α) τις ξένες γλώσσες, ή (β) άλλα θέματα, νοουμένου ότι αποκτήθηκε κατόπιν φοίτησης σε πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε χώρα του εξωτερικού, στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας είναι η επίσημη γλώσσα της εν λόγω χώρας.

Για υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Γραφείο Αρ.15, στο ισόγειο, από 14/9/2021 μέχρι και 30/9/2021, 9:00πμ-2:00μμ, τα εξής:

 1. Πρωτότυπο του πτυχίου τους και αντίγραφο αυτού.
 2. Πιστοποιημένη μετάφραση του πτυχίου τους (για ξενόγλωσσα πτυχία, με εξαίρεση την Αγγλική).
 3. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. (για πτυχία από χώρες εκτός ΕΕ).
 4. Απόδειξη Πολύ Καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (Κανονισμοί ΕΔΥ https://bit.ly/3l8oMO5).
 5. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών μηνών).
 6. Πολιτική Ταυτότητα ή διαβατήριο (και σχετικό αντίγραφο).
 7. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης (συμπληρώνεται επιτόπου στο ΓΤΠ).

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, στα τηλ.: 22-801105, 22-801133, 22-801104.

Διαβάστε Επίσης