Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΓΝΩΜΕΣΗ Κύπρος διαθέτει σύγχρονη ανεξάρτητη εποπτική Αρχή - Της Δήμητρας ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ*

Η Κύπρος διαθέτει σύγχρονη ανεξάρτητη εποπτική Αρχή – Της Δήμητρας ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ*

-

έχει παρά να κοιτάξει πίσω και να δει από πού ξεκίνησε. Όταν το 1996 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ξεκινούσε την πορεία της, υπήρχαν μόνο δύο νομοθεσίες που ρύθμιζαν τη λειτουργία της και την αγορά, το προσωπικό της για χρόνια περιοριζόταν σε τέσσερα άτομα και οι αρμοδιότητές της ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Σήμερα η ΕΚΚ είναι μια σύγχρονη ανεξάρτητη εποπτική Αρχή, εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα που χρειάζεται, για να διασφαλίσει την προστασία των επενδυτών και τη συμμόρφωση με τους κανόνες της αγοράς.

Πολλά έχουν αλλάξει από τότε που ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών άρχισε να εξελίσσεται ταχύτατα και να διογκώνεται, συμπαρασύροντας μαζί του και την πραγματική οικονομία του τόπου. Η εξέλιξη αυτή επέφερε και την ανάγκη μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου και ενίσχυσης της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

Είκοσι χρόνια μετά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συνεχίζει να επιτελεί το έργο της με γνώμονα το συμφέρον του τόπου και με πλήρη επίγνωση της σημασίας και των προοπτικών που έχει ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της Επιτροπής ήταν ανέκαθεν το ανθρώπινό της δυναμικό, το οποίο εργάστηκε και εργάζεται ακούραστα και με αφοσίωση για επίτευξη των στόχων της Επιτροπής.

Στόχος της Επιτροπής είναι να προωθήσει την κυπριακή κεφαλαιαγορά ως έναν τομέα που μπορεί να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον, άμεσα αλλά και εις το διηνεκές, διασφαλίζοντας ως εποπτική Αρχή την αξιοπιστία και σταθερότητα που χρειάζεται. Γι’ αυτό, τα τελευταία χρόνια, επικεντρώσαμε τις προσπάθειές μας στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συλλογικές επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα υιοθετήσαμε μιαν ανοιχτή, θετική και δεκτική προσέγγιση απέναντι στους φορείς της αγοράς.

Η φιλοσοφία της ΕΚΚ ήταν ανέκαθεν η υιοθέτηση μιας ευέλικτης στρατηγικής που να αντανακλά και να διαμορφώνεται από τις απόψεις και εκτιμήσεις των αρμόδιων φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Μόνο μέσω της υγιούς συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη νέων επενδύσεων.

Ως Επιτροπή θα συνεχίσουμε να αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην αδειοδότηση και την εποπτεία οντοτήτων που έχουν βαθιά εμπεδωμένη στις αξίες και στον τρόπο δραστηριοποίησής τους τη δίκαιη μεταχείριση και προστασία των επενδυτών και την πλήρη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εποπτεύει σήμερα περισσότερες από 500 οντότητες, εκ των οποίων, 208 Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, 155 Παροχείς Διοικητικών Υπηρεσιών, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και τις 81 εγγεγραμμένες εταιρείες σε αυτό και 12 εκδότες τίτλων που είναι εγγεγραμμένοι σε αγορές του εξωτερικού. Σημαντικό κομμάτι της ρυθμιστικής της αρμοδιότητας αποτελεί και ο αναδυόμενος τομέας συλλογικών επενδυτικών ταμείων, με 35 διαχειριστές κεφαλαίων, που εκπροσωπούν €20,3 δις συνολικά, να βρίσκονται μέχρι στιγμής υπό την εποπτεία της.

Η πρόσφατη οικονομική κρίση ανέδειξε τη σημασία που μπορεί να έχει για μια χώρα η σταθερότητα, η ασφάλεια και η αξιοπιστία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των δυσμενών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, πιστή στην αποστολή της που είναι η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας, η διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και η υγιής ανάπτυξη της κυπριακής κεφαλαιαγοράς.

*Η Δήμητρα Καλογήρου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Διαβάστε Επίσης