Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑΑποκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού και προετοιμασία για χρήση φυσικού αερίου

Αποκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού και προετοιμασία για χρήση φυσικού αερίου

-

2013

Διευκρινίσεις και λεπτομερή στοιχεία για την αποκατάσταση των ηλεκτροπαραγωγών μονάδων του Σταθμού Βασιλικού έδωσε σήμερα η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), δηλώνοντας ότι, με βάση τα στοιχεία αυτά, επιβεβαιώνεται η ορθότητα της απόφασής της να προχωρήσει τάχιστα με την επιδιόρθωση και επαναλειτουργία των μονάδων του Σταθμού, κάτι, που όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, “κατά γενική ομολογία, έχει επιτευχθεί στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και κόστος”.

Αφορμή για τη σημερινή ανακοίνωση, δηλώνει η ΑΗΚ, ήταν οι πρόσφατες δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία αμφισβητείται η ορθότητα της απόφασης και ο τρόπος της αποκατάστασης των μονάδων αυτών.

Έτσι, για καλύτερη ενημέρωση του κοινού, η ΑΗΚ αναφέρει πως “οι μονάδες αεριοστροβίλου συνδυασμένου κύκλου (με αριθμούς 4 και 5) έχουν κατασκευασθεί για λειτουργία με φυσικό αέριο και ντίζελ και ευρίσκονται σε πλήρη λειτουργία”.

Επίσης, συνεχίζει η ανακοίνωση, “οι μονάδες ατμού του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού 1 και 2, μετά την έκρηξη στο Μαρί, έχουν επιδιορθωθεί και έχουν επίσης μετατραπεί για λειτουργία με φυσικό αέριο ή μαζούτ”.

“Η μονάδα ατμού Αρ. 3”, δηλώνει η ΑΗΚ, “θα μετατραπεί, μόλις ληφθεί η απόφαση για την προμήθεια φυσικού αερίου και θα είναι έτοιμη για χρήση φυσικού αερίου με την άφιξή του”.

Η ΑΗΚ επισημαίνει ότι “και οι 3 μονάδες ατμού ευρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και χρησιμοποιούν μαζούτ μέχρι την έλευση του φυσικού αερίου” και “οι μονάδες 1, 2 και 3 είναι σύγχρονες με υψηλό βαθμό απόδοσης”.

Από την Αρχή Ηλεκτρισμού διευκρινίζεται επίσης ότι “το κόστος παραγωγής κάθε συμβατικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από την αποδοτικότητα της μονάδας και το κόστος καυσίμου ανά θερμική μονάδα που χρησιμοποιεί”.

“Η αποδοτικότητα των μονάδων ατμού του Σταθμού Βασιλικού”, προσθέτει η ΑΗΚ, “παραμένει ή ίδια τόσο με τη χρήση μαζούτ όσο και με τη χρήση φυσικού αερίου”.

“Όταν το κόστος του φυσικού αερίου ανά θερμική μονάδα είναι μεγαλύτερο από το κόστος του μαζούτ, τότε το κόστος παραγωγής της μονάδας είναι μεγαλύτερο με τη χρήση φυσικού αερίου σε σχέση με το μαζούτ”, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

“Στην αντίθετη περίπτωση”, συνεχίζει η ΑΗΚ, “το κόστος παραγωγής της μονάδας είναι μικρότερο με τη χρήση φυσικού αερίου” και, “κατά συνέπεια, ο σημαντικός παράγοντας καθορισμού του κόστους παραγωγής των μονάδων ατμού του ΗΣ Βασιλικού (μανάδες 1, 2 και 3 ) με φυσικό αέριο είναι η τιμή του φυσικού αερίου”.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι “η ΑΗΚ, μετά την έκρηξη στο Μαρί, προχώρησε στην επιδιόρθωση όλων των μονάδων του ΗΣ Βασιλικού” και οι λόγοι ήσαν “η κάλυψη της ζήτησης φορτίου κατά τα επόμενα έτη” και “η μείωση του κόστους παραγωγής”.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΗΚ, “η επαναφορά των μονάδων του ΗΣ Βασιλικού κατέστησε δυνατή την αποδέσμευση όλων των δαπανηρών προσωρινών μονάδων παραγωγής που εγκαταστάθηκαν μετά την έκρηξη στο Μαρί και τον τερματισμό λειτουργίας του πεπαλαιωμένων και ενεργοβόρων μονάδων ατμού του ΗΣ Μονής”.

“Με τα σημερινά δεδομένα”, συνεχίζει η ανακοίνωση, “οι μονάδες παραγωγής ατμού του ΗΣ Βασιλικού με τη χρήση μαζούτ είναι οι πιο οικονομικές μονάδες παραγωγής της ΑΗΚ μαζί με τις μονάδες εσωτερικής καύσης στον ΗΣ Δεκέλειας”.

“Η λειτουργία τους”, προσθέτει, “θα συμβάλει στην αντικατάσταση της παραγωγής από τις ολιγότερο αποδοτικές μονάδες ατμού του ΗΣ Δεκέλειας, τις καθόλου αποδοτικές και πεπαλαιωμένες μονάδες ατμού του ΗΣ Μονής καθώς και τις μονάδες των αεριοστροβίλων”.

Από την Αρχή Ηλεκτρισμού “εκτιμάται ότι η αναμενόμενη λειτουργία των μονάδων ατμού του ΗΣ Βασιλικού με τη χρήση μαζούτ, κατά την περίοδο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2015, θα μειώσει το κόστος καυσίμου κατά 150 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σε σχέση με τη χρήση των πιο πάνω μη αποδοτικών μονάδων παραγωγής”.

“Το γεγονός αυτό από μόνο του”, δηλώνει η ΑΗΚ, “δικαιολογεί την απόφαση της Αρχής για την αποκατάσταση των μονάδων του ΗΣ Βασιλικού” και, “με την αποκατάσταση των μονάδων 1, 2 και 3 και τη δυνατότητά τους για λειτουργία και με φυσικό αέριο, αυξάνεται η ποσότητα φυσικού αερίου που δύναται να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτροπαραγωγή, παρέχοντας τη δυνατότητα καλύτερης τιμής στους προσφοροδότες φυσικού αερίου”.

Διαβάστε Επίσης