Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΆρχισε στην Τράπεζα Κύπρου η διαδικασία μετατροπής σε μετοχές του υπόλοιπου 10%

Άρχισε στην Τράπεζα Κύπρου η διαδικασία μετατροπής σε μετοχές του υπόλοιπου 10%

-

01 Αύγουστος 2013

Άρχισε να τρέχει εντός της Τράπεζας Κύπρου η διαδικασία μετατροπής σε μετοχές του υπόλοιπου 10% των ανασφάλιστων καταθέσεων, που ήταν δεσμευμένες, εργασία που αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, να ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο.

Ταυτόχρονα με τη διαδικασία μετατροπής σε μετοχές του 10% των ανασφάλιστων καταθέσεων, πέρα του 37,5% των καταθέσεων που έχουν ήδη μετατραπεί σε μετοχές, θα γίνει τόσο η απελευθέρωση, με βάση τους περιορισμούς που θέτει το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, του υπολοίπου 42,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων, που ήταν δεσμευμένες όσο και η καταβολή των τόκων από το Μάρτιο που είχαν δεσμευθεί οι καταθέσεις μέχρι σήμερα.

Στα επηρεαζόμενα από το κούρεμα, φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα αποσταλεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορείς, μια κατάσταση λογαριασμού στην οποία, μεταξύ άλλων, θα αθροίζονται όλα τα πιστωτικά υπόλοιπα, θα σημειώνεται η εξαίρεση από το κούρεμα του ποσού μέχρι 100.000 ευρώ και θα υπάρχει το ποσό που μετατρέπεται σε μετοχές.

Τον Απρίλιο είχε απελευθερωθεί το υπόλοιπο 10% του ποσού των συνολικών ανασφάλιστων καταθέσεων, πέρα των 100.000 ευρώ.

Με την έξοδο της Τράπεζας Κύπρου από το καθεστώς εξυγίανσης και σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 12% από το 42,5% των καταθέσεων που ήταν δεσμευμένες θα αποδεσμευθούν και θα μεταφερθούν σε τρεχούμενο λογαριασμό εντός της Τράπεζας Κύπρου.

Το υπόλοιπο ποσό των καταθέσεων θα μοιραστεί ισόποσα σε τρεις ξεχωριστές καταθέσεις προθεσμίας των έξι, εννέα και δώδεκα μηνών αντιστοίχως με δικαίωμα ανανέωσης τους από την Τράπεζα Κύπρου για μια επιπρόσθετη περίοδο ίδιας χρονικής διάρκειας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής σε μετοχές, θα καταρτιστεί το νέο μετοχολόγιο, που θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, και την ταύτιση των νέων μετοχών με τις παλαιές μετοχές, στην περίπτωση που ο νέος μέτοχος της Τράπεζας που προέκυψε από το κούρεμα των καταθέσεων του διέθετε και παλαιές μετοχές.

Στη συνέχεια, αναμένεται τέλος της ερχόμενης εβδομάδας να αρχίσουν να ενημερώνονται ταχυδρομικώς οι νέοι μέτοχοι για τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν και ταυτόχρονα να σταλεί και η πρόσκληση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία είναι απαραίτητο να αποσταλεί τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.

Στόχος του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου παραμένει η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το πρώτο 15νθημερο Σεπτεμβρίου.

Το επόμενο βήμα είναι η ενημέρωση του Εφόρου Εταιρειών, από την ημερομηνία έκδοσης των μετοχών, που είναι η 31η Ιουλίου 2013, σε χρονικό περιθώριο ενός μήνα – μέχρι τέλος Αυγούστου – για το νέο μετοχολόγιο της Τράπεζας.

Διαβάστε Επίσης