Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣε πολύ χαμηλά επίπεδα η εμπιστοσύνη στην οικονομία, διαπιστώνει το Πανεπιστήμιο...

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα η εμπιστοσύνη στην οικονομία, διαπιστώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου

-

27 Ιούλιος 2013

ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΠΕΔΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Πολύ εύθραυστη παραμένει η εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία παρά το γεγονός ότι το οικονομικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση τον Ιούλιο του 2013, με το Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 2,7 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρά τη μικρή αύξηση του δείκτη, ο ΔΟΣ παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γεγονός που προδιαγράφει τη συνέχιση των δυσμενών συνθηκών στην οικονομία τα επόμενα τρίμηνα.

Η αύξηση αυτή, προσθέτει, οφείλεται σε βελτίωση του κλίματος που καταγράφηκε στις υπηρεσίες, στο λιανικό εμπόριο και στη μεταποίηση, καθώς και ανάμεσα στους καταναλωτές.

Εξαίρεση, συνεχίζει, αποτελεί ο τομέας των κατασκευών, όπου το οικονομικό κλίμα συνεχίζει να βρίσκεται στα αρνητικά επίπεδα των προηγούμενων δύο μηνών.

Σύμφωνα με την Έρευνα, μετά τη μεγάλη πτώση που σημειώθηκε σε όλους τους δείκτες εμπιστοσύνης τον Απρίλιο 2013 λόγω των εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα, οι εκτιμήσεις επιχειρήσεων και καταναλωτών φαίνεται να επανέρχονται στα λιγότερο αρνητικά επίπεδα που επικρατούσαν στις αρχές του 2013.

Γενικότερα όμως η εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία παραμένει πολύ εύθραυστη, αφού δεν διαφαίνεται ξεκάθαρη τάση βελτίωσης σε όλες τις πτυχές, ειδικότερα στις κατασκευές, μεταποίηση και νοικοκυριά, αναφέρει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, στον τομέα των υπηρεσιών το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε λόγω καλυτέρευσης της τρέχουσας κατάστασης και των προσδοκιών.

Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, περισσότερες επιχειρήσεις αξιολογούν λιγότερο αρνητικά την οικονομική κατάσταση, τη ζήτηση και την απασχόλησή τους το τελευταίο τρίμηνο.

Επίσης, λιγότερο αρνητικές απ’ ό,τι τον Ιούνιο παρουσιάζονται οι προσδοκίες των επιχειρήσεων αναφορικά με τη ζήτηση και την απασχόληση τους επόμενους τρεις μήνες, ενώ λιγότερες επιχειρήσεις απ’ ό,τι τον Ιούνιο προτίθενται να μειώσουν τις τιμές τους μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Στο λιανικό εμπόριο, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε οριακά λόγω βελτίωσης της τρέχουσας κατάστασης και των προσδοκιών.

Συγκριτικά με τον περασμένο μήνα, λιγότερο αρνητικές παρουσιάζονται οι αξιολογήσεις των περισσότερων επιχειρήσεων όσον αφορά τις πωλήσεις τους τελευταίους τρεις μήνες. Ταυτόχρονα, λιγότερες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι τα τρέχοντα αποθέματά τους είναι κάτω από το κανονικό.

Ελαφρώς βελτιωμένες παρουσιάζονται οι προσδοκίες τους για το επόμενο τρίμηνο αναφορικά με τις πωλήσεις, την απασχόληση και τις παραγγελίες προς τους προμηθευτές. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, λιγότερες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι σχεδιάζουν μείωση των τιμών τους το επόμενο τρίμηνο.

ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΠΕΔΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Στον τομέα των κατασκευών το επιχειρηματικό κλίμα παρέμεινε στα ίδια αρνητικά επίπεδα του Ιουνίου. Λιγότερο αρνητικές απ’ ό,τι τον Ιούνιο καταγράφονται οι αξιολογήσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με την οικοδομική τους δραστηριότητα το τελευταίο τρίμηνο, καθώς και οι προσδοκίες τους σχετικά με την απασχόληση τους επόμενους τρεις μήνες.

Συγκριτικά με τον περασμένο μήνα, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα τους (current overall order books) είναι αρνητικότερες και κατήλθαν στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του Απριλίου. Παρ’ όλα αυτά, λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με τον Ιούνιο δήλωσαν ότι προτίθενται να μειώσουν τις τιμές πώλησης το επόμενο τρίμηνο.

Στη μεταποίηση, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε ελαφρώς λόγω καλυτέρευσης της τρέχουσας κατάστασης και των προσδοκιών.

Συγκριτικά με τον Ιούνιο, λιγότερο αρνητικές παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την παραγωγή τους τελευταίους τρεις μήνες, τις τρέχουσες παραγγελίες για εξαγωγές, καθώς και για τις τρέχουσες συνολικές παραγγελίες.

Επιπλέον, σε σχέση με τον περασμένο μήνα, λιγότερες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι αναμένουν μείωση στην παραγωγή και την απασχόληση τους επόμενους τρεις μήνες. Τον Ιούλιο περισσότερες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι τα τρέχοντα αποθέματα τελικών προϊόντων βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από το κανονικό. Οι εκτιμήσεις τους σχετικά με τις τιμές πώλησης τους επόμενους τρεις μήνες παρέμειναν στα επίπεδα του Ιουνίου

Το κλίμα ανάμεσα στους καταναλωτές τον Ιούλιο παρουσιάζεται λιγότερο αρνητικό από ό,τι τον Ιούνιο. Οι προσδοκίες των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και της Κύπρου τους επόμενους 12 μήνες παρουσιάζουν μικρή βελτίωση.

Αντίθετα, οι αξιολογήσεις τους για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και της Κύπρου τους τελευταίους 12 μήνες παρέμειναν στα ίδια περίπου αρνητικά επίπεδα του περασμένου μήνα. Χειρότερες απ’ ό,τι τους προηγούμενους δύο μήνες καταγράφονται οι εκτιμήσεις τους για την ανεργία, με τη συντριπτική πλειοψηφία να αναμένει περαιτέρω αύξηση στον αριθμό των ανέργων τους επόμενους 12 μήνες.

Ο Δείκτης Χρήσης Παραγωγικής Ικανότητας (Capacity Utilisation Index) στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, αν και παρουσίασε άνοδο τον Ιούλιο σε σχέση τον Απρίλιο, παραμένει κάτω από τα επίπεδα του Ιουλίου 2012 και στους δύο τομείς.

Συνεπώς, καταλήγει η Έρευνα, οι επιχειρήσεις στους εν λόγω τομείς δεν αναμένεται να προβούν σε επενδύσεις για αύξηση του κεφαλαίου τους ή σε αύξηση της απασχόλησής τους.

Το ερευνητικό πρόγραμμα καταγραφής του οικονομικού κλίματος συντονίζει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε Επίσης