Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣτη ΓΝΩΜΗ:Αυτούσια η Μελέτη του ΑΚΕΛ για λύση εκτός Τρόϊκας και έξοδο...

Στη ΓΝΩΜΗ:Αυτούσια η Μελέτη του ΑΚΕΛ για λύση εκτός Τρόϊκας και έξοδο από το Eurogroup

-

Δημιουργήθηκε : Τετάρτη, 22 Μάιος 2013

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αυτούσια την πρόταση του ΑΚΕΛ

MONH EΠΙΛΟΓΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

Έκδοση εγχώριου νομίσματος

Επιπτώσεις από την εφαρμογή του μνημονίου στην Κύπρο

Η ευρωζώνη δημιουργεί κύκλο ύφεσης

Η εφαρμογή των μνημονίων σε άλλες χώρες

Η έξοδος από το ευρώ θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για το τραπεζικό σύστημα

Στην περίπτωση της Κύπρου αυτό έχει ήδη συντελεστεί

Προοπτικές στην ενέργεια

Εναλλακτικές επιλογές εξόδου από το μνημόνιο

Δυνατότητες εξόδου από το ευρώ με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο της ΕΕ

Οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες δεν προνοούν μηχανισμό εξόδου από την ευρωζώνη παρά μόνο από την ΕΕ. Η ΕΕ, σε μελέτη που έχει πραγματοποιήσει παρουσιάζει τη δυνατότητα εξόδου από το ευρώ είτε δια του εξαναγκασμού είτε με συντεταγμένη μέθοδο και αλλαγή των Συνθηκών.

Έξοδος από το ευρώ μπορεί να υπάρξει και με επίκληση των αρχών του διεθνούς δικαίου περί κυριαρχικής ισότητας αλλά και δια της καταγγελίας της συνθήκης προσχώρησης στην ΟΝΕ

.

Η σύνδεση της εξόδου από το ευρώ με την έξοδο από την ΕΕ θα είναι προϊόν πολιτικών και οικονομικών επιδιώξεων αλλά και του συσχετισμού δυνάμεων εντός και εκτός ΕΕ στο σύνολο της.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να καθορίσει στο τέλος του διαλόγου με τα πολιτικά κόμματα , τις επιδιώξεις και τους στόχους της ως προς το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί του παρόντος η Κυβέρνηση αλλά και τα πολιτικά Κόμματα έχουν καταρχήν τοποθετηθεί επί του θέματος.

Η έξοδος από την Ευρωζώνη είναι θεμιτό να αποτελέσει προϊόν πολιτικής διαπραγμάτευσης και οργανωμένης διαδικασίας της Κύπρου με την ΕΕ.

Το μέλλον της ευρωζώνης και η εμπειρία των άλλων χωρών

 • Η ίδια η ευρωζώνη δημιουργεί κύκλο ύφεσης –αύξησης του δημοσίου χρέους που οδηγεί τις χώρες στην κοινωνική εξαθλίωση.
 • Η αλματώδης άνοδος του ευρώ πριν από την κρίση δημιούργησε μια επίπλαστη ευημερία στην ΟΝΕ, ωστόσο η κρίση ανέδειξε τις εγγενείς αδυναμίες του νομίσματος.
 • Η ανεργία και η περικοπή μισθών δεν μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν στο υφιστάμενο πλαίσιο του ευρώ μιας και θα διαιωνίζεται μια συνεχής απόκλιση ανταγωνιστικότητας, όσο σκληρά μέτρα και αν παρθούν, μεταξύ Βορρά και Νότου.
 • Το κενό ανταγωνιστικότητας με την περιφέρεια παραμένει μεγάλο, ενώ σταδιακά γίνεται πιο εμφανές στη Γαλλία και την Ιταλία.
 • Στις συνθήκες αυτές ,αν το κενό δεν καλυφθεί θα υπάρξουν στο επόμενο χρονικό διάστημα διαδικασίες αλλαγής του χαρακτήρα της νομισματικής ένωσης
 • Εντός της ΕΕ, τα βήματα για ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και η ολοκλήρωση της οικονομικής ενοποίησης θα περιορίσουν στο ελάχιστο τη δυνατότητα σχεδιασμού ανεξάρτητης οικονομικής πολιτικής από τα κράτη μέλη.
 • Επίσης αναμένεται ότι στο μέλλον θα τεθούν ζητήματα ιδιαίτερα ευαίσθητα για την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου, όπως η φορολογική εναρμόνιση και η περαιτέρω αύξηση των φορολογικών συντελεστών.
 • Ιδιαίτερα για την Κύπρο, η πορεία εντός ευρώ θα σημαίνει περαιτέρω στραγγαλισμό ως προς την οικονομική πολιτική.


Η εφαρμογή των μνημονίων σε άλλες χώρες έχει κοινά χαρακτηριστικά:

 • Συνεχής ύφεση παρά τις συνεχιζόμενες περικοπές του εργατικού κόστους.
 • Σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους σε μη διαχειρίσημα επίπεδα, η οποία καλύπτεται με επιπλέον χρηματοδότηση από την ΕΕ.
 • Στην περίπτωση της Ιρλανδίας αν και έχει εν μέρει επιστρέψει στις αγορές αυτό έχει συμβεί ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του χρέους με εικοσαετή ομόλογα δημοσίου.
 • Σημαντικές περικοπές στο εισόδημα των νοικοκυριών που ανέρχονται μέχρι και 25% στην περίπτωση της Ελλάδας..
 • Δραματικές κοινωνικές συνέπειες, με την ανεργία να αυξάνεται σε ιστορικά μέγιστα, ιδιαίτερα στους νέους.


Επιπτώσεις από την εφαρμογή του μνημονίου στην Κύπρο

 • Η προοπτική βαθύτατης ύφεσης και κατακόρυφης ανόδου της ανεργίας το 2013-14 είναι πραγματική.
 • Η Κυπριακή Οικονομία έχει ισχυρές ενδογενείς αδυναμίες που κάνουν την προσαρμογή ακόμα πιο δύσκολη
 • Η απόφαση της 15ης Μαρτίου και η συμφωνία της 25ης Μαρτίου συνιστούν το τέλος του τραπεζικού συστήματος, με τη σημερινή του μορφή.
 • Η απουσία ρευστότητας σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων θα οδηγήσουν την οικονομία σε πιστωτική ασφυξία.

Παράλληλα, το μνημόνιο περιλαμβάνει ένα συνολικό πακέτο δημοσιονομικής προσαρμογής που διαμέσου της λιτότητας θα οδηγήσει στην καταρράκωση της εσωτερικής ζήτησης, σημαντικό μοχλό ανάπτυξης μέχρι σήμερα της Κυπριακής οικονομίας Με βάση τις παραδοχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χαθεί το ένα έκτο της παραγωγής σε δύο χρόνια.

Το μνημόνιο παραχωρεί 10 δις δανειακή διευκόλυνση και απαιτεί την υλοποίηση μια σειράς παραδοχών ιδιαίτερα επαχθών για την Κυπριακή οικονομία.

Τίθενται ως εκ τούτου πολύ σοβαρά ερωτηματικά ως προς τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους με τις υφιστάμενες προβλέψεις, με ορατό το ενδεχόμενο αν κριθεί μη βιώσιμο να υπάρξει κούρεμα και στο δημόσιο χρέος

Αναμένεται ότι θα απαιτηθεί σημαντική μείωση του κόστους εργασίας και του γενικού επιπέδου μισθών ώστε να υπάρξει σημαντική αύξηση της ανταγωνιστικότητας .

Σε συνδυασμό με το υφιστάμενο χάσμα στην τεχνολογική πρόοδο σε σχέση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, φαίνεται να υπάρχει αδυναμία αντιστροφής των όρων ανταγωνιστικότητας με χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία.

Πιθανή είναι η αύξηση της ανεργίας πέραν του 20%, σε ιστορικά πρωτοφανή επίπεδα. Η μείωση της κατανάλωσης κατά 12,2% το 2013 και κατά επιπλέον 5,6% το 2014 συνιστά το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μείωσης του βιοτικού επιπέδου κατά αναλογία περίπου ενός πέμπτου.

Ακόμη χειρότερα, το πρόγραμμα δεν προσφέρει καμία πηγή τόνωσης της ζήτησης, ούτε πεδίο ανάπτυξης, για τα επόμενα χρόνια.

Άρα μετά την απότομη συρρίκνωση της οικονομίας είναι πιθανό να ακολουθήσει μακρά στασιμότητα.

Παράμετροι εξόδου από το ευρώ

 • Η έξοδος από το ευρώ θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για το τραπεζικό σύστημα. Στην περίπτωση της Κύπρου αυτό έχει ΗΔΗ συντελεστεί
 • Η συρρίκνωση της οικονομίας και οι επιπτώσεις στο δημόσιο χρέος είναι επίσης μια πραγματικότητα που έτσι και αλλιώς θα υπάρξει λόγω εφαρμογής του μνημονίου
 • Η επιστροφή στο εγχώριο νόμισμα μπορεί να είναι διαχειρίσημη εφόσον γίνει με οργανωμένη διαδικασία και εφαρμογή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, οι οποίοι ήδη υφίστανται .
 • Η σημασία της συντεταγμένης εξόδου είναι συνυφασμένη με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της αποπληρωμής του εξωτερικού χρέους με τους δανειστές της χώρας.
 • Η μεταφορά σε εγχώριο νόμισμα προσφέρει μέσω της υποτίμησης του, σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Σε συνδυασμό με την απόκτηση ανεξάρτητης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής θα προσφέρει προοπτική ανάπτυξης και θα αποτρέψει την πιστωτική ασφυξία που θα δημιουργηθεί στην οικονομία.
 • Απαραίτητη είναι η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης με ενίσχυση του δευτερογενούς και του πρωτογενούς τομέα.
 • Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση του τριτογενούς τομέα.
 • Η επιλογή εξόδου από το ευρώ θα αντιμετωπίσει την πολεμική όσων πολιτικά ταυτίζουν το ευρώ με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
 • Η αντιμετώπιση των πολιτικών αντιλήψεων περί εξόδου από το ευρώ δύναται να αντιμετωπιστεί με τη σύναψη διεθνών συμμαχιών.
 • Απαραίτητη είναι η υλοποίηση μια σειράς διαδικασιών για ομαλότερη μετάβαση στο εγχώριο νόμισμα που αφορούν τη διατίμηση και την κυκλοφορία του νέου νομίσματος
 • Υπάρχει α νάγκη για εξέταση και των επιπτώσεων από την ερμηνεία συμβολαίων σε σχέση με υποχρεώσεις του κράτους για πληρωμή συμβολαίων σε ευρώ καθώς και η ανάληψη ευρέων νομοθετικών ρυθμίσεων για να καλύψουν κενά που θα υπάρξουν από την μετατροπή του νομίσματος.
 • Μια χώρα εκτός αγορών με δημόσιο χρέος που αδυνατεί εκ των πραγμάτων να εξυπηρετήσει, μπορεί να αναμένει ότι η πιστοληπτική της ικανότητα θα επανέλθει γρηγορότερα εάν απαλλαγεί από μέρος του χρέους με στάση πληρωμών παρά εάν επιλέξει να το εξυπηρετήσει.
 • Ο βαθμός της υποτίμησης ενός νομίσματος είναι απρόβλεπτος και διαφέρει μεταξύ οικονομιών. Είναι πρακτικά αδύνατο να προβλεφθεί επακριβώς κυρίως διότι εξαρτάται από τις συγκεκριμένες συνθήκες εξόδου της χώρας από το ευρώ αλλά και τις πολιτικές που η χώρα ακολουθούσε πριν, κατά και μετά την έξοδο της.
 • Η ιστορική εμπειρία δεικνύει ότι ο πληθωρισμός τείνει να αυξηθεί σε οικονομίες με πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.


Προοπτικές στην ενέργεια

Η Ενέργεια αποτελεί σημαντικό εργαλείο στο γεωπολιτικό σχεδιασμό και της ΕΕ

 • Είναι αναγκαία η μείωση της εξάρτησης της Κύπρου από την Τρόικα ώστε ο σχεδιασμός που θα ακολουθηθεί να συμβαδίζει με τις επιδιώξεις της Κύπρου.
 • Οι νέες δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο αλλάζουν το σχεδιασμό που επιδίωξε να εφαρμόσει η Κυπριακή Δημοκρατία και επιδιώκουν την αποδυνάμωση της θέσης της ως προς την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων.
 • Επειδή η ΕΕ θα επιδιώξει την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των κοινοτικών πηγών ενέργειας, η απομόνωση της Κύπρου εκτός ΕΕ μπορεί να συνεπάγεται υψηλό κόστος για την ΕΕ.Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ως μοχλός πίεσης για αύξηση της επιρροής της ΕΕ στην Κύπρο αλλά και ως μοχλός πίεσης της Κύπρου προς την ΕΕστην προσπάθεια διαπραγμάτευσης ευρύτερης συνολικής διευθέτησης για το
 • οικονομικό μέλλον της Κύπρου.
 • Η άμεση υλοποίηση του Τερματικού θα επιτρέψει την αυτόνομη αξιοποίηση των κοιτασμάτων και τη μεταφορά του Φυσικού Αερίου στην παγκόσμια αγορά.
 • Μια πορεία εκτός μνημονίου που θα περιλαμβάνει και το εργαλείο της υποτίμησης του νομίσματος θα επιτρέψει ευχέρεια στην υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού και μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας ως προς τους ευρωπαίους εταίρους.
 • Η ασφάλεια του ενεργειακού σχεδιασμού θα πρέπει να εξασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση με νέες συμμαχίες, ώστε να υλοποιηθεί ο συνολικός σχεδιασμός.
 • Στην έντυπη έκδοση της ΓΝΩΜΗΣ αρθρογραφία και αναλύσεις για την πρόταση διέξοδο του ΑΚΕΛ από τα Μνημονιακά δεσμά – Ζητήστε την νέα έκδοση της ΓΝΩΜΗΣ από τα περίπτερα!

Διαβάστε Επίσης