Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠραγματοποιήθηκε χθες το "κούρεμα" του 37,5% των ανασφάλιστων καταθετών της Τρ. Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε χθες το “κούρεμα” του 37,5% των ανασφάλιστων καταθετών της Τρ. Κύπρου

-

29 Απρίλιος 2013

Πραγματοποιήθηκε χθες το κούρεμα του 37,5% επί των ανασφάλιστων καταθετών (άνω των €100.000) της Τράπεζας Κύπρου, βάσει του Διατάγματος περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου που εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση, ο υπολογισμός για το ποσό των καταθέσεων που μετατρέπονται σε Μετοχές Τάξης Α στην ονομαστική τιμή (€1), έγινε με βάση τα υπόλοιπα, περιλαμβανομένων και συσσωρευμένων τόκων, στις 26 Μαρτίου 2013 και ώρα 22:00, βάση διατάγματος.

Διευκρινίζεται πως από το συνολικό ποσό των καταθέσεων, πέραν των €100,000, έχουν αφαιρεθεί τυχόν δανειακές και άλλες πιστωτικές υποχρεώσεις και το υπόλοιπο αυτού του ποσού χαρακτηρίζεται ως ‘Υπερβάλλον Ποσό’. Η μετατροπή καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του διατάγματος, αφορά το 37,5% του ‘Υπερβάλλοντος Ποσού’ το οποίο και μετατρέπεται άμεσα σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου τάξης Α’ και χαρακτηρίζεται ως ‘Ποσό Αρχικής Συνεισφοράς Καταθέσεων’.

Σύμφωνα με σημείωμα του Διοικητή της ΚΤΚ προς την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, οι ανασφάλιστες καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου υπολογίστηκαν στα €8,1 δις (χωρίς να περιλαμβάνει λογαριασμούς πελατών client/nominee/trustee ύψους €0.7 δις που εξετάζοντο μέχρι να εντοπιστούν οι τελικοί δικαιούχοι) με την μετατροπή να εκτιμάται ότι θα επιφέρει κεφάλαια ύψους €3,1 δις για την Τράπεζα Κύπρου. Για σκοπούς υπολογισμού του ύψους ανακεφαλαιοποίησης υπολογίστηκαν ζημιές ύψους €1,5 δις στο δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας με βάση τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου της Pimco κάτω από το ακραίο σενάριο.

Σημειώνεται ότι το 22,5% του ‘Υπερβάλλοντος Ποσού’ παραμένει προσωρινά δεσμευμένο και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου τάξης Α’ και χαρακτηρίζεται ως ‘Ποσό Συμπληρωματικής Συνεισφοράς Καταθέσεων, ενώ το υπόλοιπο 30% του ‘Υπερβάλλοντος Ποσού’ δεσμεύεται προσωρινά και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε κατάθεση κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από την ΚΤΚ που λειτουργεί ως Αρχή Εξυγίανσης.

Διαβάστε Επίσης