Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΈχει διασφαλίσει τη θέση της, ως το ηγετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο,...

Έχει διασφαλίσει τη θέση της, ως το ηγετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο, λέει η Τράπεζα Κύπρου για τη μετά το Eurogroup εποχή

-

Δημιουργήθηκε : Δευτέρα, 01 Απρίλιος 2013

ΕΧΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ, ΑΝΑΦΕΡΕΙ, ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει πως η αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας ακολουθεί τις αποφάσεις του Eurogroup και στοχεύει στη δημιουργία μιας υγιούς και εύρωστης Τράπεζας με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών της και να στηρίξει την κυπριακή οικονομία.

Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει πως ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα Κύπρου έχει διασφαλίσει τη θέση της ως το ηγετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο, έχει ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή της θέση, έχει ελαχιστοποιήσει την έκθεση της στην ελληνική οικονομία, έχει πρόσβαση στη ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και συνεχίζει να ανήκει σε ιδιώτες μετόχους.

Όπως αναφέρει, μετά την πρόσφατη απόφαση της συνεδρίασης του Eurogroup, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου 2013, έχει πραγματοποιηθεί ανακεφαλαιοποίηση μέσω «διάσωσης με ίδια μέσα» με τη συνεισφορά καταθετών (bail-in of depositors), με μετατροπή καταθέσεων σε ίδια κεφάλαια, διασφαλίζοντας ότι η Τράπεζα ικανοποιεί πλήρως τις ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, διατηρώντας δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 9% (Core Tier 1), στη βάση του δυσμενούς σεναρίου της PIMCO, όπως υποβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2012.

Οι καταθέτες, αναφέρεται στην ανακοίνωση, με καταθέσεις έως 100.000 ευρώ, οι οποίοι εξαιρούνται σύμφωνα με το σχετικό Διάταγμα προστατεύθηκαν πλήρως.

Επίσης, αναφέρεται στην απόκτηση των ασφαλισμένων καταθέσεων και της πλειοψηφίας των στοιχείων του ενεργητικού και των δανείων της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, ενώ προσθέτει πως θα εξυπηρετεί όλους τους πελάτες της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο στη βάση των υφιστάμενων όρων, ενώ όλο το προσωπικό της Λαϊκής Τράπεζας έχει μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου με τους ίδιους όρους.

Επιπλέον, για τη πώληση των δανείων, ακινήτων και καταθέσεων των τραπεζικών εργασιών του Συγκροτήματος στην Ελλάδα, στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας ακολουθεί τις αποφάσεις του Eurogroup και στοχεύει στη δημιουργία μιας υγιούς και εύρωστης Τράπεζας με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών της και να στηρίξει την κυπριακή οικονομία, προστίθεται.

Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα Κύπρου έχει διασφαλίσει τη θέση της ως το ηγετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο, έχει ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή της θέση, έχει ελαχιστοποιήσει την έκθεση της στην ελληνική οικονομία, έχει πρόσβαση στη ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και συνεχίζει να ανήκει σε ιδιώτες μετόχους, καταλήγει.

Διαβάστε Επίσης