Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: Συγκεκριμένοι και καθοδηγητικοί οι όροι της διερευνητικής επιτροπής

ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ: Συγκεκριμένοι και καθοδηγητικοί οι όροι της διερευνητικής επιτροπής

-

2013

προϊδεAζουν και φωτογραφIζουν το αποτEλεσμα, στο οποIο το ΥπουργικO ΣυμβοYλιο θα Hθελε να καταλHξουν τα πορIσματα – Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ:

“Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΆΘΕ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΤΆΞΕΙ ΦΑΙΝΌΜΕΝΑ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΆΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ. ΔΥΣΤΥΧΏΣ Η ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΗ ΝΑ ΔΙΟΡΊΣΕΙ ΤΡΙΜΕΛΉ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΑΝΤΊ ΠΟΙΝΙΚΏΝ ΑΝΑΚΡΙΤΏΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΉΣΕΙ ΓΕΓΟΝΌΤΑ, ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΟΥ ΟΔΉΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ, ΚΡΊΝΕΤΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΈΝΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΌΝ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΊ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ. ΣΤΑΘΕΡΉ ΘΈΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΕΊΝΑΙ ΌΤΙ ΜΕ ΠΛΉΡΗ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΊ Η ΑΛΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΌΠΟΥ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΕΥΘΎΝΕΣ ΑΥΤΈΣ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΎΝ, ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΏΝ ΕΥΘΥΝΏΝ. Η ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΝΕΤΑΙ- ΔΥΣΤΥΧΏΣ- ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΙΡΏΝ.

ΚΡΊΝΟΝΤΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΕΝΤΟΛΉΣ, ΈΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΟΥΜΕ, ΜΕΤΑΞΎ ΆΛΛΩΝ ΤΑ ΠΙΟ ΚΆΤΩ:

1. ΑΡΚΕΤΟΊ ΌΡΟΙ ΕΝΤΟΛΉΣ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΓΕΝΙΚΟΊ ΚΑΙ ΑΌΡΙΣΤΟΙ, ΜΕ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΝΑ ΔΥΣΧΕΡΑΊΝΕΤΑΙ ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΎΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ.

2. ΜΕΡΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΕΊΝΑΙ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΙ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟΊ, ΜΕ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΝΑ ΠΡΟΪΔΕΆΖΟΥΝ ΚΑΙ/Ή ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΖΟΥΝ ΤΟ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΣΤΟ ΟΠΟΊΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΘΑ ΉΘΕΛΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΉΞΟΥΝ ΤΑ ΠΟΡΊΣΜΑΤΑ.

3. ΑΠΟΥΣΙΆΖΟΥΝ ΟΥΣΙΏΔΕΙΣ ΌΡΟΙ ΕΝΤΟΛΉΣ ΌΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ Η ΕΞΈΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΊΩΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ, ΦΥΣΙΚΏΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ ΠΟΥ ΟΔΉΓΗΣΑΝ ΣΕ ΜΑΖΙΚΉ ΕΚΡΟΉ ΚΕΦΑΛΑΊΩΝ ΑΠΌ ΑΠΟΤΑΜΙΕΎΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΚΑΙ ΦΥΓΑΔΕΎΤΗΚΑΝ ΝΌΜΙΜΑ Ή ΆΛΛΩΣ ΠΩΣ ΑΠΌ 01/01/2013.

4. ΑΠΟΥΣΙΆΖΕΙ ΠΑΝΤΕΛΏΣ Η ΥΠΌΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΉΓΑΓΕ ΕΠΊ ΠΛΗΡΩΜΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Ο ΟΊΚΟΣ ALVAREZ ΚΑΙ MARSALL.

5. ΚΑΤΆ ΠΑΡΆΔΟΞΟ ΤΡΌΠΟ Η ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΆ ΣΤΗΝ 23/03/2013, ΑΦΉΝΟΝΤΑΣ ΕΚΤΌΣ ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗΣ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΈΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΉΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ EUROGROUP ΤΗΣ 25/03/2013.ΕΠΟΜΈΝΩΣ Η ΠΡΏΤΗ ΑΝΆΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊ ΕΎΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΆ, ΑΦΕΝΌΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΘΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΕΤΈΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΕΝΤΟΛΉΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΌΒΑΘΡΟ ΕΠΊ ΤΟΥ ΟΠΟΊΟΥ ΔΥΣΤΥΧΏΣ Η ΤΡΙΜΕΛΉΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΊ.ΤΗ ΊΔΙΑ ΏΡΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΡΊΑΣ ΆΞΙΟΝ ΠΏΣ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΝΑ ΑΦΕΘΕΊ ΑΠΡΌΣΚΟΠΤΑ ΝΑ ΕΛΈΓΞΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΊΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΔΙΌΡΙΣΑΝ, ΔΗΛΑΔΉ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΌ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ.”

.

Διαβάστε Επίσης