Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥ: Πολυδιάστατη η υποστήριξη του κατασκευαστικού τομέα από την κυβέρνηση

ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΥ: Πολυδιάστατη η υποστήριξη του κατασκευαστικού τομέα από την κυβέρνηση

-

Φεβρουάριος 2013

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ , ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΤΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Η προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών για υποστήριξη του κατασκευαστικού τομέα είναι πολυδιάστατη, ανέφερε η Υπουργός, Ελένη Μαύρου φέροντας ως παράδειγμα την πολιτική για έκδοση αδειών μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών, με πολύ θετικά αποτελέσματα, κυρίως στην επαρχία Πάφου για την ώρα.

Σε χαιρετισμό της στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου,

στη Λευκωσία, η ΥΠΕΣ αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες για την απεμπλοκή πολλών από τις αιτήσεις για γήπεδα γκολφ και μαρίνες θα λειτουργήσουν ευεργετικά για την οικοδομική βιομηχανία, νοουμένου ότι οι κάτοχοι των αδειών θα επιτύχουν να προσελκύσουν επενδύσεις από το εξωτερικό.

Υπό το φως των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην οικοδομική βιομηχανία και τον κατασκευαστικό τομέα, συνέχισε, η κυβέρνηση έχει προωθήσει μια σειρά μέτρων και πολιτικών για σκοπούς στήριξης του τομέα των κατασκευών, με στόχο την αναζωογόνηση της ανάπτυξης. Μέτρα και πολιτικές, είπε, που διαμορφώθηκαν σε στενή συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με το ΕΤΕΚ, αλλά και άλλους οργανωμένους φορείς και κρατικούς θεσμούς.

Είναι αλήθεια, σημείωσε, πως αυτή η συνεργασία που ανέπτυξαν με το ΕΤΕΚ και τα οργανωμένα σύνολα των Μηχανικών, έχει δώσει τη δυνατότητα στο ΥΠΕΣ να προχωρήσει σε μια ευρείας κλίμακας μεταρρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής μας πολιτικής με την οποία, ουσιαστικά, επαναχαράζουμε το όλο σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού, αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης. «Τομές και μεταρρυθμίσεις που όχι μόνο δημιουργούν μια αλυσίδα θετικών αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς που επηρεάζουν την καθημερινότητα μας, αλλά και διαμορφώνουν ένα νέο φιλικό περιβάλλον για ορθολογική, αειφόρο και ισόρροπη αναπτυξιακή πολιτική. Δημιουργήσαμε, δηλαδή, ένα υγιές πλαίσιο που προσφέρει κίνητρα, διευκολύνει και ενθαρρύνει την ανάπτυξη».

Μεταξύ άλλων η κ. Μαύρου αναφέρθηκε στην πολεοδομική αμνηστία, την υιοθέτηση και, στη συνέχεια, την επέκταση του μέτρου του Αυτοελέγχου από τους μελετητές και για μεγαλύτερες και πιο σύνθετες αναπτύξεις, τη δημοσίευση της τρίτης γενιάς Τοπικών Σχεδίων για τις τέσσερις μεγάλες πόλεις, τα μέτρα για ενεργοποίηση της αδρανούσας γης, την παροχή κοινωνικής στέγης, την ενθάρρυνση της οικιστικής ανάπτυξης στα κέντρα των πόλεων και οικισμών και τη δυνατότητα αύξησης των πυκνοτήτων σε κατάλληλες περιοχές. Επιπρόσθετα, είπε, παρέχονται κίνητρα για στροφή στην πράσινη ανάπτυξη, όπως η αύξηση του συντελεστή δόμησης με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αναφέρθηκε επίσης στη δημοσίευση αριθμού Εντολών και Εγκυκλίων της Υπουργού Εσωτερικών, ώστε να διασφαλίζεται ο ορθολογικός έλεγχος της ανάπτυξης και να διασαφηνίζονται θέματα που απασχολούσαν τον τεχνικό κόσμο και δημιουργούσαν σοβαρές καθυστερήσεις στην αδειοδότηση. Ακόμη, στη λήψη σειράς μέτρων για εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την αντιμετώπιση του καρκινώματος που ονομάζεται γραφειοκρατία, τη δρομολόγηση της σύστασης Ενιαίων Αρχών Ελέγχου της Ανάπτυξης με την ανάθεση της εκπόνησης σχετικής μελέτης σε ιδιώτες συμβούλους.

Η ΥΠΕΣ επεσήμανε και τα δύο νομοσχέδια που προωθούνται και αφορούν τον Αστικό Αναδασμό και το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης που θα βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό και την ανάπτυξη σημαντικών εκτάσεων αδρανούσας γης, αλλά και θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία ενεργού πολεοδόμησης. Σημείωσε δε πως το τρίτο, επίσης σημαντικό, νομοσχέδιο που αφορούσε στη μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων μεταξύ ιδιοκτησιών, για την επίλυση πολλών σημερινών προβλημάτων, «υποχρεωθήκαμε δυστυχώς να το αποσύρουμε μετά την επιμονή αριθμού Βουλευτών να εισαγάγουν τροπολογίες που έρχονταν σε σύγκρουση με τις αρχικές, πολεοδομικής φύσης, επιδιώξεις».

Θα συνεχίσουν, ανέφερε η κ. Μαύρου, στην υλοποίηση αυτών που προγραμμάτισαν με τρεις στόχους που είναι ο εκσυγχρονισμός της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπόνησης και τροποποίησης Πολεοδομικών Ζωνών για το σύνολο των κοινοτήτων της υπαίθρου, καθώς και της τροποποίησης των κειμένων της Δήλωσης Πολιτικής και ο συνεχής εκσυγχρονισμός των πολιτικών αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης και την επέκταση του προγράμματος μηχανογράφησης των Υπηρεσιών μας, όπως η ανάπτυξη στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διαδικτυακής εφαρμογής για παροχή πληροφοριών για τα τεμάχια γης, αλλά και η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Μέσα στο νέο περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η κρίση, πρόσθεσε, τα ευρωπαϊκά κράτη, ιδιαίτερα τα αστικά κέντρα, εκτός από τα χρόνια προβλήματά τους, έχουν να αντιμετωπίσουν και νέες προκλήσεις: καινούργιες μορφές κοινωνικών, εισοδηματικών, περιβαλλοντικών και άλλων ανισορροπιών. Σε αυτή την περίοδο των προκλήσεων αλλά και των ευκαιριών, είπε, είναι σημαντικό να δράσουμε με γνώμονα, όχι μόνο στεγνά ωφελιμιστικές παραμέτρους αλλά ιεραρχώντας τους στόχους και τα διαθέσιμα μέσα με κοινωνική ευαισθησία και όραμα για το μέλλον.

Εξέφρασε δε την πεποίθηση πως, παρά την κρίση που βιώνει η αγορά, λόγω του αναπόφευκτου επηρεασμού της από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η Κύπρος εξακολουθεί να προσφέρει ένα σταθερά ψηλό και ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και ένα άριστο δίκτυο υπηρεσιών που την καθιστούν σημαντικό οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο της ανατολικής Μεσογείου. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που πρέπει να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο, κατέληξε.

Διαβάστε Επίσης