Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΓΝΩΜΕΣΤουρισμός δεν είναι μόνο οι αφίξεις

Τουρισμός δεν είναι μόνο οι αφίξεις

Είναι απαραίτητο, η νέα Στρατηγική Τουρισμού να διασφαλίζει ότι η τουριστική ανάπτυξη είναι ισορροπημένη, βιώσιμη και ωφέλιμη για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές

-

Του Βάκη ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ*

Ο Κυπριακός τουρισμός δεν αφορά μόνο τις στατιστικές. Δεν αρχίζει αλλά ούτε και τελειώνει στις αφίξεις. Εάν το αποκλειστικό κριτήριο είναι μόνο τα συν και τα πλην από τις εισπράξεις τότε η ουσία χάθηκε.

Δεν μπορεί ο τουρισμός με το μέγεθος συνεισφοράς που έχει για την κυπριακή οικονομία να εξαρτάται από συγκυρίες και αρπαχτές.

Τα προβλήματα στον τουρισμό είναι πολύπλευρα και δομικά. Ιδιαίτερα σε σχέση με τους πυλώνες πολιτικής που άπτονται διαρθρωτικών αλλαγών όπως είναι οι υποδομές, η εποχικότητα, οι επενδύσεις και προώθηση άλλων μορφών τουρισμού η Κύπρος παραμένει στάσιμη.

Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι οι πρώτες δηλώσεις του Υφυπουργού Τουρισμού Κώστα Κουμή αφορούσαν την ανάγκη για νέα Στρατηγική Τουρισμού με ορίζοντα το 2035, 16 μήνες μετά δεν έχει παρουσιαστεί το σχετικό έγγραφο. Εάν λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει να τεθεί και σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη τότε γίνεται αντιληπτό ότι η νέα Στρατηγική Τουρισμού θα καθυστερήσει πολύ περισσότερο.

Είναι λυπηρό μια χώρα να βασίζεται ποικιλοτρόπως στην τουριστική βιομηχανία και να απουσιάζει το βασικό πλάνο που θα καθορίσει τον σωστό τρόπο δράσης και να κατευθύνει τις ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβουν ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, οι τοπικές αρχές και άλλοι φορείς.

Επιπλέον, η Στρατηγική Τουρισμού είναι απαραίτητη για να θέσει  προτεραιότητες που θα έχουν στο επίκεντρο τους μια αειφόρο τουριστική ανάπτυξη που θα προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν καταστρέφει τους πόρους από τους οποίους εξαρτάται. Άλλωστε η πρόσφατη έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης (SDR) μας κατατάσσει ουραγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι που δυστυχώς έχει αίτια και επιδράσεις και στην τουριστική βιομηχανία.

Μια στρατηγική τουρισμού που σχεδιάζεται και υλοποιείται με σωστό τρόπο μπορεί να φέρει πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο στον τουριστικό τομέα, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία και οικονομία της χώρας.

Η υλοποίηση μιας καλά σχεδιασμένης στρατηγικής τουρισμού μπορεί να βελτιώσει την οικονομική ανάπτυξη, την προώθηση της τοπικής παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενσωμάτωση πρακτικών αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος, την επέκταση της τουριστικής περιόδου, την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού για τη μείωση της εποχικότητας αλλά και να αντιμετωπίσει με το σωστό τρόπο σημαντικά προβλήματα που μειώνουν την ποιότητα στο τουριστικό μας προϊόν όπως είναι η οχληρία / ηχορύπανση, η καθαριότητα, η αισχροκέρδεια, η επιθεώρηση παραλιών, τo ανθρώπινο δυναμικό, οι συγκοινωνίες, η βελτίωση υποδομών κ.α.

Βασικός άξονας της νέας Στρατηγικής θα πρέπει να είναι η μελέτη της φέρουσας ικανότητας, η οποία έχει να κάνει με το μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να υποστηρίξει η χώρα μας, χωρίς να προκαλείται ανεπανόρθωτη ζημιά στο φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Η κατανόηση και η διαχείριση της φέρουσας ικανότητας είναι κρίσιμη για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού, διασφαλίζοντας ότι οι τουριστικές δραστηριότητες δεν θα υποβαθμίσουν τον ίδιο τον προορισμό που προσελκύει τους επισκέπτες.

Είναι απαραίτητο, η νέα Στρατηγική Τουρισμού να διασφαλίζει ότι η τουριστική ανάπτυξη είναι ισορροπημένη, βιώσιμη και ωφέλιμη για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Ο τουρισμός αποτελεί ένα από τους βασικότερους πνεύμονες της οικονομίας και η συνέχιση της καθυστέρησης και των αναβολών στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού πλήττει τόσο τον τουρισμό όσο και την οικονομία του τόπου.

  • Ο Βάκης Χαραλαμπους είναι Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ (Μέλος Τομέα Οικονομίας ΑΚΕΛ)

Διαβάστε Επίσης