Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΠΟΛΙΤΙΚΗΒΟΥΛΗΚρίσιμη συνεδρία στη Βουλή για τον Συνεργατισμό και μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια

Κρίσιμη συνεδρία στη Βουλή για τον Συνεργατισμό και μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια

-

η οποία ξεκίνησε στις 29 περασμένου Αυγούστου.

Στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής, στις 12 Σεπτεμβρίου, οι βουλευτές έθεσαν τις εισηγήσεις τους επί των νομοσχεδίων καθώς και σειρά ερωτημάτων, κυρίως σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον τρόπο παραχώρησης αυξήσεων στους δημοσίους υπαλλήλους με βάση την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και τον τρόπο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Κύπρος Κυπριανού είχε τονίσει πως ότι “σε καμιά περίπτωση η αύξηση του κρατικού μισθολογίου δεν θα ξεπερνά το όριο αύξησης του ΑΕΠ” και είχε ζητήσει χρόνο για να καταθέσει υπόμνημα, μόλις υπάρχουν και τα τελευταία στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών, που να απαντούν σε σειρά ερωτημάτων βουλευτών σε σχέση με τον τρόπο αύξησης του κρατικού μισθολογίου, στη βάση αριθμών και προβλέψεων.

Στη συνεδρία κλήθηκαν να παραστούν ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Το απόγευμα, στις 14.45, θα συζητηθεί πρόταση νόμου των βουλευτών Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, η οποία θέτει ρυθμίσεις για την απαγόρευση στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018, στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησης του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα, να προχωρήσει στη διάθεση μέρους ή του συνόλου της συμμετοχής της στην ιδιοκτησιακή τομή και των δικαιωμάτων ψήφου της στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (ΣΚΤ) ή άλλα πρόσωπα.

Στη συνέχεια, στις 15.30, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών θα τεθεί πρόταση νόμου του Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος με την οποία επιχειρείται τροποποίηση του νόμου περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε να διευκρινιστεί η φύση και η έκταση της εξουσίας του ελέγχου του Γενικού Ελεγκτή στα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα (ΑΠΙ) και ειδικότερα στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (ΣΚΤ).

Για το θέμα κλήθηκαν να παραστούν ο Γενικός Ελεγκτής, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του κ. Νεοφύτου, με τη θέσπιση του περί δημοσιονομικής ευθύνης και δημοσιονομικού ελέγχου νόμου πλαίσιο του 2014, η ΣΚΤ θεωρείται ως κρατική επιχείριση και με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 109 του νόμου, η ΣΚΤ έχει υποχρέωση να υποβάλει στον αρμόδιο Υπουργό τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα μέσα σε 4 μήνες μετά το τέλος του κάθε οικονομικού έτους, οι οποίες υποβάλλονται και στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας για έλεγχο.

Περαιτέρω στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η ΣΚΤ υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Παρατηρεί περαιτέρω ότι με βάση γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα η ΣΚΤ ως κρατική επιχείριση υπόκειται στον έλεγχο και εποπτεία του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και μεταξύ άλλων ο Γενικός Ελεγκτής έχει δικαίωμα εποπτικού και διαχειριστικού ελέγχου των κρατικών επιχειρήσεων και του διορισμού ελεγκτών.

Οι διατάξεις του σχετικού νόμου δεν εφαρμόζονται για την Κεντρική Τράπεζα, η οποία υπόκειται σε έλεγχο και εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συνεχίζει η αιτιολογική έκθεση και αναφέρει πως είναι ορθό και δίκαιο παρόμοια ρύθμιση να γίνει και για τα ΑΠΙ που εποπτεύονται απευθείας από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σημειώνει ότι σε περίπτωση που παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς τα ΑΠΙ θα ελέγχονται και εποπτεύονται από δύο ανεξάρτητες αρχές στην Κύπρο (Γενικό Ελεγκτή και Κεντρική Τράπεζα πέραν των ευρωπαϊκών οργάνων, θέτει την ΣΚΤ σε άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλα ΑΠΙ στην Κύπρο στο πεδίο που αφορά τις εμπορικές και επιχειρηματικές της αποφάσεις, παραβιάζει πρόνοιες του μνημονίου συναντίληψης με βάση τις οποίες συμφωνήθηκε ότι η ΣΚΤ θα πρέπει να αφεθεί να λαμβάνει μόνη τις επιχειρηματικές αποφάσεις της χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση και παραβιάζει το relationship framework agreement μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΣΚΤ.

Διαβάστε Επίσης