Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΠΟΛΙΤΙΚΗΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗΟι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΚΕΛ για το...

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία του ΑΚΕΛ για το έτος 2015, στον Έφορο Πολιτικών Κομμάτων

-

ΑΚΕΛ τις οικονομικές καταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία του για το 2015.

Ανακοίνωση Τύπου του Κόμματος αναφέρει σχετικά:

Το ΑΚΕΛ, από τον Δεκέμβρη του 2012 που ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος περί πολιτικών κομμάτων, παρουσιάζει ανελλιπώς και εντός των πλαισίων και χρονοδιαγραμμάτων που ορίζει η νομοθεσία, τις οικονομικές του καταστάσεις στον Έφορο Πολιτικών Κομμάτων. Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Παράλληλα, οι καταστάσεις αυτές δημοσιοποιούνται και στα ΜΜΕ. Ο Γενικός Γραμματέας και ο Οικονομικός Υπεύθυνος του Κόμματος παρέδωσαν σήμερα 3 Μαΐου και χωρίς καθυστέρηση στον Έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων, πλήρεις εξελεγμένους λογαριασμούς για το 2015.

Οι οικονομικές μας καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και των Επαρχιακών Επιτροπών του Κόμματος (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου, και των παραρτημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας). Στις οικονομικές μας καταστάσεις περιλαμβάνονται επίσης και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών ΕΤΑΚ, ΑΜΟΛΑ, ΛΕΚΑ και ΕΣΑΠ στις οποίες είναι εγγεγραμμένη η ακίνητη περιουσία του κόμματος στην οποία στεγάζονται τα γραφεία του Λαϊκού Κινήματος στη Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο αντίστοιχα.

Το Κόμμα μαζί με τις συνδεδεμένες εταιρείες του παρουσιάζει βάση των ενοποιημένων οικονομικών του καταστάσεων στις 31/12/2015 σύνολο περιουσιακών στοιχείων ύψους €10,830,428 . Το ποσό αυτό περιλαμβάνει €3,406,793 μετρητά σε τραπεζικά ιδρύματα και στο ταμείο. Η αξία του εξοπλισμού, της ακίνητης περιουσίας και άλλων επενδύσεων είναι €5,244,081 Το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών μας στοιχείων είναι ακίνητη περιουσία και ιδιαίτερα τα οικήματα – γραφεία όπου στεγάζεται η Κ.Ε. και τα γραφεία του κόμματος σε όλες τις επαρχίες. Οι υποχρεώσεις μας σε πιστωτές και τραπεζικά ιδρύματα ανέρχονται σε €3,984,099. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε €6,603,774.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η περιουσία του Κόμματος έτυχε πολύ σχολαστικής, προσεγμένης μα και νοικοκυρεμένης διαχείρισης και αξιοποίησης όλα αυτά τα χρόνια. Στα περιουσιακά στοιχεία του Κόμματος περιλαμβάνονται επίσης και δωρεές/εισφορές που κατά διαστήματα γίνονται από τους συντρόφους μέλη του προς το Κόμμα.

Δραττόμαστε της ευκαιρίας για να στείλουμε θερμές ευχαριστίες στις εκατοντάδες των εθελοντών που εργάζονται αέναα έτσι ώστε να εξασφαλίζει το Κόμμα τους απαραίτητους οικονομικούς του πόρους. Ευχαριστούμε επίσης τα στελέχη, μέλη, φίλους και εκτιμητές που στηρίζουν και οικονομικά το ΑΚΕΛ. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε τους καλούμε να συνεχίσουν να στηρίζουν το Κόμμα μας για να μπορεί το ΑΚΕΛ να συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό πολιτικό και κοινωνικό ρόλο στην κυπριακή κοινωνία.

Στόχος μας ήταν και είναι να λειτουργούμε με διαφάνεια τόσο εντός του Κόμματος αλλά και ενώπιον της κοινωνίας. Αυτό το δηλώσαμε και το πράξαμε άλλωστε, με πρόσφατη αναφορά το 22ο Συνέδριο του Κόμματος, όπου η ενημέρωση για τα οικονομικά του ΑΚΕΛ έγινε σε ανοικτή σύνοδο.

* Επισυνάπτεται η ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης για το 2015

Διαβάστε Επίσης