Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑAίτηση για άρση ασυλίας και άδεια έναρξης ποινικής δίωξης εναντίον Θεμιστοκλέους για...

Aίτηση για άρση ασυλίας και άδεια έναρξης ποινικής δίωξης εναντίον Θεμιστοκλέους για τροχαίες παραβάσεις

-

Δημιουργήθηκε : Πέμπτη, 07 Ιανουάριος 2016

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάσισε όπως αποταθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο και ζητήσει την άρση της ασυλίας του βουλευτού Ανδρέα Θεμιστοκλέους, ώστε να καταστεί δυνατή η ποινική δίωξη του σε σχέση με πρόσφατες σοβαρές εναντίον του καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις.

Η αίτηση για άρση ασυλίας και άδεια έναρξης ποινικής δίωξης, καταχωρήθηκε σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο και θα τεθεί ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας του Δικαστηρίου, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι εξ αφορμής καταγγελίας, η οποία στάληκε στη Νομική Υπηρεσία τον περασμένο Σεπτέμβριο περί υπέρβασης του ορίου ταχύτητας κατά τη διάρκεια οδήγησης από τον βουλευτή Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους με ταχύτητα 172 χαω αντί 100 χαω και λόγω αναφορών περί επανειλημμένων και σοβαρών καταγγελιών εναντίον του ιδίου για διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ζήτησε όπως συλλεγούν και του υποβληθούν λεπτομερή στοιχεία.

“Από τη μελέτη και αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων, προέκυψε η ύπαρξη πολύ μεγάλου αριθμού καταδικών και εξώδικων καταγγελιών εναντίον του βουλευτού, κυρίως για υπερβολική ταχύτητα, μεταξύ άλλων με 141 χαω, 170 χαω, μέχρι και 190 χαω. Περαιτέρω, από τις σχετικές αστυνομικές καταθέσεις, προέκυψε ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο ίδιος βουλευτής επέδειξε απρεπή συμπεριφορά έναντι των αστυνομικών οργάνων, επικαλούμενος τη βουλευτική του ασυλία, όταν επληροφορείτο ότι θα εκαταγγέλλετο”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι λόγω της ιδιότητας του ως βουλευτού, ο οποίος χαίρει ασυλίας από ποινική δίωξη, “πλείστες των καταδικών διαγράφηκαν, μερικές ποινικές υποθέσεις που καταχωρήθηκαν από την Αστυνομία στο Δικαστήριο αναστάληκαν, ενώ σοβαρές άλλες καταγγελίες παρέμειναν αδρανείς μέχρι τη λήξη της θητείας του”.

“Επειδή από το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτει η διαπίστωση ότι ο εν λόγω βουλευτής κατ` εξακολούθηση και κατ` επίκληση της βουλευτικής ασυλίας παρουσιάζεται να παραβιάζει το νόμο και τους κανονισμούς, υπό συνθήκες που συνιστούν δημόσιο κίνδυνο, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάσισε όπως αποταθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο και ζητήσει την άρση της ασυλίας του βουλευτού κ. Θεμιστοκλέους, ώστε να καταστεί δυνατή η ποινική δίωξη του σε σχέση με τις πιο πρόσφατες σοβαρές εναντίον του καταγγελίες. Η αίτηση για άρση ασυλίας και άδεια έναρξης ποινικής δίωξης, καταχωρήθηκε σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο και θα τεθεί ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας του Δικαστηρίου”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάσισε όπως αποταθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο και ζητήσει την άρση της ασυλίας του βουλευτού Ανδρέα Θεμιστοκλέους, ώστε να καταστεί δυνατή η ποινική δίωξη του σε σχέση με πρόσφατες σοβαρές εναντίον του καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις. Η αίτηση για άρση ασυλίας και άδεια έναρξης ποινικής δίωξης, καταχωρήθηκε σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο και θα τεθεί ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας του Δικαστηρίου, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι εξ αφορμής καταγγελίας, η οποία στάληκε στη Νομική Υπηρεσία τον περασμένο Σεπτέμβριο περί υπέρβασης του ορίου ταχύτητας κατά τη διάρκεια οδήγησης από τον βουλευτή Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους με ταχύτητα 172 χαω αντί 100 χαω και λόγω αναφορών περί επανειλημμένων και σοβαρών καταγγελιών εναντίον του ιδίου για διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ζήτησε όπως συλλεγούν και του υποβληθούν λεπτομερή στοιχεία. “Από τη μελέτη και αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων, προέκυψε η ύπαρξη πολύ μεγάλου αριθμού καταδικών και εξώδικων καταγγελιών εναντίον του βουλευτού, κυρίως για υπερβολική ταχύτητα, μεταξύ άλλων με 141 χαω, 170 χαω, μέχρι και 190 χαω. Περαιτέρω, από τις σχετικές αστυνομικές καταθέσεις, προέκυψε ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο ίδιος βουλευτής επέδειξε απρεπή συμπεριφορά έναντι των αστυνομικών οργάνων, επικαλούμενος τη βουλευτική του ασυλία, όταν επληροφορείτο ότι θα εκαταγγέλλετο”, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι λόγω της ιδιότητας του ως βουλευτού, ο οποίος χαίρει ασυλίας από ποινική δίωξη, “πλείστες των καταδικών διαγράφηκαν, μερικές ποινικές υποθέσεις που καταχωρήθηκαν από την Αστυνομία στο Δικαστήριο αναστάληκαν, ενώ σοβαρές άλλες καταγγελίες παρέμειναν αδρανείς μέχρι τη λήξη της θητείας του”. “Επειδή από το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτει η διαπίστωση ότι ο εν λόγω βουλευτής κατ` εξακολούθηση και κατ` επίκληση της βουλευτικής ασυλίας παρουσιάζεται να παραβιάζει το νόμο και τους κανονισμούς, υπό συνθήκες που συνιστούν δημόσιο κίνδυνο, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάσισε όπως αποταθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο και ζητήσει την άρση της ασυλίας του βουλευτού κ. Θεμιστοκλέους, ώστε να καταστεί δυνατή η ποινική δίωξη του σε σχέση με τις πιο πρόσφατες σοβαρές εναντίον του καταγγελίες. Η αίτηση για άρση ασυλίας και άδεια έναρξης ποινικής δίωξης, καταχωρήθηκε σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο και θα τεθεί ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας του Δικαστηρίου”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε Επίσης