Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑνακοίνωση Τμήματος Φορολογίας για υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας για υποβολή φορολογικών δηλώσεων

-

Η υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου της τρίτης κατηγορίας των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Φ.Π.Α. προσώπων, των οποίων η φορολογική περίοδος έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2015, μπορεί να γίνει μέχρι και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015, καθότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής τους, 10 Απριλίου 2015, δεν είναι εργάσιμη μέρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση δεν φθάσει έγκαιρα στο Τμήμα Φορολογίας, τότε θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση που ανέρχεται σε €51.

Υποδεικνύεται επίσης ότι τυχόν καθυστέρηση πληρωμής οποιουδήποτε οφειλόμενου φόρου προς τον Έφορο Φορολογίας συνεπάγεται την επιβολή πρόσθετου φόρου που ανέρχεται στο 10% του ποσού που παραμένει απλήρωτο μετά τις 15 Απριλίου 2015. Περαιτέρω καθυστέρηση πληρωμής οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού συνεπάγεται και την καταβολή τόκου προς 4% ετησίως.

Η υποβολή της Δήλωσης INTRASTAT για τον μήνα Μάρτιο 2015, μπορεί να γίνει μέχρι και την Τρίτη 14 Απριλίου 2015, λόγω του ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής, 10 Απριλίου 2015, δεν είναι εργάσιμη μέρα.

Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που η Δήλωση INTRASTAT δεν φθάσει ηλεκτρονικά έγκαιρα στο Τμήμα Φορολογίας, τότε θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση €15 για κάθε Δήλωση.

Εξάλλου, σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο δεν έχει παραλάβει ή έχει απολέσει το έντυπο της Φορολογικής Δήλωσης, θα πρέπει να αποτείνεται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας για επανεκτύπωση του.

Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο.

Για θέματα INTRASTAT , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22446183 και 22446217.

Διαβάστε Επίσης