Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΠΟΛΙΤΙΚΗΚΥΠΡΙΑΚΟ'Εντονα «Κύπριοι» νιώθουν οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι, σύμφωνα με σφυγμομέτρηση

‘Εντονα «Κύπριοι» νιώθουν οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι, σύμφωνα με σφυγμομέτρηση

-

της κυπριακής ταυτότητας ως συναινετικού στοιχείου που να συνένωνε πιο πολύ τους κατοίκους του μοιρασμένου νησιού, αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Νίκος Περιστιάνης, παρουσίασε τα αποτελέσματα σφυγμομέτρησης, που διενεργήθηκε στην ελληνοκυπριακή και στην τουρκοκυπριακή πλευρά από την IMR/ Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, για λογαριασμό του Νεοκυπριακού Συνδέσμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, τονίστηκε πως στην πράξη η υλοποίηση μιας τέτοιας επιθυμίας δε θα ήταν εύκολη. “Πρώτον, η συλλογική ταυτότητα, η αίσθηση της Κυπριακότητας στις δυο πλευρές, δεν στηρίζεται αυτή τη στιγμή σε κάποια κοινά στοιχεία αλλά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε κοινότητας (αίματος/καταγωγής, θρησκείας, εθνότητας, κοκ). Δεύτερον γιατί οι δύο κοινότητες δεν έχουν ουσιαστική επαφή ανάμεσα τους, οπότε και είναι αδύνατο η από κοινού επεξεργασία οποιασδήποτε κοινής ταυτότητας”, σημειώνεται.

Και τρίτον, προστίθεται, γιατί οι Κύπριοι δυσκολεύονται να φανταστούν τους τρόπους οικοδόμησης μιας «κοινής στέγης» και ενός κοινού μέλλοντος. Κάποια ελπίδα αφήνει το γεγονός ότι, για τους Ε/κ τουλάχιστον, έχει ενδυναμωθεί η ιδιότητα του πολίτη (πολιτικότητα) και η συνακόλουθη έμφαση στα κοινά δικαιώματα και συμφέροντα, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μιας κοινής «πολιτικής» ταυτότητας στο μέλλον. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν είναι ούτε αυτονόητο, ούτε και εύκολο, και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από επίπονες, πολιτικές προσπάθειες, αναφέρεται.

Στο ερώτημα πώς προσδιορίζεσθε, οι Ελληνοκύπριοι απάντησαν : 48% Κύπριος, 43% περισσότερο Κύπριος παρά Ελληνας/εξίσου Κύπρου και Ελληνας, 9% Ελληνας/περισσότερο Ελληνας παρά Κύπριος. Οι απαντήσεις από τουρκοκυπριακή κοινότητα ήταν: 88% Κύπριος, 6% εξίσου Κύπριος και Τούρκος, 6% Τούρκος/Τουρκοκύπριος.

Στο ερώτημα πόσο χρήσιμη θα ήταν η καλλιέργεια μιας κοινής «κυπριακής» ταυτότητας, οι Ελληνοκύπριοι απάντησαν: Πολύ χρήσιμη/κάπως χρήσιμη 67% και οι Τουρκοκύπριοι: Πολύ χρήσιμη/κάπως χρήσιμη 80%.

Σύμφωνα με τον κ. Περιστιάνη “τα ποσοστά από τις απαντήσεις των νέων είναι ουσιαστικά διαφοροποιημένα προς τα πάνω σε σύγκριση με τους πιο πάνω μέσους όρους: Νέοι 18-24 χρόνων Ε/κ 79% και Τ/κ 84%».

Στο ερώτημα πότε θα ήταν καλό να καλλιεργηθεί μια κοινή κυπριακή ταυτότητα, οι Ελληνοκύπριοι απάντησαν: από τώρα πριν τη λύση (27%),τόσο πριν όσο και μετά τη λύση (26%), μετά τη λύση (24%). Το υπόλοιπο 23% απάντησε αρνητικά. Οι Τουρκοκύπριοι απάντησαν: από τώρα, πριν τη λύση (76%), τόσο πριν όσο και μετά τη λύση (16%), μετά τη λύση (8%).

Στο ερώτημα, πού θα πρέπει να στηριχθεί η κυπριακή ταυτότητα απάντησαν: α) στην αγάπη για την Κύπρο: Ε/κ 32%, Τ/κ 2% β) στο κοινό παρελθόν: Ε/κ 13%,Τ/κ 40%, γ) στα κοινά συμφέροντα: Ε/κ 21%, Τ/κ 9%. Στο ερώτημα αν διατηρούν σχέσεις/επαφές ανάμεσα στις δυο κοινότητες, οι Ε/κ είπαν ναι κατά 26% και οι Τ/κ κατά 24%.

Στο ερώτημα ποια είναι η καλύτερη λύση για το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου, οι ερωτηθέντες απάντησαν: α) να είμαστε όσο περισσότερο ενωμένοι, Ε/κ 41%, Τ/κ 31% β) δίπλα ο ένας με τον άλλο αλλά με όσο το δυνατό περισσότερες σχέσεις, Ε/κ 29%, Τ/κ 18% γ) δίπλα ο ένας με τον άλλο με λιγότερες σχέσεις Ε/κ 17%, Τ/κ 21% δ) να μείνουν τα πράγματα ως έχουν Ε/κ 10% , Τ/κ 30%. Στη συνέχεια διευκρινίσθηκε, πως θα προτιμούσαν (ι) ενιαίο κράτος Ε/κ 44%, Τ/κ 15% , (ιι) Ομοσπονδία: Ε/κ 24%, Τ/κ 30% ,(ιιι) Δύο ξεχωριστά κράτη: Ε/κ 14%, Τ/κ 29% ,(ιυ) Να μείνουν τα πράγματα ως έχουν: Ε/κ 8%, Τ/κ 19%, ( υ ) Συνομοσπονδία Ε/κ 4%, Τ/κ 5%.

Στο ερώτημα για λύση Ομοσπονδίας, δόθηκαν οι ακόλουθες απαντήσεις: α) αναγκαίο κακό : Ε/κ 32%, Τ/κ 7%, β) επικίνδυνη λύση για το μέλλον μας : Ε/κ 22%, Τ/κ 20%, γ) μια σχετικά καλή λύση με πολλά όμως προβλήματα: Ε/κ 20%, Τ/κ 54%. Στο ερώτημα ποια από τα πιο κάτω είναι εφικτά: α) οι πρόσφυγες να επιστρέψουν στα σπίτια τους Ε/κ 22%, Τ/κ 2 %, β) τα σπίτια και οι περιουσίες των προσφύγων να επιστραφούν: Ε/κ 21% , Τ/κ 3% γ) οι έποικοι να φύγουν από την Κύπρο: Ε/κ 9%,Τ/κ 3%.

Στο ερώτημα, πώς θα αισθανόσαστε αν είχατε γείτονα, φίλο, επιχειρηματικό συνεργάτη, απάντησαν «πολύ θετικά/θετικά» ως εξής: οι Ε/κ γείτονα (81%,Φίλο (82%) επιχειρηματικό συνεργάτη (75%). Οι Τ/κ γείτονα (67%), φίλο (65%), επιχειρηματικό συνεργάτη (56%).

Στο ερώτημα πώς θα αισθανόσασταν αν είχατε Πρόεδρο του κράτους από την άλλη κοινότητα, απάντησαν «πολύ θετικά»: Ε/κ (29%), Τ/κ (51%).

Η έρευνα, όπως αναφέρεται, διενεργήθηκε με 500 τηλεφωνικές συνεντεύξεις με δομημένο ερωτηματολόγιο, στη κάθε μια από τις δύο κοινότητες την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014.

Διαβάστε Επίσης