Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤο κράτος δεν εισπράττει φόρους από 300 χιλ. ιδιοκτήτες ακινήτων γιατί δεν...

Το κράτος δεν εισπράττει φόρους από 300 χιλ. ιδιοκτήτες ακινήτων γιατί δεν έχει τον αριθμό ταυτότητας τους

-

Δημιουργήθηκε : Δευτέρα, 15 Δεκέμβριος 2014

Το κράτος αδυνατεί να εισπράξει φόρους από περίπου 300 χιλιάδες φυσικά πρόσωπα λόγω του ότι στο Κτηματολόγιο δεν είναι καταχωρημένος ο αριθμός πολιτικής τους ταυτότητας, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 2013.

Το κράτος αδυνατεί να εισπράξει φόρους από περίπου 300 χιλιάδες φυσικά πρόσωπα λόγω του ότι στο Κτηματολόγιο δεν είναι καταχωρημένος ο αριθμός πολιτικής τους ταυτότητας, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 2013.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τον Ιούλιο του 2014 υπήρχαν καταχωριμένα στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος χωρίς αριθμό πολιτικής ταυτότητας, συνολικά 305.000 περίπου φυσικά πρόσωπα (εκ των οποίων τα 207.000 περίπου είναι Eλληνοκύπριοι) και τα οποία είναι ιδιοκτήτες σημαντικής ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αξία αυτής της ακίνητης περιουσίας ανέρχεται συνολικά σε €1,7 δισ. σε τιμές 1.1.1980, ποσό που αντιστοιχεί στο 10,1% επί της συνολικής αξίας (€16,5 δισ.) για όλες τις ιδιοκτησίες.

Λόγω του ότι για την επιβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας του δημοτικού τέλους, του τέλους βελτίωσης και των αποχετευτικών τελών, λαμβάνονται σχετικά στοιχεία από το Τμήμα, προκύπτει απώλεια σημαντικών εσόδων τόσο για το Κράτος όσο και για τις Τοπικές Αρχές εφόσον για τα τεμάχια αυτά δεν θα είναι δυνατόν να επιβληθούν οι σχετικές φορολογίες.

Όπως ανέφερε ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος στην Ελεγκτική Υπηρεσία, σε όλα τα Επαρχιακά Γραφεία έχουν συσταθεί ομάδες με στόχο τη συσχέτιση των εικονικών διακριτικών με τον αριθμό ταυτότητας. Ωστόσο, οι ομάδες αυτές μετά την έναρξη των μνημονικών έργων αποδυναμώθηκαν, γιατί κρίθηκε ως πιο αποτελεσματική η εξασφάλιση του αριθμού ταυτότητας από φορολογικές αρχές.

Στην έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής συστήνει όπως διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσης και όπως τεθεί χρονοδιάγραμμα για επίλυση του προβλήματος, τόσο μέσω άλλων κυβερνητικών Τμημάτων και Τοπικών Αρχών όσο και με τη βοήθεια των ιδιοκτητών ακινήτων που συνορεύουν με αυτά.

Έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας – Πολεοδομική Ρύθμιση/Πολεοδομική Αμνηστία

—–

Στην έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής παρατηρεί καθυστέρηση στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και επίτευξη του μνημονιακού στόχου για μείωση στις 2000 του αριθμού των αιτήσεων που θα εκκρεμούν μέχρι το τέλος του 2014.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι τον Απρίλιο του 2011, η Βουλή ψήφισε σε Νόμους 4 σχετικά νομοσχέδια με σκοπό τη διευκόλυνση έκδοσης πιστοποιητικού τελικής έγκρισης για οικιστικές μονάδες και διαμερίσματα και στη συνέχεια έκδοση των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου υπάρχουν παρατυπίες ή/και ασυμφωνίες με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας.

Με βάση το «Σχέδιο δράσης του Τμήματος για την έκδοση εκκρεμών τίτλων ιδιοκτησίας, μέχρι τις 31.12.2014», που στάλθηκε στον Αν. Γενικό Διευθυντή στις 11.7.2014, εκκρεμούν 23.330 τίτλοι ιδιοκτησίας, ενώ παρατίθεται χρονοδιάγραμμα έκδοσης των τίτλων μέχρι Δεκέμβριο 2014.

Σημειώνεται ότι με βάση μνημονική υποχρέωση μέχρι το τέλος του 2014, θα πρέπει να παραμείνουν στο Τμήμα μόνο 2.000 τίτλοι που δεν εκδόθηκαν και οι οποίοι εκκρεμούν στο Τμήμα πέραν του 1 έτους. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, τους πρώτους έξι μήνες του 2014 εκδόθηκαν 7.014 τίτλοι ενώ κατά το 2013 εκδόθηκαν 13.431.

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει στην έκθεσή του ότι είναι αμφίβολη η επίτευξη του στόχου που προνοείται στο μνημόνιο, αν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει μεταξύ άλλων να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες του Τμήματος σε συνεργασία με τις Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για άμεση εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών και στοιχείων περιλαμβανομένων των πιστοποιητικών έγκρισης αδειών διαχωρισμού, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας.

Συστήνεται επίσης όπως εξευρεθούν τρόποι στενής συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος και των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων όσον αφορά στις συγκαταθέσεις των Ιδρυμάτων για μεταφορά υποθηκών όπου αυτό απαιτείται, για σκοπούς έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας.

Διαβάστε Επίσης