Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΤΟΠΙΚΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝSOS για τις Κλιματικές αλλαγές στην Κύπρο: Αυξάνεται η θερμοκρασία, μειώνεται η...

SOS για τις Κλιματικές αλλαγές στην Κύπρο: Αυξάνεται η θερμοκρασία, μειώνεται η βροχόπτωση

-

Κυριακή, 21 Σεπτέμβριος 2014

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ»

Ιδιαίτερα σοβαρές αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές και για την Κύπρο, όπου το φαινόμενο είναι ήδη εμφανές με τη μέση θερμοκρασία να αυξάνεται και τη μέση ετήσια βροχόπτωση να μειώνεται.

Αυτή είναι μια από τις βασικές διαπιστώσεις που προέκυψαν από τις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου «Προσαρμογή στο Κλίμα», το οποίο διοργανώθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο πλαίσιο του LIFE+ Έργου CYPADAPT με θέμα «Ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής της Κύπρου για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις διαπιστώσεις αναφέρεται ότι «πολλοί τομείς της οικονομίας εξαρτώνται άμεσα από της κλιματικές συνθήκες και βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με της επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η γεωργία, η δασοκομία, ο θερινός και χειμερινός τουρισμός, οι υπηρεσίας υγείας και η αλιεία».

Πλήττονται, επίσης, «βασικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, της οι πάροχοι ενέργειας και νερού».

Τα οικοσυστήματα υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που επιταχύνει την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και περιορίζει την ικανότητά της να εξουδετερωθούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Εξάλλου, «οι κλιματικές αλλαγές θα έχουν συνέπειες στη διαθεσιμότητα βασικών φυσικών πόρων (νερό, έδαφος) με αποτέλεσμα να επέλθουν σημαντικές αλλαγές της συνθήκες γεωργικής και βιομηχανικής παραγωγής».

Ανεξαρτήτως των σεναρίων που διατυπώνονται για την πλανητική υπερθέρμανση και της επιτυχίας που θα σημειώσουν οι προσπάθειες μετριασμού, το Συνέδριο αποφάνθηκε ότι «οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα αυξηθούν κατά τις επόμενες δεκαετίες λόγω των ιστορικών και σημερινών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Επιβάλλεται έτσι, άμεσα, η λήψη μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

Όπως προέκυψε από το Διεθνές Συνέδριο, «με την απόδοση προτεραιότητας σε συνεκτικές, ευέλικτες και συμμετοχικές προσεγγίσεις, το κόστος της έγκαιρης ανάληψης προγραμματισμένης δράσης για την προσαρμογή είναι με βεβαιότητα μικρότερο από το τίμημα της έλλειψης προσαρμογής».

Αναφέρεται επίσης ότι «λόγω του ειδικού χαρακτήρα και της ευρύτητας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα προσαρμογής σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, εθνικό και περιφερειακό ενώ χρειάζεται να αξιοποιήσουμε ορθά εκείνα τα εργαλεία που μεγιστοποιούν τη χρήση των νέων χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις προσαρμογής».

Το Συνέδριο κατέληξε και στην εκτίμηση ότι «ενισχύοντας τη χρηματοδότηση των δράσεων προσαρμογής, συνεισφέρουμε ταυτόχρονα στη διαμόρφωση της νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θα ενδυναμώνει την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και το οποίο θα αποτελέσει ενδεχομένως μέρος της στρατηγικής για την έξοδο από τη σημερινή οικονομική κρίση».

Διαβάστε Επίσης