Η Κύπρος κατέγραψε πέρυσι τη μεγαλύτερη αύξηση στους οδικούς θανάτους στην ΕΕ, με ποσοστό που φθάνει το 15%, σύμφωνα με την 12η ετήσια έκθεση Road Safety PIN Report, που δημοσίευσε την Τρίτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) και η οποία κυρίως παρουσιάζει τα γενικά δεδομένα οδικής ασφάλειας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ακόμα 4 γειτονικά κράτη

Συγκεκριμένα, το 2017 καταγράφηκαν στην Κύπρο 53 οδικοί θάνατοι, που ήταν 7 περισσότεροι από το 2016. Σημειώνεται πως η αύξηση αυτή ακολούθησε μετά την μεγάλη μείωση του 19,3% που σημειώθηκε το 2016, αλλά και μια πολύ μεγάλη αύξηση 26,7% το 2015. Με την περσινή αύξηση, η Κύπρος βρέθηκε στη 19η θέση στην ΕΕ στους θανάτους κατ’ αναλογία πληθυσμού  από τη 13η που ήταν το 2016.
 
Το 2017 ήταν η τέταρτη στη σειρά κακή χρονιά για την οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2014, αφού πέρυσι καταγράφηκε πολύ μικρή μείωση 2% στους οδικούς θανάτους, μετά από ανάλογη μείωση 2% το 2016, αύξηση 1% το 2015 και στασιμότητα το 2014 .  Όπως αναφέρεται στην έκθεση, είναι πλέον πολύ απίθανο να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος για μείωση κατά 50% των οδικών θανάτων μέχρι το 2020.
 
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην έκθεση πως η μείωση στους οδικούς θανάτους στην ΕΕ από το 2010 μέχρι το 2017 περιορίστηκε στο 20%, αντί  του 34% που ήταν αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου του 50% για το 2020. Μόνο δύο κράτη μέλη της ΕΕ πέτυχαν, μέχρι σήμερα, την αναγκαία μείωση, και συγκεκριμένα η Εσθονία με 41,3% και η Ελλάδα με 39,2%. Η Κύπρος, το ίδιο διάστημα κατέγραψε μείωση 11,7%.
 
Στην έκθεση αναφέρεται πως θα σώζονταν ακόμα 19.070 ζωές σε ολόκληρη την ΕΕ, αν είχε επιτευχθεί ο στόχος μέχρι σήμερα. Η απώλεια σε οικονομικό όφελος από τη μέχρι αποτυχία στην επίτευξη του στόχου, ανέρχεται περίπου στα 40,3 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού η χρηματική αξία της αποτροπής ενός οδικού θανάτου, υπολογίζεται στα € 2,11 εκατομμύρια.
 
Πέραν, όμως, της αποτυχίας στον στόχο για τους οδικούς θανάτους, παρατηρείται μια σχεδόν απόλυτη αποτυχία της ΕΕ στη μείωση των σοβαρών οδικών τραυματισμών, αφού από το 2010, καταγράφηκε μια αμελητέα μείωση 1%.

Σημειώνεται πως μεγάλο ποσοστό των σοβαρών οδικών τραυματισμών επιφέρουν μόνιμες αναπηρίες. Η Κύπρος έχει πάντως καταφέρει μια πολύ σημαντική μείωση των σοβαρών τραυματισμών από το 2010 μέχρι το 2017, με ποσοστό 33,8% και καταλαμβάνει τη 2η καλύτερη θέση στην ΕΕ, μετά την Ελλάδα με 58,9% .
 
Η έκθεση αναφέρεται επίσης στη δημοσιοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Μαϊου 2018, του “3ου Πακέτου Κινητικότητας” που περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσεων Οδικής Ασφάλειας για τη δεκαετία 2021-2030.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε τους στόχους και το πλαίσιο της νέας στρατηγικής, αλλά και περιγράφει αδρά τις κύριες υπολειπόμενες δράσεις για το 2018 και το 2019, καθώς και τις προβλεπόμενες δράσεις για τη δεκαετία που ακολουθεί.

Η έκθεση σχολιάζει πολύ θετικά τον καθορισμό στόχου για τη μείωση των σοβαρών οδικών τραυματισμών κατά 50%, μεταξύ του 2020 και του 2030. Σημειώνεται πως η Κύπρος είχε θέσει αυτό τοn στόχο στο προηγούμενο εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2005-2010 , ο οποίος υπερκαλύφθηκε με μείωση 54%, και έχει επίσης τεθεί και στο τρέχον Στρατηγικό Σχέδιο 2012-2020.

Καταληκτικά η έκθεση, παραθέτει σειρά εισηγήσεων του ETSC προς τα κράτη μέλη και προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι πιο σημαντικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες:
 
Προς τα κράτη μέλη

- Επιδίωξη της επίτευξης των στόχων με όλα τα διαθέσιμα μέσα, περιλαμβανομένης της εφαρμογής αποδεδειγμένα αποτελεσματικών στρατηγικών επιβολής των σχετικών νόμων, σύμφωνα με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιβολή του Νόμου.
 
- Διάθεση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης, που να επιτρέπει την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 
- Χρήση των στοιχείων που συλλέγονται, για το σχεδιασμό και επικαιροποίηση των σχετικών πολιτικών, με βάση στοιχεία και δεδομένα. Επιλογή των μέτρων με βάση αξιόπιστες μελέτες αξιολόγησης, που να περιλαμβάνουν αξιολόγηση κόστους-οφέλους, όπου αυτό αρμόζει. Συμπερίληψη των σοβαρών τραυματισμών στις αναλύσεις της αποτελεσματικότητας των μέτρων.
 
-  Έναρξη καταρτισμού Σχεδίων Οδικής Ασφάλειας για την περίοδο μετά το 2020, που θα περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους για τη μείωση των σοβαρών τραυματισμών με βάση τη νοσοκομειακή κατηγοριοποίηση MAIS 3+, παράλληλα με τη μείωση των οδικών θανάτων. Καθορισμός επιμέρους ποσοτικών στόχων, βασισμένων σε δείκτες προσαρμογής.
 
-  Υποστήριξη και ενίσχυση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Μαϊου 2018, αναφορικά με την Έγκριση Τύπου για τη Γενική Ασφάλεια των Μηχανοκινήτων Οχημάτων (EC661/2009), που περιλαμβάνουν τεχνολογίες που σώζουν ζωές, καθώς και για την εισαγωγή επικαιροποιημένων κανόνων για τη διαχείριση ασφάλειας των οδικών υποδομών.
 
Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 
Στα πλαίσια  της 5ης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Οδικής Ασφάλειας :

- Υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για το 2030, που να περιλαμβάνει επενδύσεις σε μέτρα.
 
- Υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται για το 2018 και το 2019, στη Στρατηγική 2010-2020.  

 -Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου για την ασφαλή διακίνηση των αυτο-οδηγούμενων οχημάτων.
 
Προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2009/661 αναφορικά με την Έγκριση Τύπου για τη Γενική Ασφάλεια των Μηχανοκινήτων Οχημάτων και του Κανονισμού 2008/96 για τη Διαχείριση Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών:

Υποστήριξη και ενίσχυση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Μαϊου 2018 για τον καθορισμό νέων προτύπων ασφάλειας των οχημάτων, καθώς και για την εισαγωγή επικαιροποιημένων κανόνων για τη διαχείριση ασφάλειας των οδικών υποδομών.  

Περισσότερα ΝΕΑ

 • Κτύπησαν και λήστεψαν ζεύγος σε παραλία της Πέγειας
  Κτύπησαν και λήστεψαν ζεύγος σε παραλία της Πέγειας Υπόθεση ληστείας, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και μαχαιροφορίας σε βάρος δύο προσώπων, διερευνά το ΤΑΕ Πάφου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, καταγγέλθηκε στις 01:45 από 33χρονη αλλοδαπή ότι ενώ βρισκόταν με τον 23χρονο φίλο της σε παραλία της Πέγειας, δέχτηκαν επίθεση από τέσσερα πρόσωπα, τα οποία αποβιβάσθηκαν από όχημα αγνώστου αριθμού και στοιχείων εκ των οποίων ένας εξ αυτών κρατούσε μαχαίρι .
 • Νεκρή νεαρή σε οδικό δυστύχημα – Οδηγούσε ποδήλατο και την κτύπησε αυτοκίνητο
  Νεκρή νεαρή σε οδικό δυστύχημα – Οδηγούσε ποδήλατο και την κτύπησε αυτοκίνητο Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στο δρόμο Ορμήδειας – Δασάκι Αχνας, έδαφος Βρετανικών Βάσεων, με θύμα νεαρή αλλοδαπή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας γύρω στις 9 χθες βράδυ, νεαρή αλλοδαπή ηλικίας 21 ετών οδηγούσε το ποδήλατο της στο δρόμο Ορμήδειας – Δάσους Αχνας.
 • Nέα τραγωδία στην Λεμεσό - Νεκρός 56χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε από το ημιφορτηγό του
  Nέα τραγωδία στην Λεμεσό - Νεκρός 56χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε από το ημιφορτηγό του Άσχημο παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στον 56χρονο Δημήτρη Ζήνωνος, ο οποίος έχασε το μεσημέρι τη ζωή του, στη Λεμεσό, όταν καταπλακώθηκε από το ημιφορτηγό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος 56χρονος, είχε μεταβεί για λογαριασμό φιλικού του προσώπου στον Κάψαλο, για να ελέγξει κατά πόσο μπορούσε το ημιφορτηγό να χωρέσει σε κατηφορικό χώρο στάθμευσης αποθήκης. Στην προσπάθεια του να το σταθμεύσει με την όπισθεν, το ημιφορτηγό "κόλλησε" και παρέμεινε ακινητοποιημένο, ενώ ο ίδιος έσκυψε κάτω από αυτό για να ελέγξει…
 • Σήμερα η τελευταία πράξη του δράματος!
  Σήμερα η τελευταία πράξη του δράματος! Στην τελευταία τους κατοικία θα οδηγηθούν σήμερα τα δύο εντεκάχρονα κοριτσάκια, που έχασαν τη ζωή τους μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, τα ξημερώματα της Κυριακής Η κηδεία των δύο κοριτσιών, Βαρβάρας Κοκορίδου και Χριστίνας Κιουλπακίδου θα τελεστεί στις 12:00, στην εκκλησία Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο.
 • Άφησε την τελευταία του πνοή εν ώρα καθήκοντος 40xρόνος υπάλληλος της ΑΗΚ
  Άφησε την τελευταία του πνοή εν ώρα καθήκοντος 40xρόνος υπάλληλος της ΑΗΚ Μαύρο ξημέρωμα Δευτέρας στη Λάρνακα. Υπάλληλος της ΑΗΚ βρήκε τραγικό θάνατο νωρίς το πρωί, γύρω στις 08.30. Η τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κλαδέματος δέντρων.

About US

H gnomionline είναι το ειδησεογραφικό portal της Εβδομαδιαίας Πολιτικής Εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» με κύρια αποστολή την ενημέρωση των επισκεπτών του για τα μεγάλα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Είναι δομημένη σε κατηγορίες για εύκολη αναζήτηση από τους χρήστες, με κυριότερα πεδία τα εξής: Πολιτική, οικονομία, συνδικαλιστικά, ιδεολογικά, πολιτισμός, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, υγεία, αθλητισμός.

 

Πρωτοσελιδο

Επικοινωνια

 • Λουτρακίου 3Β,2027,Στρόβολος
 • ΤΗΛ: 22311873 , FAX: 22316793
 • gnomi.newspaper@cytanet.com.cy
Top