Μάρτιος 2015

Πραγματοποιείται στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Κύπρου, στο περίπτερο 6, από τις 13 μέχρι τις 15 Μαρτίου 2015, η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση «Εκπαίδευση και Καριέρα 2015» στην οποία συμμετέχουν δεκάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και σύμβουλοι καριέρας, γραφεία επαγγελματικής αποκατάστασης, πρεσβείες ξένων χωρών, και γενικά υπηρεσίες και προϊόντα που έχουν άμεση σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση εξαγγέλθηκε σήμερα σε κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου.

Σε ομιλία του, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής είπε ότι η έκθεση έχει στόχο να καταστεί πύλη μέσω της οποίας τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού θα παρέχουν προς τους υποψήφιους φοιτητές όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για τα προγράμματα σπουδών που διαθέτουν, ώστε να κάνουν τις καλύτερες για τον εαυτό τους επαγγελματικές επιλογές.

«Ταυτόχρονα, τα ίδια τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία να προβάλουν το έργο τους και να προσελκύσουν υποψήφιους φοιτητές. Επιπρόσθετα, η Έκθεση παρέχει την ευκαιρία να προβληθούν προϊόντα που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό, την τεχνολογία ευρύτερα, την τεχνολογία στην εκπαίδευση, όπως και σχετικές με το θέμα της Έκθεσης εκδόσεις, καθώς και άλλες υπηρεσίες που αφορούν στους νέους και τα ενδιαφέροντά τους», πρόσθεσε.

Ο κ. Καδής ανέφερε ότι στο πλαίσια των σκοπών και των ειδικών στόχων της έκθεσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων, αφού είναι ένας τομέας που ταλανίζει τους αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση στην Κύπρο.

Όπως είπε, κατά τη λειτουργία της έκθεσης πέραν των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα παρέχονται για θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και καριέρας, θα παρέχεται η ευκαιρία σε υπηρεσίες εξευρέσεως εργασίας να προβάλουν το εύρος των δραστηριοτήτων τους στο πολύ ευαίσθητο θέμα της απασχόλησης των αποφοίτων.

«Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα 2015», εξαιτίας αφενός του γενικότερου στόχου του για προώθηση της Κύπρου ως περιφερειακού Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Κέντρου, το οποίο θα αποτελεί πόλο έλξης για διεθνείς ακαδημαϊκούς και φοιτητές, αλλά και του ειδικότερου στόχου του που αφορά στην ικανοποίηση των τοπικών αναγκών για ποιοτική ανώτερη εκπαίδευση. Σε αυτή τη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση οι μαθητές, οι γονείς, νέοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από αρμόδιους φορείς για τα κυπριακά, ελλαδικά και άλλα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού, αλλά και για θέματα που αφορούν τις προοπτικές απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού στον τόπο μας», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που ασχολούνται με θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όπως σημειώνει, από πλευράς Υπουργείου Παιδείας στη φετινή Έκθεση συμμετέχουν: Η Υπηρεσία Εξετάσεων η οποία διοργανώνει της Παγκύπριες Εξετάσεις και άλλες εξετάσεις πιστοποιήσεων, προσλήψεων ή προαγωγών και φέρει την ευθύνη τη διασφάλιση έγκυρων, αξιόπιστων και διαφανών εξεταστικών διαδικασιών που προάγουν την αξιοκρατία, η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ), η οποία παρέχει Συμβουλευτική σε μαθητές, νέους και άλλους ενδιαφερόμενους για θέματα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών, Τα Συμβούλια που σχετίζονται με ζητήματα αναγνώρισης τίτλων και προγραμμάτων σπουδών, όπως είναι το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) αλλά και το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, η οποία αξιολογεί τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τα προγράμματα σπουδών τους και έχει την ευθύνη του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τα εταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες για τα σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που διαθέτουν.

Ο κ. Καδής ανέφερε ότι το Υπουργείο Παιδείας πέραν της έμφασης που εναποθέτει στην ενίσχυση και αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προχωρά στην υλοποίηση και των άλλων βασικών πυλώνων της χαραχθείσας πολιτικής, με κύριο στόχο την αναβάθμιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης μέσω της ανάπτυξης, επιμόρφωσης και ποιοτικής αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εκπαίδευσης, του εκσυγχρονισμού των διοικητικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, των σχολικών μονάδων και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της αναβάθμισης του περιεχομένου και της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της στήριξης και της ενίσχυσης του κάθε εκπαιδευομένου αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα του και στοχεύοντας στην ανάπτυξη της ενεργού πολιτότητας.

«Θεωρώ ότι η φετινή Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου συνεισφέρει στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων του Υ.Π.Π. που αφορούν στην επιστημονική εκπαιδευτική και επαγγελματική ενημέρωση των υποψήφιων φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο», πρόσθεσε.

Σε χαιρετισμό του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ Μάριος Τσιακκή είπε ότι η φετινή έκθεση, που για πρώτη φορά γίνεται με πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα και συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας κα Πολιτισμού, προσδοκεί να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως εκπαιδευτικού κέντρου.

«Μέσα από τις συμμετοχές που έχουμε και τις παρουσιάσεις που θα γίνουν στοχεύουμε να αναδείξουμε το πρόσωπο της Κύπρο στον τομέα της εκπαίδευσης. Ειδικά, σήμερα, που αναζητούμε νέους τομείς για να φέρουμε την ανάπτυξη στον τόπο, ο εκπαιδευτικός τομέας (όπως και άλλοι τομείς) μπορεί να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο. Είμαστε αισιόδοξοι ότι με τη συνεχή προώθηση του τομέα της εκπαίδευσης, η Κύπρος θα μπορέσει να κερδίσει πολλά. Η σημερινή έκθεση εντάσσεται ακριβώς μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια», πρόσθεσε.

Σε δήλωση του, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Χρίστος Μιχαηλίδης είπε ότι ο κλάδος της Εκπαίδευσης μπορεί έμπρακτα να συμβάλει στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, αφού χωρίς ιδιαίτερες πρόσθετες επενδύσεις και κρατικές δαπάνες μπορεί να προσελκύσει ξένους φοιτητές και συνάλλαγμα ή/και να μειώσει την εξαγωγή συναλλάγματος από την Κύπρο στο εξωτερικό.

«Το έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι Κύπριοι για σπουδές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό πρέπει να στηριχθεί γιατί η επιμόρφωση συμβάλλει στην ανάπτυξη και ευημερία της χώρας. Είμαι πεπεισμένος ότι ο θεσμός της έκθεσης θα είναι καθόλα πετυχημένος και θα αποτελέσει το υπόβαθρο για μελλοντικές και μεγαλύτερες επιτυχίες», είπε και ανακοίνωσε την πρόθεση της ΟΕΒ να αναπτύξει περαιτέρω το θεσμό, γεγονός που θα βοηθήσει τον κλάδο της εκπαίδευσης.

Σε ομιλία του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (ΕΓΚ) Γρηγόρης Μακρίδης είπε ότι μέσω της έκθεσης, με την παρουσία ξένων πανεπιστημίων και εκπροσώπων Πρεσβειών ενισχύεται η διεθνοποίηση των εκθετών, γεγονός που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της δικτύωσης, η οποία θα φέρει συνεργασίες για κοινά προγράμματα σπουδών και έρευνα, διασύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο, υποστήριξη των νέων σε θέματα καριέρας και ανάπτυξης δεξιοτήτων και ευκαιρίες για ανταλλαγές φοιτητών και υποστήριξη τους σε τοποθετήσεις πρακτικής εξάσκησης.

Όπως είπε, στο πλαίσιο της έκθεσης θα οργανωθούν ειδικά σεμινάρια μέσα από τα οποία θα γίνεται γενική ενημέρωση για ευκαιρίες σπουδών, κατάρτισης και καριέρας, ενημέρωση για Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης, ευκαιρίες συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ευκαιρίες για νέους επιχειρηματίες.

«Ταυτόχρονα, θα οργανωθεί ο προημιτελικός του γνωστού διαγωνισμού «Επικοινωνία της Επιστήμης FAMELAB 2015» σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο στην Κύπρο. Σημαντικό θεωρείται ότι στα πλαίσια της Έκθεσης εκπρόσωποι του Eures θα πραγματοποιούν συνεντεύξεις στις 13 και 14 Μαρτίου 2015 για θέσεις εργασία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης...Τα περίπτερα έχουν ξεπεράσει τα 40 στο σύνολο τα οποία εκπροσωπούν πέραν των 300 οργανισμών Πανεπιστήμια, Προγράμματα Καριέρας και άλλους οργανισμούς. Μέχρι την Τετάρτη θα γίνονται δεκτές αιτήσεις και ο τελικός κατάλογος θα δημοσιευτεί την Πέμπτη το πρωί», κατέληξε.

Περισσότερα ΝΕΑ

About US

H gnomionline είναι το ειδησεογραφικό portal της Εβδομαδιαίας Πολιτικής Εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» με κύρια αποστολή την ενημέρωση των επισκεπτών του για τα μεγάλα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Είναι δομημένη σε κατηγορίες για εύκολη αναζήτηση από τους χρήστες, με κυριότερα πεδία τα εξής: Πολιτική, οικονομία, συνδικαλιστικά, ιδεολογικά, πολιτισμός, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, υγεία, αθλητισμός.

 

Πρωτοσελιδο

Επικοινωνια

  • Λουτρακίου 3Β,2027,Στρόβολος
  • ΤΗΛ: 22311873 , FAX: 22316793
  • gnomi.newspaper@cytanet.com.cy
Top